Hopp til innhold

Norge i 2050: Storbyene større og yngre, fraflytting og forgubbing på bygda

Ungdommen rømmer fra distriktene og inn til storbyene, viser beregninger SSB har gjort for de kommende 30 årene. Igjen på bygda sitter de eldre.

Eldre dame på benk

GAMMEL OG ALENE: Statistisk sentralbyrå anslår at fire av ti norske kommuner vil ha en langt mindre og langt eldre befolkning om 30 år.

Samlet sett vil den norske befolkningen vokse med 11 prosent fram til 2050, ifølge Statistisk sentralbyrå (SBB) sine regionale befolkningsframskrivninger. Befolkningsveksten er imidlertid svært ujevnt fordelt geografisk.

Forskjellen mellom by og bygd øker

Folketallet i Viken fylke er forventet å vokse med over 18 prosent, mens Nordland krymper med 1,6 prosent.

Omtrent 60 prosent av alle kommunene er forventet å vokse, og 20 prosent har særlig høy vekst på over 15 prosent.

140 kommuner er derimot forventet å få nedgang i folketallet.

Befolkningen vil altså krympe i 40 prosent av landets kommuner

– Det er høyere enn det vi har beregnet tidligere, sier Sturla Løkken, forsker ved SSB.

Folkeliv i Oslo sentrum før skjenkeforbudet

TREKKER TIL SEG UNGE: Ungdom fra bygdene og de mindre byene vil trekke inn mot storbyer som Oslo i årene som kommer, viser SSBs beregninger.

Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Også innad i fylker er kontrasten stor. Bergens nabokommune Bjørnafjorden får 24 prosent flere innbyggere om 30 år. I samme fylke får industrikommunen Årdal innerst i Sognefjorden en tilsvarende stor nedgang i folketallet, viser SSBs ferske prognoser.

Trenden er klar: de unge flytter til sentrale strøk. Sammen med økt forventet levealder generelt, vil det bidra til sterk aldring i distriktene.

Kart over forventet folkevekst 2020-2050
Foto: SSB

Våler vokser mest

Men alle flytter ikke til Oslo. Det vanligste er å flytte til de større byene i områder der unge allerede bor.

– Over hele deler av landet ser vi en lokal sentralisering. De som bor i nord flytter mot Tromsø, og de andre byene der. På Østlandet sentraliseres det mot Oslo, og de andre store byene, sier Løkken.

Oslo er forventet å runde 700.000 innen få år og 800.000 innen 2050. Bergen er forventet å runde 300.000 og Stavanger 150.000 i 2030.

– 99 prosent av de sentrale kommunene er ventet å vokse, mens kun 50 prosent av de mindre sentrale vil se samme utvikling.

De fem kommunene med høyest framskrevet vekst i prosent tilhører alle Viken fylke og får over 30 prosent flere innbyggere fram mot 2050. Våler og Hvaler topper listen med henholdsvis 45 og 38 prosent forventet befolkningsøkning, fulgt av Nannestad, Ullensaker og Hole.

Vestland fylke vil oppleve en befolkningsvekst på ni prosent, altså litt under landssnittet, selv om det har landets nest største by.

I det fylket har Bergens omegnskommuner Bjørnafjorden og Øygarden den høyeste framskrevne veksten, begge en vekst på over 20 prosent fram mot 2050. Sogndal og Bergen vil være Vestlands yngste kommuner om 30 år.

Øvre Årdal

MISTER FLEST: Årdal kommune i Sogn vil miste 23 prosent av folketallet innen år 2050, ifølge SSB.

Foto: VERI Media

Høylandet og Årdal mister flest

Det er noen regioner som rammes hardere av fraflytting enn andre.

Innlandet, langs svenskegrensa, og store deler av Nord-Norge fraflyttes. Spesielt i Nordland og Innlandet vil rundt halvparten av kommunene ha nedgang i folkemengden.

– Det er ikke tilfeldig hvilke kommuner som får vekst elle nedgang. Når unge flytter går fødselstallene kraftig ned i distriktene. Da dør det flere enn det fødes der, og denne utviklingen blir bare sterkere med årene, sier Løkken.

De to kommunene som vil havne helt på bunnen i 2050, er Høylandet i Trøndelag og Årdal i Vestland. De vil ifølge SBB ha henholdsvis 24 og 23 prosent færre innbyggere om 30 år enn i dag.

Flere eldre enn unge om 11 år

Fra 2020 til 2050 øker andelen 70 år og eldre i Norge trolig fra 12 til 21 prosent. I løpet av disse 30 årene forventer SSB at bortimot alle norske kommuner vil få flere eldre (65+ år) enn unge (0-19 år). Landet samlet vil nå dette punktet i 2031.

