Hopp til innhold

Styrer mot godstog-kollaps: – Vil bety 365.000 flere vogntogturer i året

Allerede til sommeren vurderer Norges største godstransportør på jernbane å avvikle driften. Følger konkurrenten etter kan det bety flere hundre tusen flere vogntog på norske veier hvert år.

CargoNet, Alnabruterminalen

CargoNet og Green Cargo til sammen 541 ansatte og innleide, som risikerer å miste jobben i de to selskapene. Her fra Alnabruterminalen.

Foto: Tor Richardsen / NTB scanpix

Selskapene som frakter gods på jernbane frykter konkurs – hvis ikke betingelsene blir bedre.

Dersom CargoNet og den svenske konkurrenten Green Cargo legges ned vil det bety 1000 flere vogntogturer på norske veier – hver eneste dag.

  • Containertransporten på bane sparte i 2018 norske veier for i underkant av 1000 trailerturer om dagen, kommer det fram i et brev fra næringa til regjeringa.
  • En vekst i trafikken på 1000 turer om dagen vil merkes ute på veinettet – særlig utenfor det sentrale østlandsområdet, hvor veistandarden ikke er like god.

Oppsigelsesspøkelse

Årlig betyr altså det potensielt flere hundre tusen flere vogntog på et allerede skrøpelig veinett.

Etter flere år med tap går det mot styrt avvikling om ikke situasjonen endres.

Arne Basmo, terminalarbeider på Railcombi i Trondheim

Arne Basmo, terminalarbeider på Railcombi.

Foto: NRK

– Vi har nedbemannet med 10–15 prosent. Høsten i fjor var en tung periode med oppsigelsesspøkelset hengende over oss, sier terminalarbeider Arne Basmo på Railcombi i Trondheim.

Det bygges stadig bedre veier. I tillegg presser konkurranse fra utenlandske transportører prisene på frakt nedover.

2000 vogntog på veiene

Konkurs for godstogselskapene kan føre til en stor økning i antallet vogntog på norske veier.

– En behøver vel ikke være rakettforsker for å skjønne at det er nok ulykker på veiene i dag. Det blir ikke noe mindre om godset blir fraktet langs veiene, sier Basmo.

Ved fire strekninger fra Oslo og ut i landet har Transportøkonomisk institutt (TØI) tall fra 2017 som viser den daglige trafikken.

Om lag kjører rett over 2000 vogntog i gjennomsnitt på veiene hver dag.

Totalt telte TØI over 730.000 vogntog – eller biler over 16 meter.

– Det er krise

Norges største godstransportør på jernbane, CargoNet, sier situasjonen er kritisk.

Godstransport på Nordlandsbanen

Det har vært tungt å få mer av godset fra veiene og over på tog.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

CargoNet og konkurrenten GreenCargo tapte til sammen 100 millioner kroner i fjor. Slik kan det ikke fortsette, sier Erik Røhne, direktør i CargoNet.

– Det er krise i sektoren. De aktørene som opererer nå, vurderer hele tiden sin eksistens videre, sier Røhne.

Hovedårsaken til problemene er den sterke konkurranse fra veitransporten, ifølge CargoNet.

– Veitransporten har fått bedre rammebetingelser. Man kan kjøre lengre lastebiler. I tillegg har man åpnet for at flere utenlandske sjåfører skal kjøre mer i Norge, sier Røhne.

Ap: – Veldig alvorlig

På Stortinget er jernbanepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Sverre Myrli, bekymret.

Sverre Myrli

Sverre Myrli, jernbanepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Foto: Christophe Poucholin / NRK

– Nå må vi ha politiske virkemidler for å få mer gods på jernbane. Ellers er godstrafikken på jernbane i ferd med å bli avviklet, sier Myrli.

Selskapene håper å få på plass en egen støtteordning fra regjeringen før sommeren.

En slik støtteordning er allerede innført i sju andre europeiske land. Sverige, Danmark, Tyskland, Østerrike, Italia, Belgia og Storbritannia har EU-godkjente støtteordninger.

Begrunnelsen for ordningene er å oppfylle politiske mål om å flytte gods fra vei til bane.

Regjeringen tar saken på dypeste alvor, sier Anders Werp (H), statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Jobber med løsning

Werp sier at regjeringen ønsker å komme selskapene til unnsetning, men kan ikke gi noen dato for en slik ordning.

Anders B. Werp på Gardermoen

Anders Werp (H), statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Han lister opp følgende kortsiktige tiltak som de gjør:

  • 430 millioner kroner går til særskilte godstiltak for jernbane for inneværende år.
  • Åtte milliarder brukes på fornyingstiltak, som godstransporten også høster goder fra.

– Nå jobber vi med en direkte støtteordning til godstransport på jernbane for å få godsoverføring fra vei til bane, sier Werp.