Hopp til innhold

Etterlengtet veiprosjekt skulle koste 4 milliarder – kan bli mye dyrere

Før valget lovte regjeringa oppstart for bygging av ny E6 gjennom Sørfold. Siden den gang har kostnadene skutt i været.

Ny E6 Sørfold gjennom Megården

SAMFERDSELSMILLIARDER: 7,3 milliarder gir 10 min kortere kjøretid. Slik skal den nye veien gjennom Megården i Sørfold kommune bli seende ut.

Foto: Statens Vegvesen

E6 gjennom Sørfold i Nordland har blitt beskrevet som en «krøttersti» og «den dårligste strekninga på E6».

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ble skremt da han kjørte gjennom de 16 smale tunnelene i 2020.

– Det er den verste strekningen jeg har kjørt på E6, sa partileder i Frp, Sylvi Listhaug, i 2023.

I flere år har politikere, yrkessjåfører og lokalbefolkning jobbet for å få utbedret strekninga.

Flere frykter også strekninga kan gjøre Norge sårbart ved krig.

Nå kommer pengene. Samtidig viser det seg at den endelige prislappen for prosjektet kan bli mye dyrere siden sist beregning.

Statens Vegvesen sier de økte kostnadene skyldes generell prisvekst og at man har tatt høyde for økt risiko i kostnadskalkylene i den rammen som Stortinget skal behandle.

Les også Full forvirring rundt penger til den «dårligste strekningen på E6» i statsbudsjettet

Sørfold

Fikk penger i statsbudsjettet

Når E6 i Sørfold er stengt, deles Norge i to. Nærmeste omkjøring er en lang omvei via Sverige.

– Den nye veien på denne strekninga blir nesten seks kilometer kortere enn dagens vei. Reisetida blir redusert med om lag 10 minutter, noe som er bra både for de fastboende og for næringslivet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Ifølge samferdselsministeren, skal det også bygges to større bruer. En av dem vil ruve 550 meter over Tørrfjorden.

Vi skal også erstatte seks av de eksisterende tunnelene som ikke innfrir kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Disse blir erstattet av tre nye tunneler. Det skal bygges tunneler med en total lengde på nesten 14 kilometer.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mener ny E6 gjennom Sørfold blir bra for innbyggerne og næringslivet.

Foto: Olav Juven / NRK

Én måned før valget lovte regjeringen at E6 gjennom Sørfold skulle få penger i statsbudsjettet i 2024.

Den gang var prisen for den første delstrekninga beregnet til 4 milliarder kroner.

I dag legger regjeringen fram ei ny kostnadsramme på 7,3 milliarder kroner for første delstrekning.

Trangt E6 Sørfold

På strekningen gjennom Sørfold kommune er det 16 tunneler, der enkelte er under 6 meter i bredden.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Alt blir dyrere

– Vi opplever stor kostnadsvekst på alt, blant anna i anleggssektoren. Med det som vi opplever nå i etterkant av pandemien og med krig i Europa, er den forsterket, sier stortingsrepresentant for Nordland, Bjørnar Skjæran (Ap) til NRK.

Skjæran er tydelig på at prosjektet ikke bare er viktig for Nord-Norge, men for hele landet. Ap-politikeren mener E6 gjennom Sørfold er den dårligste veistrekninga på E6 gjennom landet.

Bjørn Skjæran, arbeidspolitisk talsmann for Ap sier at det jobbes med saken.

Bjørnar Skjæran (Ap) sier Nordland for første gang blir samferdselsvinner i statsbudsjettet.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Han peker spesielt på en rekke tunneler som ikke har fulgt kravene i tunnelforskriften.

– Nå tar vi fatt på seks av de. Med dette prosjektet vil den dårligste strekninga på E6 gjennom landet om noen få år fremstå som en av de beste.

– Men hva betyr kostnadsøkninga for resten av prosjektet?

– Selv om det er 11 milliarder kroner mer til samferdsel i 2024-budsjettet enn i Erna Solbergs siste budsjett, får man ikke til så mye. Derfor må den nye nasjonale transportplanen som kommer til våren ta høyde for det.

Skjæran mener man må øke bevilgningene nok, men også prioritere strengere.

Det er lagt opp til utlysing av Sørfold-prosjektet i 2024.

Les også Ny samferdselsplan for Nord-Norge: Anbefaler å bruke 184 milliarder på vei og jernbane i Nord-Norge

Luftfoto over Narvik by, sett fra havna.

I alt 14 kilometer med tunnel

For å gjøre det lettere for norske entreprenører å konkurrere om gigaprosjektet, har man valgt å dele opp strekningen i to:

  • Del 1: Megården – Sommerset
  • Del 2: Sommerset – Mørsvikbotn

– Hvor stor tro har dere på at dette prosjektet ender opp hos en norsk entreprenør?

– Vi har jo ment hele tiden at samferdselspolitikk også må være næringspolitikk. Å dele opp prosjektet er jo for at norske og kanskje også nordnorske entreprenører skal ha mulighet til å delta i konkurransen.

Prosjektet blir gjennomført trinnvis, med oppstart av delprosjektet Megården–Sommerset først.

To vogntog som møtes i en av Sørfolds mange smale og mørke tunneler. Nå skal strekningen på E6 bli mye bedre, og regjeringen ønsker å åpne lommeboken på vidt gap for å få det til.

Det går trangt for seg når to vogntog møtes i én av de mange tunnelene som ligger langs E6 i Sørfold kommune.

Foto: TORBJØRN BROVOLD

Veien skal ikke finansieres gjennom bompenger.

E6 Megården–Mørsvikbotn omfatter de tre delstrekningene Megården–Sommerset, Sommerset – Tverrdalen (Leirfjordbrua) og Tverrdalen – Mørsvikbotn.

Den nye veien skal etter planen åpne i 2031.

Bjørnar Skjæran sier han håper det er mulig å komme i gang med arbeidet i år.

– Så er det jo et stort og komplisert prosjekt. Men planen er veldig klar. Det skal være veiåpning i Sørfold i 2031, og det har jeg tro på at man skal få til.

Med dette og statsbudsjettene for 2023 og 2024 er Nordland samferdselsvinner for første gang i historien.

Bli med inn i en av 500 norske tunneler som ikke tilfredstiller EUs krav. Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6

Bli med inn i en av 500 norske tunneler som ikke tilfredsstiller EUs krav. Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6