Hopp til innhold

Slik vil kommunen løse situasjonen til Troy (3)

Døgnkontinuerlig bistand i hjemmet, visningshjelp og muligheten til å få ta et større startlån enn opprinnelig forespeilet. Slik vil Bodø kommune hjelpe familien Tangen.

Troy Tangen med Mikke Mus

3 år gamle Troy har cerebral parese, men er kognitivt fullt oppegående. Moren kjemper for at sønnen skal få vokse opp hjemme med familien og ikke på institusjon.

Foto: Vilde Bratland Erikstad

NRK har fulgt saken om 3 år gamle Troy, som stod i fare for å havne på institusjon fordi firebarnsmor Monica Tangen ikke har råd til en tilpasset bolig.

Tangen er for tiden sykemeldt og skulle egentlig vært hofteoperert i høst, men valgte å utsette operasjonen da hun fikk avslag på søknaden om døgnkontinuerlig hjelp hjemme.

Etter et to timer langt møte med boligkontoret onsdag denne uken, har Tangen nå fått svar på hva kommunen vil gjøre for å løse familiens akutte situasjon i første omgang.

– Det som har skjedd nå er at det har blitt gitt dispensasjon fra arbeidsmiljøloven, slik at vi kan få døgnkontinuerlig hjelp i hjemmet likevel. Dermed kan jeg ta operasjonen jeg tidligere har utsatt den 6. januar, sier en optimistisk Tangen overfor NRK.

– Ingen hvilepute

Grunnen til at det ble gitt avslag i utgangspunktet, var av hensyn til nettopp arbeidsmiljøloven. Blant annet er det behov for rullestolheis, elektrisk stellebord, egen personaldel og andre hjelpemidler som minsker belastningen under løft og pleie.

– Det ble sagt at det blir gitt dispensasjon i inntil ett år. De var samtidig veldig klar på at dette ikke skulle være noen hvilepute. I 2017 finner vi forhåpentligvis fram til en mer permanent boløsning. Og jeg skulle få være med på visning av aktuelle boliger.

Nå stiller saken seg helt annerledes enn for kort tid siden. Avslag er snudd til vedtak.

Tangen har også fått signaler om at hun kanskje kan få mer i startlån enn opprinnelig forespeilet.

– Vi er uansett alle enig i at et lån må være edruelig nok til at man klarer å betjene det på en fornuftig måte.

Monica Tangen

Leiligheten familien bor i dag er for trang til at Troy kan bruke rullestolen, til å komme seg rundt eller gå på do selv. Og mor Monica Tangen er i tillegg nødt til å bære både rullestolen og treåringen fysisk opp og ned trappa til leiligheten i 2. etasje.

Foto: Vilde Bratland Erikstad

Flere boliger

Varaordfører Synne Bjørbæk (Rødt) er glad for at de nå har klart å løse det akutte behovet, slik at Tangen kan ta operasjonen hun har utsatt.

– Nå må man finne en bolig som på lengre sikt er egnet for hele familien å bo i.

Hun forteller at de over mange år har hatt for få kommunale boliger, men at dette er i ferd med å bedre seg.

– Vi har en ambisjon om å få bygd 400 kommunale boliger. En andel av disse vil være tilpasset folk med funksjonsnedsettelser.

Håper på systemendring

Monica Tangen har opplevd at fremmede over hele landet har tatt kontakt etter at NRK skrev om saken. Mange forteller om lignende opplevelser.

– Det har vært tydelig hele veien at de utfordringene vi har opplevd i møte med systemet, ikke bare gjelder oss. Jeg håper vår sak kan skape presedens fremover.

Varaordfører Synne Bjørbæk sier saken har gitt et sterkt signal om at de må jobbe mye bedre med samhandling innad i kommunen.

Dette har vært et drøyt eksempel på hvordan det kan gå når man ikke får til den interne kommunikasjonen. Det vil vi ta lærdom av.

Varaordfører Synne Bjørbæk (Rødt) i Bodø kommune

Varaordfører Synne Bjørbæk mener det er viktig å ha barnets beste i tankene også når man saksbehandler. Hun tror det fortsatt er en del holdninger i samfunnet som ikke er helt bra, og som har ført til at vi enda ikke har gode nok ordninger for folk med funksjonshemninger.

Foto: Ole Dalen / NRK