Folketallet krymper i hele Nord-Norge, mens vokser på Østlandet

Fersk rapport viser at den nordligste landsdelen hadde 2000 færre innbyggere i fjor. Kontrastene er store til Østlandet som økte med 28.000 folk.

Svolvær havn i februar

I 2019 sank folketallet med 393 i Finnmark, 600 i Troms og 912 Nordland. Her fra Svolvær havn i Nordland.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Ved årsskiftet bodde det 5.367.580 personer i Norge. Dermed økte folketallet med 39.400 i 2019.

Folketallet gikk derimot ned i fem fylker i fjor. Dette gjaldt de tre nordnorske fylkene, Oppland og Sogn og Fjordane.

For første gang opplevde både Nordland, Troms og Finnmark sammen en negativ befolkningsvekst siden 2001, viser oversikten fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I Nord-Norge falt folketallet med 393 i Finnmark, 600 i Troms og 912 Nordland.

Samtidig økte Oslos befolkning med 12.400 i løpet av fjoråret.

Én av tre ungdommer i nord vurderer å flytte sørover – Bekymringsfullt, sier professor

– Fødes færre barn

Førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT, Jonas Stein, har forsket på befolkningsutviklingen i Nord-Norge.

Han opplyser at det er flere drivere til nedgangen. Det fødes færre barn og det er mindre innvandring fra utlandet.

En tredje faktor som er med på å påvirke befolkningsveksten i positiv og negativ retning er forflytningen innad i Norge.

– Det har det vært i Nord-Norge over tid, men i de siste årene har dette blitt kompensert av høye fødselstall og innvandring fra utlandet, sier Stein.

Jonas Stein

Førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT, Jonas Stein, sier at Nord-Norge i 2019 blir rammet av flere trender når det gjelder befolkningsnedgangen.

Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Kan ikke bestemme hvor folk vil bo

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) mener landsdelen fortsatt er attraktiv å søke seg til.

– Hovedforklaringen på nedgangen er lavere innvandring og færre fødsler. Samtidig viser tallene over innenlands flytting at over 18.500 personer flyttet til Nord-Norge fra andre deler av landet.

Hun utelukker ikke at nedgangen vil fortsette, og sier urbanisering er en global megatrend.

– Vi kan ikke bestemme hvor folk vil bo. Men vi vil jobbe aktivt med å legge til rette for levende lokalsamfunn der naturressursene kan tas i bruk, og god velferd til folk.

Digitaliserings- og distriktsminister Linda Hofstad Helleland på sitt første ministerbesøk i Bø.

Digitaliserings- og distriktsminister Linda Hofstad Helleland sier urbaniseringen kommer til å endre bygd og by, også i Nord-Norge.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Bedre forhold i Øst-Europa

En av årsakene til at Nord-Norge nå opplever negativ befolkningsvekst er fordi innvandringen fra land som Polen, Latvia og Litauen har stoppet opp.

– De har holdt liv i befolkningstallene i Nord-Norge over tid. Når forholdene bedrer seg i Øst-Europa og der er det enda mindre barnekull enn det vi har, så kommer det færre hit, sier Jonas Stein.

Vadsø kommune

Vadsø har mistet flere offentlige arbeidsplasser de siste årene. Det har kommunen merket godt på innbyggertallet.

Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

– Gjør ikke nok for å stoppe sentraliseringskreftene

235 kommuner hadde nedgang i folketallet i løpet av fjoråret. Dette gjelder 21 av de 26 kommunene i Oppland og 74 av de 87 nordnorske kommunene, ifølge SSB.

I Finnmark er det den tidligere fylkeshovedstaden Vadsø som opplevde størst nedgang i befolkningen i fjor. Her ble det 106 færre innbyggere.

Vadsø-ordfører Wenche Pedersen er ikke overrasket over tallene som SSB presenterte i dag.

Kommunen hennes har de siste fire årene opplevd en negativ befolkningsutvikling, og det er ikke bare fylkessammenslåingen som slår negativt ut for kommunen.

Pedersen ramser opp dagens flyktningpolitikk, tapte statlige arbeidsplasser og at det generelt bosettes færre folk innenfor deres kommunegrense.

– Det er ikke så morsomt å være ordfører i Vadsø, og skulle kommentere slike tall, fordi man vil jo fortelle om de tingene som går bra, sier Wenche Pedersen.

Ordfører i Vadsø kommune er Wenche Pedersen fra Arbeiderpartiet.

Ordfører i Vadsø, Wenche Pedersen, leder en kommune som har opplevd størst befolkningsnedgang i Finnmark i 2019.

Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

– Det finnes ingen kvikkfiks

Jonas Stein mener at det er på det politiske nivået at man kan snu den negative befolkningsutviklingen.

Det blir ofte framstilt at det er store muligheter i Nord-Norge, men det må være noen som gjør denne jobben.

– Skal du ha maks utvikling må du ha folk. Det er en oppgave for politikerne i Nord-Norge. De må sørge for å få folk til å bli, flytte hit og få barn, sier Stein.

På spørsmål fra NRK om hvilke tiltak regjeringen har klare for å snu trenden, svarer distriktsministeren at de vil satse på veier, skattelettelser, kompetanse og næringsutvikling.

– Dette er i tråd med det bedriftsledere jeg har møtt i Nord-Norge forteller meg, sier Helleland.

trikk og buss

Det er Oslo, som sammen med Akershus og Østlandet som i hovedsak har opplevd vekst i Norge. Rogaland og Trøndelag kan også glede seg over befolkningsvekst.

Foto: Thea Berg Martinsen / NRK

Så langt har det vært byene Bodø, Tromsø og Alta i de tre nordligste regionene som har vært motoren.

I Vadsø mener Wenche Pedersen at det ikke finnes noen rask løsning på den negative spiralen som Nord-Norge nå er inne i.

– Det finnes ingen kvikkfiks. Dette er store internasjonale trender, men det er viktig å ikke nedlegge offentlige arbeidsplasser og flytte dem til byene, sier Pedersen, som mener at regjeringen har gjort for lite.

Det finnes et håp i nord

Selv om alle pilene peker nedover i Nord-Norge og oppover i Akershus, Østfold og Oslo, så sier Jonas Stein at trenden kan snu.

Det har vært attraktivt å bo i nord før, og det ble sett på som mulighetenes land.

Men den urbaniseringen man ser i dag er det vanskelig å stoppe, men man kan jobbe med den, sier Stein.

– Det er noe positivt med barnetallene. Dagens generasjon utsetter med å få barn. Det så man også på slutten av 70- og starten av 80-tallet. De utsatte å få barn, men tok det igjen. Så det er håp der, sier Jonas Stein.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt 20:30