Hopp til innhold

Tror MDG ble utsatt for «kannibalisering»

MDG kom seg ikke over sperregrensa. Hvorfor fikk ikke MDG det klimavalget mange spådde?

Valg 2021 - valgvake MDG Troms

Valgvake hos MDG Troms.

Foto: Eirik Hind Sveen

Et klimavalg, ble det spådd. FNs slående rapport skulle gi en tydelig grønn bølge inn i valget denne gang, trodde mange eksperter.

En slik bølge skulle MDG dra nytte av. Men det skjedde ikke. Hele valgkvelden lå de og vippet rundt sperregrensa. Og endte på 3,85 prosent.

Hvorfor ble det ikke det klimavalget for MDG mange trodde?

Eivind Undrum Jacobsen og Stein Sneve

Eivind Undrum Jacobsen (t.v.), her sammen med Stein Sneve fra Avisa Nordland.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Politisk kommentator i NRK, Eivind Undrum Jacobsen, er blant dem som er overrasket. Både over at MDG ikke gjorde det bedre, og også at Ap har gjort et brakvalg.

– Det man ser er at rettferdighet og skattepolitikk kanskje har vært mer avgjørende enn klimapolitikk ved dette valget, sier Jacobsen.

«Kannibalisering»

Én annen hypotese er at Sp og MDGs suksess med å sette dagsorden også ble deres bane. Altså; de lyktes så godt med sin fortelling at «alle» overtok den og slik utkonkurrerte dem.

Peter Egge Langsæther er valgforsker ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO).

Valgforsker Peter Egge Langsæther.

Foto: privat

– Det er nok noe i den tesen. Kanskje særlig for MDG som har møtt sterk konkurranse fra både SV, Venstre og Rødt på klima, mener valgforsker Peter Egge Langsæther.

I det ligger at folk på både høyre- og venstresiden har hatt gode alternativer til MDG.

«Kannibalisering», kaller valgforskerne fenomenet med at «oppskriften» blir tatt opp av andre.

– Kannibalisering er et kjent fenomen. Vi skal gå igjennom valgkampen i ro og mak når resultatet er klart og støvet har lagt seg, sier Marius Dalin. Listetopp for MDG i Sogn og Fjordane.

Marius Dalin

Marius Dalin.

Foto: ARNE STUBHAUG / NRK

For kompromissløs?

I Nordland ender oppslutningen på 2,2 prosent. Her har ikke partiet rikket seg siden forrige valg. I Nord-Norge er det bare Troms valgdistrikt man har hatt en liten økning på 0,1 prosent.

Altså – i hele Nord-Norge har MDG knapt rikket seg en tomme.

– Dette minner om valget i 1989. Da var det SV mot et rent miljøparti, den gang Venstre. Også den gang gikk SV seirende ut av duellen, fordi de hadde andre saker enn miljø, sier statsviter Svein Tuastad.

Forsker Dag Wollebæk peker på at det var to klimapartier i partifloraen da MDG kom til. Han synes ikke det er helt riktig å si at andre har overtatt deres fortelling.

– Min hypotese er at de har vært for kompromissløse og radikale til at det har gått hjem i det brede lag av folket.

Framfor alt det i beste fall vanskelig gjennomførbare målet om å avvikle oljeindustrien i løpet av 15 år.

– Mange er bekymret for de økonomiske konsekvensene et slikt vedtak får. Det er nok mange som er opptatt av klima som har søkt seg til partier med en mer moderat strategi, samtidig som resultatene for V/SV/MDG samlet tyder på at klima kanskje ikke ble en så viktig sak for velgerne som mange trodde.

Ingen fremgang

Et annet spørsmål er hvorvidt MDG har «glemt» å utføre en politikk for distriktene, og lagt alle eggene i «Oslo-kurven».

I Nordland har de sentralt eksempelvis gått mot en svært populær og etterlengtet utbygging av E6 i Sørfold. Mot fylkespartiets vilje.

– Vi har i fylket har ikke vært helt enige i de vurderingene som er gjort, sier Thomas Johansen, førstekandidat for MDG i Nordland.

– Tror du andre partier enn dere har tjent på FN-rapporten?

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare på det. Rapporten har selvsagt påvirket. Vi har sett en eksplosiv medlemsvekst hos oss. Det lover godt for tida fremover.

Thomas Johansen, stortingskandidat MDG Nordland

Thomas Johansen, MDG Nordland.

Foto: Marte Klemetsdal /

– Men dere står på stedet hvil i Nordland?

– Det er jeg fornøyd med.

– Hvordan kan du være fornøyd med null framgang?

– Det er fem stortingspartier som har gått tilbake. Jeg vil ikke kalle det et tap å ligge jevnt.

– Har det blitt en klimakrise vs. et distriktsopprør?

– Nei, overhodet ikke. Jeg håper ikke folk tenker det. At de to tingene er noe motsetninger. Tror det handler mye om det samme. Folk er oppgitt over tingenes tilstand.