Hopp til innhold

Stortinget sier nei til å berge Nesna

Stortingsflertallet stemte i dag nei til å overprøve Nord universitets vedtak om å legge ned studiestedet Nesna.

Stortinget sier nei til å berge lærerskolen i Nesna

Bunadsgeriljaen på plass i Stortinget i dag. Men protestene hjalp lite. Med 54 mot 47 stemmer vedtok Stortinget i dag å forkaste representantforslaget fra SV om å overprøve styrevedtaket.

Foto: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

26. juni vedtok styret i Nord universitet på et møte på Værnes at studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen skal avvikles innen tre år.

Med 54 mot 47 stemmer vedtok Stortinget i dag å forkaste representantforslaget fra SV om å overprøve styrevedtaket.

Samtlige av de andre 10 representantforslagene i saken ble forkastet. Dermed ønsker ikke de folkevalgte å gripe inn og hindre at studiestedet på Nesna på Helgeland blir lagt ned.

Mona Fagerås (SV) og statsråd Iselin Nybø i stortingssalen

Mona Fagerås (SV) og statsråd Iselin Nybø i stortingssalen under debatten om Nesna.

Foto: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

– Nord universitet får ikke beskjed av regjeringen om å verken opprettholde lærerutdanningen i Nesna eller sykepleierutdanningen i Sandnessjøen, sier stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) til NRK.

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Siv Mossleth, er oppgitt over at så få politikere fra Nordland møtte opp, særlig med en så jevn avstemming

Mossleth dro selv fra Agenda Nord-Norge i Narvik i dag tidlig, for å delta på møtet:

– Jeg var på Agenda Nord-Norge i Narvik, men syntes denne saken var så viktig at jeg stod opp 03.45 i morges og tok første fly til Oslo for å stille klar i denne saken.

Hun er overrasket over hvor få av Nordlands egne representanter som stilte opp.

Bunadsgeriljaen møter statsråd Iselin Nybø før debatten i Stortinget

Catrine Hole i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland og Nesna-ordfører Hanne Davidsen i samtale med statsråd Iselin Nybø (V).

Foto: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

For ifølge Mossleth var det bare henne selv, Mona Fagerås (SV) og Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) som møtte av de ni som er valgt inn på nordlandsbenken.

– Jeg trodde flere så på denne saken som så viktig at de ville vurdere å prioritere å debattere den i Stortinget.

Frp: – Ta saken til Kontrollkomiteen

En av dem som ikke var til stede var stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar fra Frp. Hun sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og forklarer sitt fravær med at komiteen i dag fikk hele NAV-saken i fanget.

Da hun skulle delta på voteringen fikk hun ikke komme inn i salen fordi allerede hadde to-tre representanhter for mange i salen.

Hun ville ikke være med på å støtte et forslag fra SV der man overprøver vedtaket ved Nord universitet.

Tidligere har komiteleder Roy Steffensen uttalt Fremskrittspartiet vil at Stortingets kontroll og konstitusjonskomité skal sjekke gyldigheten av Nord-styrets nedleggingsvedtak.

Søttar mener det er naturlig at SV sender saken dit etter at deres forslag ble nedstemt.

– Hvis man ønsker gjennomgang av prosess og beslutningsgrunnlag så er det kun kontrollkomiteen som kan gjøre det.

Nordland Frp har hele veien vært tydelig på at beslutningsgrunnlaget for nedlegging av Nesna er galt.

Nesna, Nord universitet avdeling Nesna

26. juni bestemte styret ved universitetet at studiestedene på Nesna og Sandnessjøen skulle legges ned.

Foto: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

– Vi oppfordrer styret i Nord universitet til å avvente å iverksette nedleggingsvedtaket til departementet er ferdig med utredningen de har sagt skal komme til våren.

Ingen av Aps representanter på nordlandsbenken var til stede i salen da SV-forslaget ble behandlet. Men Martin Henriksen (Ap) fra Troms var til stede.

– Regjeringspartiene har satt spikeren i kista for høyere utdanning på Nesna. Dette er åpenbart en tung dag for lokalsamfunnet der, men vi frykter også signaleffekten dette sender. Vi frykter at det som skjer på Nesna, også kan skje andre steder.

Ap vil ha lærerutdanning på Nesna, og la inn forslag i Stortinget om å sikre det.

– Allerede i dag ser vi en stor mangel på sykepleiere og lærere, særlig i distriktene. At regjeringen lar dette skje er bekymringsfullt, fordi landet trenger at vi bygger opp, ikke kutter i lokale tilbud, sier Henriksen.

Legges ned

Nå står altså vedtaket fra styret ved Nord universitet om å legge ned studiestedet.

I forrige uke ble det kjent at Stortingets utdannings- og forskningskomité ikke ønsker å berge studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen.

Før fusjonen med Nord universitet var det 1200 studenter på Nesna. I dag er det 470 studenter på Nesna – alle samlingsbaserte.