Hopp til innhold

Nesna-studentene snudde ryggen til rektor

Studenter og ansatte ba innstendig rektoren om å ikke komme til studieåpningen. Hun kom likevel, og ble møtt av protesterende studenter.

Rektor ble møtt av protesterende studenter og ansatte da hun holdt åpningstalen på Nesna.

Rektor ble møtt av protesterende studenter og ansatte da hun holdt åpningstalen på Nesna.

Flere studenter og ansatte snudde ryggen til rektor Hanne Solheim Hansen da hun holdt åpningstalen på Nesna tirsdag.

Studiestedet ble i sommer vedtatt nedlagt av styret ved Nord Universitet tross sterke protester.

Sinne og frustrasjon har særlig vært rettet mot rektoren, som har stått fast på at nedleggelsen var riktig og har kommet med uttalelser som har falt studenter og ansatte tungt for brystet.

Mange av de oppmøtte sto derfor med lapper på ryggen der det sto «Si unnskyld» og «Ta meg på alvor». Det ble også ropt «si unnskyld» fra salen.

Men rektor nevnte ikke nedleggelsen i talen.

Var ikke velkommen

Før studieåpningen hadde studenter og ansatte varslet at det ville komme demonstrasjoner mot nedleggelsen.

– Vi har tross alt sendt rektoren flere brev der vi sier klart i fra om hvorfor hun er uønsket på åpningen, sier Jarle Skaug, som er tidligere student ved studiestedet og bosatt på Nesna.

Ansatte og elever sendte i sommer en e-post til ledelsen ved Nord Universitet om at de ikke ønsket at rektoren skulle delta under studieåpningen.

Ønsket ble ikke tatt til følge.

Politiet på plass for å hindre bråk på Nesna

Politiet er tirsdag på plass på campus for å påse at studieåpningen går rolig for seg.

Foto: Ole-Fredrik Lambertsen

– Skulle helst hatt en koselig åpning

Rektor Hanne Solheim Hansen begrunner dette med at hun ønsker å være tilstede for å gi de nye studentene en så normal velkomst som mulig.

– Det er selvfølgelig aldri hyggelig å ikke bli møtt velkommen. Men jeg har en jobb å gjøre og det er å implementere det vedtaket styret har fattet, sier Hansen til NRK tirsdag.

På Nesna har de svart at de ikke ønsker å være ekkel og personlig mot rektoren, men det som har skjedd har vært en enorm psykisk belastning for de ansatte, og mange er fortsatt sykemeldt.

– Aller helst skulle vi sett en helt ordinær, koselig åpning. Men nå har vi bedt rektor flerfoldige ganger om å beklage nedsettende kommentarer, noe hun ikke har gjort. Da blir det falskt å late som ingenting, sier Skaug og viser til studentenes krav om en offentlig beklagelse fra rektor.

Hanne Solheim Hansen på Nesna

Rektor Hanne Solheim Hansen sier det ikke er hyggelig å ikke føle seg velkommen.

Foto: Hans Petter Sørensen/Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

Mener studiestedet er for dyrt å drifte

Nedleggelsen i sommer skjedde to år etter at det 101 år gamle studiestedet fusjonerte med Nord Universitet. Det ble da undertegnet at de at de to partene skulle videreføres og være likeverdige.

Men i en rapport som ble presentert i april i år, ble det lagt fram en liste over ulemper med Nesna. Blant annet ble det sagt at hver student kostet 130.000 kroner i året, det var for stor bygningsmasse og det ble forsket for lite.

Det ble derfor foreslått å legge ned studiestedet, noe som deretter ble vedtatt mot én stemme på Nord universitets styremøte 26.juni i år.

– Vi skal nå i gang med en tre år lang omstillingsperiode der vi skal gå i dialog med hver enkelt ansatt for å finne den beste løsningen, sier Hansen.

Vil tvinge styret til å snu i saken

En fersk meningsmåling viser at 7 av 10 mener det var feil å legge ned på Nesna.

Et flertall av partiene på Stortinget snakker nå åpent om å overprøve styret i Nord universitet, og berge Nesna og Sandnessjøen.

Partileder i SV, Audun Lysbakken, sier de vil fremme et forslag på Stortinget i høst for å omgjøre vedtaket om nedleggelse.

– Forslaget vil pålegge regjeringen å stanse nedleggelsene Nord universitet vil gjennomføre på Helgeland, sier Lysbakken.

Også Arbeiderpartiet vil ta saken opp på Stortinget.

Nestleder i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran sier de, i likhet med SV, tar saken til Stortinget.

– Vi er opptatt av å styrke universitetene våre, men vi trenger også et godt desentralisert tilbud. Derfor tar vi denne saken til Stortinget.

Andre nestleder i KRF, Ingelin Noresjø, sier at de har vært tydelige på hvor de står.

– Vedtaket som ble gjort av styret, er feil.

Iselin Nybø på Nesna

KrF, Frp, Sp, SV, R og Ap er uenig i vedtaket om nedleggelse som styret ved Nord universitet fattet i juni. Men statsråd Iselin Nybø (V) ønsker ikke å overprøve styret. Her under et besøk på Nesna i sommer.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Ikke over

Også på blå side er man kritiske til prosessen.

Stortingsrepresentant for Frp i Nordland, Hanne Dyveke Søttar, ønsker å reversere vedtaket.

– Vi mener det bakgrunnsmaterialet som er lagt fram er for dårlig til at man kan ta en beslutning som går ut over så mange, sier Søttar.

Fra tidligere har både Senterpartiet og Rødt sagt at de ønsker å bevare studiestedet på Nesna. Vedum har sagt at Sp også vil reversere etter hvis de får flertall i 2021.

Både Ap, SV, KrF og Frp stemte alle for å gi universitetene makten til å bestemme sin egen studiestruktur.

Men nå er altså både KrF, Frp, Sp, SV, R og Ap er uenig i vedtaket om nedleggelse som styret ved Nord universitet fattet i sommer.

Så hva blir veien videre?

Hvis SV ikke får flertall for sitt forslag tar de saken videre til etter stortingsvalget i 2021. Lysbakken kommer med en klar beskjed til de borgerlige partiene i Nordland.

– Om dere ikke klarer å få regjeringspartiene med på å snu i høst, så må dere ikke tro at dette er over. Vil blir å ta en ny omkamp i 2021, sier Lysbakken.

Nord universitet, avd Nesna. Campus nesna

Studiestedet på Nesna ble etablert i 1918 som Nesna Lærerhøgskole og er Nord-Norges nest eldste utdanningsinstitusjon for høyere utdanning.

Foto: HANS PETTER SØRENSEN