I Innlandet fylke var det flere eldre (65 år og eldre) enn unge (0-19 år) allerede i 2019. Ifølge framskrivingene vil den samme utviklingen treffe de andre fylkene på følgende tidspunkter:

  • Før 2030: Nordland, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal og Troms og Finnmark
  • 2030-2035: Trøndelag, Vestland, Agder og Viken
  • Etter 2035: Rogaland og Oslo

Distriktskommunene er relativt gamle allerede i dag: under 10 prosent av befolkningen var 70 år eller eldre i de mest sentrale kommunene i starten av 2020, mens i de minst sentrale kommunene gjaldt dette over 17 prosent.

– I 2050 kan de minst sentrale kommunene komme til å ha over én fjerdedel som er 70 år og eldre, ifølge Løkken.

I Vestland vil industrikommunene Hyllestad, Høyanger og Årdal være de eldste, alle trolig med 30 prosent eldre.

Aller eldst befolkning får trolig de fire kommunene Folldal, Rendalen, Røst og Lavangen. Der vil de over 65 år utgjøre én tredjedel av befolkningen om 30 år.

Tabeller fra SSB:

Ti på topp i forventet befolkningsvekst

Størst vekst i prosent:

Kommune

Fylke

Folk 2020

Folk 2050

Vekst

Våler (Østf.)

Viken

5736

8308

45%

Hvaler

Viken

4668

6460

38%

Nannestad

Viken

14139

19069

35%

Ullensaker

Viken

39625

52106

31%

Hole

Viken

6799

8887

31%

Gamvik

Troms og Finnmark

1132

1477

30%

Hasvik

Troms og Finnmark

1005

1303

30%

Skaun

Trøndelag

8325

10780

29%

Gjerdrum

Viken

6890

8916

29%

Hurdal

Viken

2854

3683

29%

Størst vekst i antall:

Oslo

Oslo

693494

800540

15%

Bergen

Vestland

283929

318096

12%

Trondheim

Trøndelag

205163

238720

16%

Bærum

Viken

127731

150665

18%

Kristiansand

Agder

111633

132172

18%

Sandnes

Rogaland

79537

98092

23%

Lillestrøm

Viken

85983

104275

21%

Asker

Viken

94441

110740

17%

Drammen

Viken

101386

115099

14%

Stavanger

Rogaland

143574

156617

9%

Ekspander/minimer faktaboks

Ti på bunn i forventet befolkningsnedgang

Størst nedgang i prosent:

Kommune

Fylke

Folk 2020

Folk 2050

Nedgang

Høylandet

Trøndelag

1231

938

-24%

Årdal

Vestland

5193

3984

-23%

Lierne

Trøndelag

1355

1063

-22%

Vanylven

Møre og Romsdal

3117

2486

-20%

Lesja

Innlandet

1975

1601

-19%

Vik

Vestland

2635

2168

-18%

Lom

Innlandet

2228

1855

-17%

Bindal

Nordland

1426

1194

-16%

Vågå

Innlandet

3570

2992

-16%

Åseral

Agder

932

786

-16%

Størst nedgang i antall:

Narvik

Nordland

21845

20055

-8%

Ullensvang

Vestland

11048

9620

-13%

Rana

Nordland

26184

24765

-5%

Vefsn

Nordland

13278

11888

-10%

Kinn

Vestland

17207

15820

-08%

Årdal

Vestland

5193

3984

-23%

Kvinnherad

Vestland

13071

11954

-9%

Sunndal

Møre og Romsdal

7036

6088

-13%

Sykkylven

Møre og Romsdal

7625

6826

-10%

Meløy

Nordland

6288

5575

-11%

Ekspander/minimer faktaboks

Eldste og yngste befolkning i 2050

Flest eldre:

Kommune

Fylke

Andel 70+ (2020)

Andel 70+ (2050)

Første år med flere 65+ enn 0-19år

Folldal

Innlandet

22%

33%

2013

Rendalen

Innlandet

22%

33%

Før 2010

Røst

Nordland

17%

33%

2016

Loabák - Lavangen

Troms og Finnmark

20%

33%

2019

Lesja

Innlandet

17%

32%

2020

Vanylven

Møre og Romsdal

21%

32%

2013

Lierne

Trøndelag

19%

32%

2014

Ibestad

Troms og Finnmark

24%

32%

Før 2010

Eidskog

Innlandet

18%

32%

2014

Engerdal

Innlandet

22%

32%

2012

Færrest eldre:

Oslo

Oslo

9%

16

2045

Trondheim

Trøndelag

10%

18

2039

Rælingen

Viken

10%

18

2049

Sandnes

Rogaland

9%

18

2049

Ås

Viken

10%

18

2047

Sogndal

Vestland

13%

18

2049

Ullensaker

Viken

9%

19

2044

Våler (Østf.)

Viken

10%

19

2045

Sola

Rogaland

9%

19

2047

Tromsø

Troms og Finnmark

9%

19

2035

Ekspander/minimer faktaboks