Hopp til innhold

SV om FrP-forslag: – Henger ikke på greip

FrP vil frata kommunene ansvaret med å gi hjelpetiltak til funksjonshemmede barn, for å sikre lik behandling. Samtidig vil regjeringen overføre ansvaret for å dele ut tekniske hjelpemidler til nettopp kommunene. – Henger ikke på greip, mener SV.

Karin Andersen

Stortingsrepresentant og andre nestleder i Kommunal og forvaltningskomiteen, Karin Andersen (SV), mener FrP taler med to tunger når det gjelder hvem som skal ha ansvaret for å sikre at funksjonshemmede får hjelpen de skal ha.

Foto: Stig Weston / SV

I helga uttalte Fremskrittspartiet at de mener kommunene bør fratas ansvaret med å vurdere hvilke hjelpemidler familier med funksjonshemmede barn bør få.

Bakgrunnen er at både FrP og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon mener det er alt for mange funksjonshemmede barn som ikke får den hjelpen de har krav på fra kommunene.

NRK har den siste tiden skrevet om moren til 3 år gamle Troy i Bodø, som måtte velge mellom å klare seg uten hjelp i hjemmet eller sende gutten på institusjon fordi hun ikke hadde råd til en tilpasset bolig.

– Det skal ikke være slik at hvilken kommune du bor i avgjør om barnet ditt får god nok hjelp eller ikke, sa leder for Helse og omsorgskomiteen, Kari Kjønaas Kjos (FrP) og mente at en overføring til staten ville få slutt på ulikhetene mellom kommunene.

– Et paradoks

Dette får stortingsrepresentant og andre nestleder i Kommunal og forvaltningskomiteen, Karin Andersen (SV) til å stusse.

– På den ene siden mener FrP at kommunene ikke er skikket til å vurdere hvilke hjelpetiltak som skal settes inn, mens de på den andre siden vil gi nettopp kommunene mer ansvar til å fordele hjelpemidler til funksjonshemmede? Det henger ikke på greip, mener Andersen.

Hun viser til regjeringen forslag om at dagens statlige hjelpemiddelordning skal overføres til kommunene, som en del av kommunereformen. Hjelpemiddelordningen skal sørge for tekniske hjelpemiddel som gjør det mulig for funksjonshemmede å dusje, spise, kommunisere og komme seg dit man skal.

Både Norsk Handikapforbund og FFO er sterkt uenig i at dette bør overføres til kommunene og frykter at den enkelte kommunes økonomi og kompetanse vil ramme funksjonshemmede hardt.

– Det kommunene trenger er et tydelig regelverk og øremerkede midler til funksjonshemmede. Det FrP nå foreslår er et uforståelig paradoks.

Kari Kjønaas Kjos

Leder for Helse og omsorgskomiteen, Kari Kjønaas Kjos (FrP), sier hun har stor forståelse for skepsisen til FFO og Norsk Handikapforbund.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

FrP: – Får ikke støtte

Leder for Helse og omsorgskomiteen, Kari Kjønaas Kjos (FrP), sier partiet i utgangspunktet ønsker å gi staten absolutt alt ansvaret, men at det ikke er flertall for det.

– Når vi ikke får flertall for å gjøre alt statlig, vil vi i hvert fall sørge for at kommunene får så mange virkemidler som mulig. Skal en kommune kunne tilrettelegge, trengs det også ofte hjelpemidler. Da er det en styrke at kommunene deltar også på dette området.

Hun sier hun har forståelse for at FFO og Norsk Handikapforbund er skeptiske til en overføring til kommunene.

– Det forståelig ut i fra deres dårlige erfaring med at mange kommuner ikke tar sitt ansvar fullt og helt. Kommunene tenker ikke helhetlig, fordi de ikke har det helhetlige ansvaret.

En alenemor i Bodø kjemper nå sin livs kamp, for at hennes 3 år gamle cp-rammede sønn skal få vokse opp sammen med familien sin.