Forskere varsler befolkningsnedgang – vi får stadig færre barn

Ifølge forskerne er det kun innvandring som gir fortsatt befolkningsvekst etter år 2050.

Toril Finvik Karlsen og Mathilde Lillehaug er ute på trilletur med sine barn på fire måneder.

Toril Finvik Karlsen og Mathilde Lillehaug er ute på trilletur i sola. Samtidig som det fødes 1,53 barn per kvinne i Norge, har Toril Finvik Karlsen planler om tre.

Foto: Kristin Skjefstad Isaksen / NRK

De siste 200 årene har befolkningen i Norge økt jevnt og trutt. Men nordmenn får stadig færre barn, og etter 2050 vil vi være helt avhengig av innvandring for at folketallet skal fortsette å øke. En ny rapport viser at Norge om ti år vil ha flere eldre enn barn. Vil dermed være i en situasjon vi aldri før har vært i.

Allerede under nyttårstalen i 2018 ba Statsminiser Erna Solberg oss om å få flere barn.

Og det med god grunn.

Det fødes nemlig 1,53 barn per kvinne i Norge, og tallene på antall fødte ser ut til å gå ned for hvert år.

Mot strømmen

Toril Finvik Karlsen fra Bodø, er en av dem som går mot strømmen. Hun ønsker seg det dobbelte av den nedadgående trenden.

– Dette er det første barnet vårt. Vi har lyst på tre, men vi begynner med et, sier hun til NRK.

Hun er 24 år selv og registrerer at flere venter til de er over 30 før de velger å få barn.

– Det er jo forskjellig hva folk vil. Noen ønsker et barn, og noen vil kanskje ikke ha barn i det hele tatt. Nå er det jo mange som vil fokusere på karriere. Det er gjerne der det stopper. Nå er det mer vanlig å være over 30 før man får barn.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå er det innvandring som skal hjelpe å sette skuta på stø kurs igjen.

Befolkningsnedgang

Seniorforsker ved Statistisk Sentralbyrå, Astri Syse presenterer rapporten som hun nettopp har vært med å lagd. Der har hun sett på befolkningsutviklingen i landet.

Der kommer det frem at Norge i 2050 vil ha befolkningsnedgang, hvis vi ser bort fra innvandring. Dette har ikke skjedd på 200 år.

– Sist vi hadde befolkningsnedgang i Norge var i 1881 og 1882. Dette skyldtes høy utvandring på rundt 25-30.000 per år disse årene, forklarer Syse.

Astri Syse SSB

FØDSELSNEDGANG: Seniorforsker ved Statistisk Sentralbyrå, Astri Syse sier at

Fra og med 1879 til og med 18 93 utvandret nesten en kvart million mennesker fra Norge og hovedsaklig til Usa. Omtrent en fjerdedel vendte etterhvert tilbake til Norge, i følge SSB.

Dersom vi skal snu trenden, trengs det at hver norske kvinne føder 2,1 barn.

Det er bare 0,57 flere fødte barn per kvinne, enn hva de fødes i dag.

Det høres kanskje ut som at forskjellen ikke er stor, likevel mener Syse det er usannsynlig at den norske kvinnen vil redde befolkningsnedgangen.

– Vi tror ikke at vi vil komme opp til 2 barn per kvinne innen dette århundre. Det kan jo tenke seg at noe skjer, men vi ser det som usannsynlig.

Ulike kull

Dessuten er det store forskjell på hvert fødselskull i Norge,

– Med litt færre 20 åringer, blir det fort færre potensielle mødre - og da blir det enda færre som kan få barn. Dette har utrolig mye å si. Man kan kalle det en ond sirkel.

Allerede om ti år vil det være flere eldre enn barn og unge i Norge, ifølge ssb.

– Antallet som dør da er høyere enn de som fødes. Samfunnet vil minke i størrelse hvis man ikke har netto innvandring. Det sier seniorforsker ved Statisisk Sentralbyrå Astri Syse.