Hopp til innhold

Forskerne aner ikke hvorfor blåkveita er giftig

Blåkveita utenfor Nordland er blitt så giftig at myndighetene forbyr fiske. Men forskerne aner ikke hvorfor fisken er giftig.

Hvaal, Morten

Prøver av blåkveite fra havområder utenfor Nord-Norge viser høye nivå av dioksin og dioksinliknende PCB. Nå stenges to områder for fiske.

Foto: Hvaal, Morten / SCANPIX

Prøver av blåkveite fra havområder utenfor Nord-Norge viser høye nivå av dioksin og dioksinliknende PCB.

Nå har myndighetene tatt grep og stenger to områder utenfor Nordland for fiske.

– For å hindre omsetning av blåkveite som kan overskride EUs grenseverdier for fremmedstoffer, har jeg besluttet å stenge to områder utenfor Nordland. Formålet er å minimere fangstene fra områder hvor det er stor sannsynlighet for å få blåkveite som overstiger grenseverdiene, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Det doble av grenseverdiene

Det er Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning som i en ny rapport har samlet inn prøver fra 58 stasjoner i Norskehavet og Barentshavet.

De høyeste konsentrasjonene av miljøgifter ble funnet mellom 66 og 68 grader. Her viste tre av åtte prøver det doble av grenseverdiene.

Allerede i 2011 ble et område sørvest for Trænadjupet stengt, i år blir også et område litt lenger nord stengt.

– Skjønner ikke hvorfor

Selv om funnet taler for seg selv, har ikke forskerne noe godt svar på hvorfor fisken inneholder miljøgifter.

– Vi skjønner egentlig ikke helt hvorfor verdiene er så høye. Vi har ingen kjente kilder og vi finner heller ikke tilsvarende på andre fiskearter, sier forskningssjef Amund Måge til NRK.no.

– Blåkveite er en fisk som har ganske lang levealder og det kan være noe av årsaken, men sammenhengene er svake.

Kun skadelig ved store inntak

Men forskerne har sett problemet over lang tid og det er derfor de følger blåkveita tett. I månedsskifte mai-juni begynner fiske, og derfor kommer forbudet nå.

Inntak av dioksin og dioksinliknende PCB over lang tid kan føre nedsatt immunforsvar, redusert fruktbarhet, økt sannsynlighet for utvikling av kreft og endringer i hormonbalansen.

Men Måge beroliger med at det uansett neppe er fryktelig farlig og spise fisk som overstiger verdiene.

– Disse stoffene er alvorlig farlig først ved større konsentrasjoner enn det vi får gjennom mat, sier han.

Kart fra fiskerdirektoratet

Kart over områdene Fiskeridirektoratet har stengt for fiske av blåkveite.