Hopp til innhold

Statsbudsjettet: 240 millioner årlig for å rekruttere helsepersonell i nord

– Situasjonen i Helse Nord er dramatisk, sier SVs stortingsrepresentant Mona Fagerås. Nå kommer det ekstra penger i statsbudsjettet til rekruttering av helsepersonell i nord.

Mona Fagerås

Mona Fagerås (SV) mener det er nødvendig å gjøre noe med situasjonen i Helse Nord. Det mener hun dette budsjettet bidrar til.

Foto: Ola Helness / NRK

Søndag morgen ble det klart at regjeringspartiene og SV er enige om neste års statsbudsjett.

I statsbudsjettet får Helse Nord og kommunene i nord til sammen 240 mill. årlig fremover til rekruttering av helsepersonell.

Hensikten er å intensivere rekruttering til Helse Nord.

Vi har lenge etterspurt at det tas tak i situasjonen i Helse Nord, som er dramatisk.

Det sier SVs stortingsrepresentant Mona Fagerås fra Nordland til NRK.

SV har derfor tatt med seg situasjonen i Helse Nord inn i forhandlingsrommet om statsbudsjettet. Vi har vært svært tydelige at noe må gjøres og det fort.

Av budsjettet de nå er blitt enige om går det fram at det skal settes av:

«200 millioner kroner i et varig tilskudd til Helse Nord. Pengene skal brukes som et rekrutteringstilskudd, med mål om å rekruttere og stabilisere personellsituasjonen i eksisterende helse – og sykehustilbud, og å begrense bruken av innleie.»

Les også SV og regjeringa einige om budsjett – Venstre kallar det «juksepengar»

Sveiniung Rotevatn

Ei nasjonal utfordring

Det skal også settes av et varig rekrutterings – og samhandlingstilskudd til Helse Nord på 40 millioner kroner.

Dette er penger som skal brukes etter enighet mellom helseforetak og aktuelle kommuner.

Problemet med rekruttering er åpenbart en nasjonal utfordring som må løses med nasjonale tiltak og nå tar altså Stortinget med SV i spissen grep, sier hun.

Helse Nord: – Kjærkomment bidrag

Administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind sier i en kommentar til NRK:

– Slik dette ser ut er det årlige faste penger og det vil være et kjærkomment bidrag for å prøve å få flere ansatte i helsetjenesten i Nord-Norge.

Marit Lind, adm.dir. i Helse Nord

Adm.dir. i Helse Nord, Marit Lind

Foto: Helse Nord

Helse Nord vil nå finne ut hvordan de skal bruke pengene og ikke minst fordele dem.

– Behovet for å styrke bemanninga er stort.

Store protester mot sykehuskutt

De siste dagene har folk i Lofoten, Vesterålen og Narvik gått i fakkeltog for å vise sin bekymring for lokalsykehusenes framtid i nord.

Ei arbeidsgruppe har foreslått store endringer blant annet i Narvik, Lofoten og på Helgeland. 

Les også Helse Nord ber lege vise den «hemmelige produksjonen av helsepersonell»

Fakkeltog i Narvik mot sykehuskutt.

Det at folk går mann av huse for å vise sin bekymring omkring lokalsykehusene våre har visst gjort inntrykk også i Oslo, sier Fagerås.

Også mange fagfolk har tatt til orde for at de planene Helse Nord har om kutt i akutt- og fødetilbud ved sykehusene ikke kan gjennomføres.

Bakgrunnen for at Helse Nord er i gang med ei omorganisering, på bestilling fra helseministeren, er den store mangelen på fagfolk.

Les også Helse Nord med nye vikar-tall: – Viser sårbarhet i driften

Tonje Hansen, spesialrådgiver i Helse Nord

Vil ha ned bruken av dyr innleie

I dag er dyr innleie fra vikarbyrå er nødvendig for å holde sykehusdriften i gang.

Jeg tror denne enigheten vil være svært viktig sted å begynne for å få ned innleie av vikarer og dermed pengebruken

Prosessen har skapt stor uro i en hel landsdel. Jeg er utrolig glad for at situasjonen er blitt tatt på alvor av regjeringen og at de har møtt oss på dette kravet.

Flere ordførere NRK har vært i kontakt med sier de er positive til de ekstra pengene til Helse Nord.

Varaordfører i Tromsø og SV-politiker Sigrid Hammer (22) sier hun er glad for at det nå tas grep om rekruttering- og bemanningsproblemene i Helse Nord.

Sigrid Bjørnhaug Hammer (SV)

Sigrid Hammer (SV)

Foto: Simen Wingstad / NRK

– Med disse pengene håper jeg at en skal kunne klare å gjøre det som er formålet; å rekruttere og også holde på helsepersonell.

Handler ikke bare om en pott på statsbudsjettet

Selv om regjeringa og SV nå setter av en stor pott til rekruttering så må mer på plass, mener Wenche Pedersen (Ap), ordfører i Vadsø og leder i Øst-Finnmarkrådet.

– Det handler om sammenhengen. Det ene er hva spesialisthelsetjenesten sjøl gjør. Så er det spørsmål om de tiltakene som gjelder for tiltakssonen, om de utvikles videre. Vi har hele diskusjonen om flypriser, så det med å rekruttere fagfolk handler ikke bare om en pott på statsbudsjettet.

Og hun legger til:

– Så er det noe som er utrolig viktig akkurat nå, og det er trygghet for den strukturen vi har. At ikke fagfolk må gå rundt og lure på om de har en jobb i morgen.

SV har forhandla med regjeringspartiene Sp og Ap siden mandag 13. november.

Mandag skal budsjettet debatteres og vedtas i stortingssalen.