Stortingsvedtak har gitt befolkningsflukt fra Andøy: – Var bare å komme seg vekk

Fraflyttingen i Nordland bekymrer politikerne, og nå mister også byene innbyggere. Ekstra ille er det i Andøy, som ble 108 færre innbyggere i fjor.

Bakkemannskaper utfører teknisk sjekk på et Orion-fly på Andøya flystasjon

Helt siden den kalde krigen har Orion-flyene på Andøya flystasjon vært Nato sine øyne og ører i nord, hvor den russiske marinen med sine ubåter, krigsskip og fly har blitt stadig mer aktiv.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

15. november 2016 var en svart dag for Andøy kommune. Det er dagen det ble vedtatt av et flertall på Stortinget å legge ned flystasjonen Andøya.

Det manglet ikke på dystre spådommer for hva dette kunne bety for den lille kommunen lengst nord i Nordland.

Særlig fryktet mange at vedtaket ville føre til befolkningsflukt. Og det hadde de rett i.

Siden nyttår 2016 har kommunen mistet 317 innbyggere, ifølge Bladet Vesterålen, og det skjer før flystasjonen faktisk er lagt ned. Hva som skjer etter at Forsvaret har forlatt øya, er det foreløpig ingen som vet.

I en rapport skrevet av PwC på vegne av Forsvarsdepartementet i 2016 ble det anslått at Andøy ville få en nedgang i folketallet på mellom 245 og 429 innbyggere fram mot 2028 som en direkte følge av nedleggelsen.

– Var bare å komme seg vekk

Bakkemannskaper utfører teknisk sjekk på et Orion P-3N, Hjalmar Riiser-Larsen, fra 333 skvadronen et

15. november 2016 var en svart dag for Andøy kommune. Det er dagen det ble vedtatt av et flertall på Stortinget å legge ned flystasjonen Andøya.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

En av dem som har flyttet fra Andøy, men av hensyn til sin arbeidsgiver i Forsvaret ønsker å være anonym, sier til NRK at de som flyttet hovedsakelig var de unge som jobbet ved flystasjonen.

Selv flyttet han fra Andøy sammen med familien i 2018, etter seks år på Andøy flystasjon.

– Det var bare å komme seg vekk, sier han.

– Ingen mellom 20 og 35 vil sitte i en jobb som ikke vil finnes om få år. Alle sørger for å komme seg derifra og starte på nytt så tidlig som mulig. Hvis du sitter på gjerdet kan det hende at drømmejobben flyr forbi. Da kan det være for sent.

– Som forventet

Andøy-ordfører Knut Andreas Nordmo er ikke overrasket over tallene.

– Nei, det stemmer ganske godt med den analysen kommunen selv bestilte fra Norsk Samfunnsnalyse. Dessuten har ikke omstillingstiltakene vi ble lovet kommet. Ungdommene sitter ikke på gjerdet og venter.

Slik skal The Whale se ut

SPEKTAKULÆRT: Opplevelsessenteret på Andenes gir assosiasjoner til en hvalfinne som bryter havflaten.

Foto: ILLUSTRASJON: ARKITEKTKONTORET DORTHE MANDRUP

Ordføreren tror det skal bli mulig å snu den negative trenden. Kommune jobber med å skaffe helårlige arbeidsplasser og har nylig vedtatt en omstillingsplan med sju satsingsområder.

Knut Andreas Nordmo

– Jeg tror utviklingen i Andøy vil snu, sier ordfører Knut Andreas Nordmo. 

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Vi satser friskt innen naturbasert næring, fiskeri, landbruk og oppdrett. Det andre er teknologi og reiseliv, sier ordføreren og nevner Andøya Space Center og den planlagte opplevelsessenteret The Whale.

Ordføreren savner imidlertid oppbacking fra sentrale myndigheter.

I slutten av april inviterer Andøy kommune sammen med Nordland fylkeskommune til mulighetsseminar i Oslo for å synliggjøre de unike fortrinnene Andøy har for nyetableringer
og spennende arbeidsplasser.

– Vi håper det kan føre til noe. Vi er optimistiske, sier ordføreren.

Færre nordlendinger

For første gang opplevde både Nordland, Troms og Finnmark sammen en negativ befolkningsvekst siden 2001, viser oversikten fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I Nord-Norge falt folketallet med 393 i Finnmark, 600 i Troms og 912 Nordland.

Nordlands øverste politiske leder er selv fra Andøya. Han er bekymret, både for sin tidligere hjemkommune og for utviklingen i Norland.

Tomas Norvoll (Ap)

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) er bekymret både for Andøy og Nordland.

Foto: Henrik Østensen Heldahl / NRK

– Andøy er dobbelt rammet. I utgangspunktet sliter kommunen med det samme fenomenet som mange andre distriktskommunene. En aldrende befolkning og lite innvandring. I tillegg fikk Andøy en stjernesmell da kommunens største arbeidsplass ble vedtatt nedlagt.

At så mange har flyttet før flystasjonen er lagt ned har sin naturlige forklaring.

– Vedtaket om nedlegging har gitt en selvforsterkende spiral. Folk tar fortløpende valg i livet sitt. Mange tenkte nok at det var like greit å flytte mens det fortsatt var mulig å få litt for huset.

At befolkningstallet går ned i hele Nordland er også bekymringsfullt.

– Vi ser nok resultater av den pågående sentraliseringstrenden. Fødselstallene går ned og vi har en aldrende befolkning. Vi kan konstatere at utviklinga går i feil retning.

Det mest oppsiktsvekkende med 2019-tallene er at regionsentrene, som fram til nå har fungert som buffer mot befolkningsnedgang, ikke lenger klarer å stå imot.

– Det er en ny situasjon. Det gjør at vi må tenke nytt.