Hopp til innhold

FrP: – Kommunene bør fratas ansvaret med å sikre funksjonshemmede barn hjelp

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon mener mange funksjonshemmede barn ikke får den hjelpen de har krav på av kommunen. Fremskrittspartiet er enig og vil frata kommunene retten til å drive denne type saksbehandling.

Kari Kjønaas Kjos

Leder for Helse og omsorgskomiteen, Kari Kjønaas Kjos (FrP), vil frata kommunene retten til å vurdere hvilken hjelp barn med funksjonshemninger bør få.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

– Jeg får svært mange henvendelser om ulik praksis blant kommunene. Det skal ikke være slik at hvilken kommune du bor i avgjør om barnet ditt får god nok hjelp eller ikke, sier leder for Helse og omsorgskomiteen, Kari Kjønaas Kjos (FrP).

Hun er enig med FFO som mener kommunene opptrer svært ulikt når det gjelder å gi hjelp til foreldre til barn med funksjonshemninger.

FFO viser til flere tilfeller der barn er plassert på institusjon mot foreldrenes egentlige ønske, som følge av mangel på hjelp fra kommunen. Blant annet gjelder dette avslag på økonomiske støtteordninger og hjelp i hverdagen.

– Mange ansatte i kommunene har et holdningsproblem og lytter for lite til hva familien selv ønsker, hevder Kjos.

– Bør fratas retten

Den siste tiden har NRK skrevet om 3 år gamle Troy som har cerebral parese. Moren ønsker at gutten skal få vokse opp sammen med resten av familien, men siden alenemoren ikke har råd til en tilpasset bolig har hun fått beskjed fra kommunen om at hun vil miste hjelpen hun i dag får i hjemmet og fått tilbud om plass ved institusjon.

Etter medieoppmerksomheten saken har fått, ser det ut til at familien likevel får den hjelpen de trenger. Men FFO mener saken ikke er unik.

Kjos ønsker nå å frata kommunene ansvaret for denne type saksbehandling.

– Det er for store forskjeller blant kommunene. Hvis dette hadde blitt en statlig oppgave, hadde saksbehandlingen blitt mer samkjørt og vi sluppet den forskjellsbehandlingen vi ser i dag.

Troy Tangen med tvillingsøsteren Tora.

3 år gamle Troy kan ikke spise, sitte eller gå som andre på hans egen alder. Han har likevel godt humør og er kognitivt fullt oppegående. Nå kjemper moren for at han skal få vokse opp sammen med familien sin og ikke på institusjon.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Ap utelukker ikke muligheten

Medlem i Helse og Omsorgskomiteen for Arbeiderpartiet, Tove Karoline Knutsen, mener man i første omgang må gå andre veier for å sikre en så lik praksis som mulig.

– Et sterkt regelverk, gode tilsyn og en solid kommuneøknomi, er viktig for at kommunene skal kunne ta de beste valgene på vegne av familiene.

Hun sier Arbeiderpartiet ikke utelukker muligheten for at dette bør bli en statlig oppgave, men sier hun personlig ser mange fordeler ved at det er kommunene som vurderer hvilke hjelpetiltak som skal settes inn.

– Kommunene kjenner innbyggerne sine og vet hvor skoen trykker. Hvis kommunene har nok midler og et solid regelverk, vil kommunene være like gode til å vurdere slike søknader.

– Ingen god idé

Direktør for interessepolitikk Helge Eide i Kommunenesektorens organisasjon, KS, mener det ikke er grunnlag for å si at foreldre ikke får den hjelpen de har krav på og har vanskelig for å se at å frata kommunene denne oppgaven vil være en god løsning.

– Det at familier med funksjonshemmede barn ofte har behov for andre kommunale tjenester, som barnehage, skole og avlastning, taler for at det er effektivt og fornuftig at tjenesten gis kommunalt.

En alenemor i Bodø kjemper nå sin livs kamp, for at hennes 3 år gamle cp-rammede sønn skal få vokse opp sammen med familien sin.