Hopp til innhold

Rektor følte seg presset av statsråden: – Det var ikke noen god situasjon

Dagen før rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet skulle sende ut forslaget om å legge ned flere studiesteder, fikk hun en telefon fra statsråd Iselin Nybø. – Det følte jeg som en presset situasjon, sier rektoren.

Hanne Solheim Hansen på Nesna

Nord-rektor Hanne Solheim Hansen har vært i hardt vær etter at hun foreslo å legge ned studiestedet ved Nesna. Til Forskerforum forteller hun at hun følte seg presset av Iselin Nybø underveis i prosessen.

Foto: Hans Petter Sørensen/Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

Det er Forskerforum som i dag forteller hva som skjedde i kulissene i dagene før styret ved Nord universitetet til slutt tok avgjørelsen om å legge ned flere studiesteder.

Ifølge rektor Hanne Solheim Hansen vurderte Kunnskapsdepartementet å gripe inn i saken, skriver nettstedet.

Det sentrale er en telefonsamtale mellom forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) og rektoren dagen før sistnevnte skulle sende ut sakspapirene til styremøtet 26. juni.

Disse papirene inneholdt det endelige forslaget om nedleggelsen av flere studiesteder, blant annet ved Nesna og Sandnessjøen.

– Min opplevelse av det var at hun syntes det var store endringer, og det var politisk vanskelig. Hun snakket om at det var grunn til å diskutere om vi skulle stoppe prosessen, sier Solheim Hansen om telefonsamtalen til Forskerforum.

– Ubehagelig

Solheim Hansen forteller til nettstedet at hun opplevde situasjonen som ubehagelig.

– Det å få en følelse av at vi ikke skulle få lov til å sende ut riktig vedtak til styret, var en ubehagelig situasjon.

– Det var ikke noen god situasjon for meg. Det følte jeg som en presset situasjon.

En grei samtale

Til NRK understreker rektoren at samtalen i seg selv var en «helt grei samtale om en stor og viktig sak».

– Det var en del av dialog i saken, så det var ikke uventet å ha kontakt med statsråden. At det ble luftet en mulighet for at det kunne være riktig å ha en generell utredning om slike saker i sektoren hadde også vært i mediene tidligere, så det var ikke helt uventet, sier Solheim Hansen til NRK.

– Det var tidspunktet, en dag før styrepapirene skulle sendes ut, som gjorde at jeg var i en presset situasjon.

Hanne Solheim Hansen sendte ut styrepapirene som planlagt og campusene i Nesna og Sandnessjøen var fortsatt foreslått nedlagt, noe som til slutt også ble vedtatt 26. juni.

Noen justeringer hadde hun likevel gjort fra det opprinnelige forslaget i april. Blant annet fikk helseutdanningene i Namsos fortsette.

Minnet om samfunnsoppdrag

Nybø sier selv at hun ikke opplevde at hun presset rektoren. I en kommentar til NRK understreker hun at rektorens forslag i april gikk for langt, og at hun ringte for å få informasjon om hva slags studiestruktur rektor kom til å legge frem for styret den påfølgende uken.

– Jeg hadde klart sagt at jeg syntes rektors forslag gikk for langt og at jeg mente man burde vektlegge universitetets oppgave om å levere gode kandidater til arbeidslivet og næringslivet i regionen tyngre enn bare det som dreide seg om å heve kvaliteten. Jeg var derfor opptatt av at man skulle se på helheten før det ble tatt en beslutning.

Hva som konkret ble sagt i telefonsamtalen vil hun ikke gå inn på.

– Dette var en vanskelig situasjon. Nord universitet hadde fått tydelige signaler fra meg om å justere kursen. Det er rektor som har lagt fram forslaget, styret som har fattet vedtaket og så har jeg jeg tatt beslutning om å ikke overprøve. Men det er rektor sitt forslag og styret sitt vedtak, det skal det ikke være tvil om. Og det sitter utrolig langt inne å skulle instruere et styre. Derfor er jeg glad for at de tok de signalene som kom i brevet til styret 30. april om å justere kursen.

Stortinget skal tirsdag stemme over et forslag fra SV om å stoppe nedleggelsene på Nesna og Sandnessjøen. I Utdanningskomiteens innstilling i forrige uke kom det fram at stortingsflertallet ikke støtter forslaget.