Hopp til innhold

Tror på en dobling i vogntogtrafikken på ti år: – Politikerne risikerer å «drite» seg ut

En fersk rapport viser betydelig økning i antall vogntog på veiene i nord. Lastebileierforbundet tror på en dobling i trafikken, og frykter manglende mattekunnskaper hos politikerne vil føre til at veiene blir underdimensjonert.

Vogntog på glattisen på Hamarøy, kommer seg ikke av flekken
Foto: Edmund Iversen

– Det som er sikkert, er at vi vil få mange flere vogntog på veiene.

Rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund, Frank Lauritz Jensen, leser med interesse den nye rapporten om godstrafikk, som ble lagt fram torsdag.

Rapporten ble lagt fram av fylkesråden for samferdsel Svein Eggesvik (Sp), og sier mye om hvordan godset blir frakta i Nord-Norge.

Frank Lauritz Jensen i Lastebileierforbundet

Frank Lauritz Jensen er rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund.

Foto: Privat

Ikke overraskende er det en økning i godstrafikken fra kysten inn mot jernbane og E6. En utvikling som er ventet å fortsette.

I rapporten kommer det i det store og hele fram at det er en betydelig økning ved mange punkter hvor trafikk måles, over hele fylket (se faktaboks).

Narvik sentrum trekkes for eksempel fram som det stedet hvor trafikken av større kjøretøy (det vil si større enn 12,5 meter) er høyest. Her passerer det i snitt 442 større kjøretøy hvert eneste døgn.

Også E6 Jernverksbakken og E6 Dalselv samt E10 Svolvær trekkes fram som steder hvor det har vært økning i antall vogntog.

– Jeg merker at trafikken har økt. Spesielt for de utenlandske sjåførene, sier Vesa Hannikainen, en vogntogsjåfør NRK møter i Mo i Rana.

Mye fisk

I rapporten kommer det fram at det er fisken som står for størst verdiskaping – og det fraktes mye av den. Det eneste det fraktes mer av er stein og mineraler, i tillegg til søppel.

Lastebilsjåfør

Vogntogsjåfør Vesa Hannikainen merker økning i antall vogntog.

Foto: Frank Nygård / NRK

Funnene som kommer frem i rapporten skal blant annet vise fylkesrådet hvilke vegstrekninger som skal prioriteres.

Problemet er bare at politiske prosesser tar tid. Dermed kan det man vedtar i dag, ikke være godt nok i fremtiden, frykter Frank Lauritz Jensen i Lastebileierforbundet.

– Det gjør meg redd, sier Jensen, som mener politikerne generelt er for dårlig på prosentregning og mattestykker.

– Syv prosent vekst i året høres for eksempel ikke så mye ut, men innebærer en dobling i trafikk i løpet av ti år. Politikerne risikerer å «drite» seg ut, ved å bygge veier som er for små i fremtiden.

Luftforurensning Narvik sentrum

Her i sentrum av Narvik passerer 442 vogntog passerer i døgnet i snitt. Det gjør det til Nordlands mest trafikkerte.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Dårlig veistandard

Han peker på en generelt dårlig veistandard i fylket, spesielt for fylkesveiene.

Det er ventet at mindre gods vil bli fraktet med jernbane i fremtiden, noe som kan resultere i en formidabel økning i tungtransport langs veiene våre.

– Vi vet at oppdrettsnæringa forespeiler en massiv økning i volum. Folk har fått nye handlemønstre og kjører mer. Det er slett ikke usannsynlig at vi får en dobling i trafikken over en tiårsperiode, og vi risikerer å bygge veier nå som vil være for liten i fremtiden – fordi man ikke evner å se lengre fram enn en NTP-periode.

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Svein Eggesvik (Sp), tror tungtrafikken vil fortsette å vokse – og fremholder at det bygges og dimensjoneres for fremtida.

– Men vi har ikke økonomiske muskler til å ta alt på en gang. Vi vil prioritere fylkesveiene, og ha fokus på å prioritere de rette veiene.

Mer trafikk er også et miljøspørsmål, noe Eggesvik sier politikerne har fokus på. Blant annet gjennom elsatsing på samferdsel og nye typer drivstoff.

– Et nytt trafikksystem på Nordlandsbanen kombinert med flere krysningsspor vil kunne bidra til å få mest mulig av godset over på bane.

Svein Eggesvik

Svein Eggesvik (Sp), fylkesråd for samferdsel i Nordland.

Foto: Berit Stensland / Nordland fylkeskommune