NRK Meny
Normal

Stor økning i ulovlig garnfiske: ​– Kan ikke fortsette som nå

Omfattende garntjuvfiske gjør at lakseelver må stenge. Til nå i år er det blitt beslaglagt 40 prosent flere garn enn på samme tid i fjor.

Ulovlig garn i Nordland

Dette synet møtte kontrollørene fra Statens Naturoppsyn i Lofoten. Ingen av garnene var merket, tross at det er pliktig.

Foto: Statens Naturoppsyn

Til nå i år har Statens Naturoppsyn beslaglagt i overkant av 100 ulovlige garn som er satt ut i sjøen.

Det tilsvarer over 3000 meter med garn, og er en ganske markant økning sammenlignet med samme periode i fjor. Verst står det til i Nordland, Troms og Hordaland.

Arnstein Johnsen

Seksjonssjef Arnstein Johnsen i Statens naturoppsyn fortviler over at folk setter ulovlige garn i sjøen.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

– I verste fall risikerer vi at hele årganger, som skal til en elv som er sårbar, blir tatt ut. Dette kan ikke fortsatte sånn som det er nå i enkelte regioner. Folk bør tenke seg litt om, sier Arnstein Johnsen til NRK.

Han er seksjonssjef for Tilsyn kyst i Statens naturoppsyn og gjør jevnlig inndragninger av ulovlige garn langs kysten.

Selve hovedinnsiget av laks skjer på denne tiden av året, og utviklingen av garntjuvfiske bekymrer.

– Det er et tildels stort antall ulovlig garn som blir inndratt. Samtidig er det forholdsvis store mørketall, påpeker han.

Må stenge elver

I Norge er det forbudt å fiske etter villaks, sjøørret eller sjørøye med garn. Ifølge Johnsen i SNO er antall anmeldelsen for brudd på lakseloven økende.

– Villaksen er en verdifull art som vi alle ønsker å ta vare på, men det irreggulerte fisket ødelegger ganske mye, forklarer Geir Håkon Olsen i Statens Naturoppsyn i Nordland.

Nylig var de ute på en innbringende tokt i Lofoten. 14 ulovlige garn ble beslaglagt i Nappstraumen i Vestvågøy, et område kjent for mye fisk.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Geir Håkon Olsen i Statens Naturoppsyn

Geir Håkon Olsen i Statens Naturoppsyn etter en innbringende tokt i Lofoten. På landsbasis er det blitt beslaglagt 40 prosent flere ulovlige garn i år enn på samme tid i fjor.

Foto: Statens Naturoppsyn

– På det meste er det opp mot ti laks i garnet når vi beslaglegger det. Ingen av garnene er merket, så de som setter dem ut vet hva de holder på med.

Over halvparten av de rundt 100 lakseelvene i Nordland er for tiden stengt for laksefiske, blant annet som følge av den ulovlige virksomheten, opplyser Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland

– Det kommer for lite laks tilbake til disse elvene med tanke på å opprettholde en god gytebestand. Årsaken er selvsagt sammensatt, men ulovlig fiske er helt klart en del av forklaringen, sier seksjonsleder Tore Vatne til NRK.

– Hører skrekkhistorier

John Davy Oddekalv i Vestvågøy Jeger og Fiskerforbund peker på gamle tradisjoner som henger igjen.

John Davy Oddekalv

Vestvågøy Jeger og Fiskerforbunds John Davy Oddekalv tror gamle tradisjoner er noe av forklaringen.

Foto: privat

– Fra gammelt av hadde mange rett til fiske med både garn og not, og føler at de fremdeles burde ha rett til det. Samtidig er sjansen for å bli tatt liten.

Han hevder ulovlig garnfiske er et utbredt problem i Lofoten.

– Det er flere som fisker for salg, får hundretalls laks og har fryserne fulle. Mange er irriterte, sånn sett er det bra at myndighetene følger med.