Hopp til innhold

Norges nye overvåkingsfly får base på Evenes

Haakon Bruun-Hanssen har avgjort at de nye marine overvåkingsflyene P-8 Poseidon skal plasseres på Evenes flybase ved Narvik når de første flyene kommer i 2022.

P-8 Poseidon fra US Navy på Andøya flystasjon.

EVENES: Et P-8 Poseidon fra USA på Andøya flystasjon, som Stortinget har vedtatt å legge ned. Norge har bestilt fem slike fly som skal leveres rundt 2022 og stasjoneres på Evenes.

Foto: Daniel Kalinikov / Forsvaret / Daniel Kalinikov

Helt siden den kalde krigen har Orion-flyene på Andøya flystasjon vært Nato sine øyne og ører i nord, hvor den russiske marinen med sine ubåter, krigsskip og fly har blitt stadig mer aktiv.

Men flyene drar på årene. Derfor har Norge bestilt fem nye overvåkingsfly.

Da Forsvaret i 2015 vedtok at Ofoten-regionen blir Forsvarets spydspiss i nord, ble det samtidig bestemt at Andøya flystasjon skal legges ned.

I fjor ble det klart at hangaren på den nye flybasen på Evenes ikke blir ferdig i tide til å ta imot de første nye overvåkingsflyene som kommer i 2022.

De fem P-8A Poseidon skal erstatte dagens seks P-3 Orion og tre DA-20 Jet Falcon, og vil bli operert av 333 skvadronen.

Byggingen av hangaren skal etter dagens plan starte sommeren 2020.

Forsvaret har derfor jobbet med å finne en midlertidig plassering. Andøya, Bodø og Gardermoen har blitt nevnt som alternativer.

I dag kom nyheten om at forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har avgjort at flyene bør plasseres på Evenes fra første dag.

Forsvarssjefen har i dag orientert forsvarsministeren om avgjørelsen.

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen har bestemt seg for hvor han ønsker å innfase de nye maritime overvåkingsflyene P-8.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Slik bildet ser ut nå vil det være mulig å operere P-8 fra Evenes fra starten av. Det er jeg glad for. Da har vi fokus mot framtiden og skaper et miljø og et system som kan understøtte disse flyene de nærmeste 30 årene, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Dermed slås det nok en spiker i kista for Andøya flystasjon, som hadde håpet å bli midlertidig vertsskap for de nye flyene.

Sp overrasket

Liv Signe Navarsete

Sps forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete vil ha full omkamp om Andøya flystasjon.

Foto: NRK

Liv Signe Navarsete (Sp) er stortingsrepresentant og medlem i utenriks- og forsvarskomiteen. Hun er svært overrasket over at forsvarssjefen ikke har lyttet til de fagmilitære rådene fra Luftforsvaret.

– Vi er vitne til en hasteprosess som har foregått på bakrommet. Det kan virke som om forsvarssjefen er pålagt fra politisk hold til å velge Evenes.

Senterpartiet har jobbet intenst med å få en omkamp om flystasjonen, som ble vedtatt nedlagt i 2016. Hun er krystallklar på at det beste valget ville vært Andøya.

– Det ville vært smart. Det er her personellet både på de eksisterende Orion- og P8-flyene befinner seg.

Navarsete vil nå jobbe for å få innsyn i prosessen som ligger forut for avgjørelsen.

– Ikke minst er kostnadsperspektivet viktig. Dette er vår jobb å finne ut av, sier hun til NRK.

Ordfører Knut Nordmo i Andøy kommune mener beslutninga til forsvarssjefen er uforståelig.

– Vi har alt på Andøya, Evenes har foreløpig ingenting, hevder ordføreren.

Han er likevel ikke overraska over beslutningen.

– Vi har en forventning om vi får vite hva som ligger bak denne avgjørelsen. Jeg har også en forventning om at man klargjør vedtaket som ble gjort i 2016 som sa noe om at vi skulle bli kompensert, sier han.

Statsministeren testet ut de nye flyene i september i fjor. Nå er det klart at flyene får midlertidig base på Evenes.

Statsministeren testet ut de nye flyene i september i fjor. Nå er det klart at flyene får midlertidig base på Evenes.

Store protester

Mer enn tre år har gått siden Stortinget vedtok å legge ned Andøya flystasjon, til tross for store protester. De norske maritime overvåkingsflyene har hatt base her i over 60 år.

Om få år skal Harstad/Narvik lufthavn Evenes huse både norske jagerfly og de nye overvåkningsflyene av typen P-8A Poseidon, som erstatter dagens gamle Orion-fly.

Oppstart på bygging av hangaren som skal huse overvåkningsflyene skal etter dagens plan starte til sommeren, mens flyene etter planen ankommer Norge første kvartal 2022.

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen har bestemt seg for hvor han ønsker å innfase de nye maritime overvåkingsflyene P-8.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Men valget av Evenes har vært omstridt.

Usikkerhet om hvorvidt hangaren blir ferdig i tide, har fått forsvaret til å utrede alternative baser for innfasing av overvåkingsflyene både i Norge og i utlandet.

Uenighet om plassering av hangar

Illustrasjon MPA 5fly_ Godkjent
OMSTRIDT HANGAR: Denne uka ble det klart at den omstridte hangaren ikke vil stå klar før i 2023. Forsvarsbygg og Avinor er i dialog for å finne en plassering av hangaren som ivaretar både militære og sivile interesser
Foto: Forsvarsbygg

Det er bare drøyt to år til de første av Norges nye maritime overvåkingsfly skal fases inn, og forsvaret skal investere for mer enn fire milliarder kroner på Evenes. Men plasseringen av hangaren som skal huse P-8 flyene har skapt hodebry for forsvaret.

Avinor var misfornøyde med måten den såkalte MPA-hangaren var tegnet inn på basen, fordi de mente plasseringen ville skape utfordringer for den sivile flytrafikken.

En rapport som ble utarbeidet for Forsvarsdepartementet slo fast at konsekvenser av turbulens fra den planlagte hangaren ville påføre den sivile flytrafikken kostnader for 71 millioner kroner over 50 år.

Men før jul kom Avinor, Forsvaret og Forsvarsbygg frem til en omforent løsning for plassering av hangarbygget.

Les mer: Tidligere oberstløytnant: – Stortinget var feilinformert da de valgte Evenes

Les også: påføre den sivile flytrafikken kostnader for 71 millioner kroner

Vil beholde Andøya som beredskapsbase

Beslutningen om å legge ned Andøya flystasjon er omstridt. I høst gikk forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen inn for å beholde Andøya flystasjon som reservebase.

Der ble det beregnet at det ville koste 2,7 milliarder kroner å beholde Andøya som beredskapsbase.

En investering på fire milliarder kroner og flere hundre nye arbeidsplasser vil få stor betydning for Evenes. Samtidig betyr det begynnelsen på slutten for Andøya flystasjon.