Hopp til innhold

Ligger an til å bli eldst i landet: – Eldre er en ressurs

Røst blir i 2050 den kommunen i landet med størst andel eldre. Men at vi blir eldre er ikke nødvendigvis bare negativt, sier ordfører som får støtte av eksperter.

Luftfoto fra Røst

Luftfoto over Røst, kommunen i Lofoten som topper lista over kommuner med størst andel befolkning 70+ i 2050.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Vi blir stadig eldre her til lands, viser nye tall fra SSB

Og lofotkommunen Røst skiller seg ut: I den lille nordlandskommunen vil 1 av 3 være over 70 år i 2050.

Slår framskrivningene til, vil Røst være den eldste kommunen i landet om 30 år. De må dele pallplasseringen med Rendalen, Lavangen og Folldal.

Trenden er at distriktskommunene vil toppe listen over høyest andel eldre i 2050. Mens by- og bynære kommuner vil ha lavest andel.

Men det finnes trøst for Røst. Det trenger nemlig ikke å bare være negativt, sier ekspert.

Ikke så mørkt som man skal ha det til

Det er veldig mye godt arbeid på gang, et godt grunnlag for samarbeid mellom kommunene fordi man er så nære og kjenner hverandre, mener Trond Bliksvær hos Nordlandsforskning.

Professor Trond Bliksvær

Professor Trond Bliksvær ved Nordlandsforskning.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

En studie Nordlandsforskning har jobbet frem, har sett på nettopp hvilke utfordringer og løsninger kommunene står overfor. Studien har de kalt Et godt sted å bli gammel.

– Det er nettopp fordi vi ikke klarer å finne det dystre bildet som mange skal ha det til å være. Det er selvfølgelig utfordringer, men mange tegner et lyst bilde av fremtiden i rurale kommuner, sier Bliksvær.

🔑: Samskaping og å holde eldre i arbeid

Problemstillingen er likevel høyaktuell i småkommunene, fordi det her vil øke presset på kommunale tjenester, sier Bliksvær. Han peker særlig på omsorgstjenestene.

Professoren sier at det handler om å bygge et tjenestetilbud som klarer å møte det store, økte behovet fremover, og at dette er en utfordring rundt om.

I prosjektet til Nordlandsforskning ser de at særlig to ting blir viktig:

– Å tenke kreativt om samarbeid mellom offentlig og ikke offentlige aktører. Samskaping kan være løsningen i mange sammenhenger, for eksempel transport der kommunen kan stå for bil og materiell, mens det er frivillige som står for kjøring og transport. Et godt transporttilbud er antakelig en nøkkel for å kunne håndtere avstander og spredt bosetning og behovet for mobilitet fremover, sier Bliksvær.

– Mange vil også slite med arbeidskraft fremover. Da vil det å finne løsninger for å holde unge eldre i arbeidslivet være viktig. Flere av dem er fortsatt friske og spreke da. Det å finne måter å beholde disse vil kanskje være en nøkkel for mange.

Jobber med flere tiltak

Røst-ordfører Elisabeth Mikalsen innrømmer at det er tøffe tall å få servert, men peker på at det alltid er en usikkerhet i slik framskrivning av befolkningsutvikling.

– For små kommuner som Røst, vil få personer gjøre store utslag – både den ene og den andre veien. Men det er jo en indikator på hva som kan skje hvis vi ikke gjør noe. Vi jobber derfor med mange ting for å bremse denne utviklinga, sier hun.

Elisabeth Mikalsen, ordfører i Røst

– I tillegg til jobben vi gjør lokalt, må også systemene rundt oss bidra til at vi settes i stand til å fortsatt kunne gi likeverdige tjenester til innbyggerne våre, sier ordfører Elisabeth Mikalsen i Røst kommune.

Foto: Privat

Hun mener det blant annet handler om å legge til rette for næringsutvikling og flere helårlige arbeidsplasser.

– Vi er opptatt av at det sentralt må bli større fokus på en bedre distriktspolitikk og for vår del er bedre og forutsigbare rammevilkår for fiskerinæringen av særlig stor betydning.

– For det kan ikke være tvil om at et samfunn som Røst, med en verdiskaping i dag på godt over en million pr innbygger, også skal ha livet rett i 2050.

– Unge får lyst til å komme tilbake

Røst-ordføreren sier de har tro på fremtiden, og at de alt nå ser at eldre er og ønsker å være en ressurs i samfunnet.

– Dette tror jeg vil bli enda tydeligere i årene som kommer. Da blir en av våre oppgaver å legge til rette for å gjøre bedre utnyttelse av denne ressursen.

Røst bolighus

Med riktige grep slipper man tomme hus på Røst, mener ordføreren som ser lyst på fremtiden.

Foto: kari skeie / nrk

De mener befolkningsutviklingen er en trend som vil snu, om de tar de riktige grepene.

– Så lenge vi er med på å skape attraktive boplasser, og at det er arbeidsplasser eller at det ligger til rette for å skape egen arbeidsplass – så tror jeg faktisk de unge som har vært borte vil hjem når de har vært ute for å ta utdanning.

– Når de har fått utdanning og er i ferd med å stifte familie så har de lyst til å komme tilbake til samfunn som Røst for å la sine barn få oppleve den fantastiske måten det er å vokse opp i slike trygge samfunn.

– Trenger ikke svartmale

Nordland er et av fylkene som totalt sett vil få flest andel eldre i 2050.

Fylket vil ha flere eldre enn yngre allerede i 2022. Det vil si at andel 19-åringer om bare 2 år vil være mindre enn andel 65+.

Dette er også det eneste fylket i Norge hvor man forventer at folketallet vil synke. Litt over halvparten av de 41 kommunene vil oppleve befolkningsnedgang.

Kart over forventet folkevekst 2020-2050
Foto: SSB

SSB-forsker Sturla Løkken sier at det likevel ikke nødvendigvis er grunn til bekymring.

– Det trenger ikke være problem i det hele tatt med det første.

At vi blir eldre, er i utgangspunktet noe positivt. Det sier noe om at vi lever lengre, og at vi holder oss friske lengre, peker han på.

– Bildet på hvem som bidrar mest og best til samfunnet kan være annerledes i fremtiden, enn i dag. Vi trenger ikke å svartmale situasjonen, sier Løkken.

Eldste og yngste befolkning i 2050

Flest eldre:

Kommune

Fylke

Andel 70+ (2020)

Andel 70+ (2050)

Første år med flere 65+ enn 0-19år

Folldal

Innlandet

22%

33%

2013

Rendalen

Innlandet

22%

33%

Før 2010

Røst

Nordland

17%

33%

2016

Loabák - Lavangen

Troms og Finnmark

20%

33%

2019

Lesja

Innlandet

17%

32%

2020

Vanylven

Møre og Romsdal

21%

32%

2013

Lierne

Trøndelag

19%

32%

2014

Ibestad

Troms og Finnmark

24%

32%

Før 2010

Eidskog

Innlandet

18%

32%

2014

Engerdal

Innlandet

22%

32%

2012

Færrest eldre:

Oslo

Oslo

9%

16

2045

Trondheim

Trøndelag

10%

18

2039

Rælingen

Viken

10%

18

2049

Sandnes

Rogaland

9%

18

2049

Ås

Viken

10%

18

2047

Sogndal

Vestland

13%

18

2049

Ullensaker

Viken

9%

19

2044

Våler (Østf.)

Viken

10%

19

2045

Sola

Rogaland

9%

19

2047

Tromsø

Troms og Finnmark

9%

19

2035

Ekspander/minimer faktaboks