Hopp til innhold

Frykter «krøttersti» på E6 kan gjøre oss sårbare i krig

Flere veiprosjekter ble lagt på is for å gi penger til Ukraina. Nå mener Statens vegvesen at de samme strekningene bør forbedres for å gjøre Norge sikrere.

Sørfold

E6 mellom Fauske og Narvik har ingen omkjøringsmuligheter i Norge. På strekningen gjennom Sørfold kommune er det 16 tunneler, der enkelte er under 6 meter i bredden. En ny vei vil koste over 11 milliarder kroner.

Foto: Dina Jeanette Danielsen / NRK

I fjor vår varslet regjeringen mindre penger til samferdsel på grunn av Russlands invasjon av Ukraina.

Flere såkalte gryteklare veiprosjekter over hele landet ble dermed ikke prioritert i statsbudsjettet.

Et av disse var E6 i Sørfold kommune, som er eneste veiforbindelse mellom Fauske og Narvik.

Les også Vogntogsjåfører om E6: – Den er som en krøttersti

Strekningen har 16 tunneler. 12 av disse er svært trange og tilfredsstiller ikke sikkerhetsforskriften for tunneler. Tunnelene har blitt kalt for «gruvesjakter» og strekninga for «krøttersti».

Nå argumenterer Statens vegvesen med at krigen i Ukraina, og finsk Nato-medlemsskap, gjør at det haster med å bygge ny vei nettopp her.

Muligheten for at Sverige også snart kan bli Nato-medlem understreker viktigheten, mener vegvesenet.

Det kommer fram i deres anbefalinger til ny nasjonal transportplan (NTP) som kom sist fredag.

E6 nord for Trondheim en svært viktig fremføringsvei for Forsvaret og Nato-styrker. Når Sverige og Finland blir med i Nato vil dette øke betydningen av grensenære veier på begge sider av grensene.

Statens vegvesen

– Mange av de veiene vi har i Nord-Norge er ikke egnet for militære kjøretøyer. Det gjelder også bruer. Dette er kritisk viktig samfunnsstrukturer, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen i region nord, Unni Gifstad.

Unni Gifstad Statens vegvesen

Avdelingsdirektør Unni Gifstad i Statens vegvesen, region nord

Foto: Gisle Forland / NRK

Gifstad viser til at militære kjøretøyer blir stadig større og tyngre.

– Noen av tunnelene på E6 i Nordland er kun 5,5 meter brei og vogntog kan knapt passere hverandre. Det er i praksis ingen omkjøringsmuligheter om tunnelene stenges.

Derfor vil stengte veier svekke forsvarsevnen vår påpeker Gifstad.

Og nettopp forsvarsberedskapen knyttet til veinettet har gått i glemmeboken siden den kalde krigen tok slutt på starten av 1990, mener Per Erik Solli.

Bli med inn i en av 500 norske tunneler som ikke tilfredstiller EUs krav. Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6

Bli med inn i en av 500 norske tunneler som ikke tilfredsstiller EUs krav. Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6

– E6 i Sørfold kan bli en propp

Solli er forsvarsanalytiker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og er pensjonert oberst i Luftforsvaret i Norge.

Han mener det norske forsvaret er avhengig av to ting:

  • Gode militære avdelinger, både norske og allierte.
  • Et optimalt totalforsvar og infrastruktur dersom det blir krise og krig.

Jeg vil si at begge deler er like viktig, sier Solli.

Militær rådgiver i NUPI Per Erik Solli

Per Erik Solli er forsvarsanalytiker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Han var tidligere oberst i Luftforsvaret, men er nå pensjonert.

Foto: Onar Digernes Aase

Derfor mener han at det haster å ruste opp E6 i Sørfold, også fra et militært beredskapsperspektiv.

– Spesielt hvis man skal transportere tungt militært utstyr nordover i forbindelse med en sikkerhetspolitisk krise. Da er man avhengig av å flytte mye utstyr raskt, og da kan E6 i Sørfold bli en propp i systemet.

Han trekker også frem at det amerikanske marinekorpset har forhåndslagret mye utstyr i Trøndelag som er ment å fraktes nordover ved behov.

To vogntog som møtes i en av Sørfolds mange smale og mørke tunneler. Nå skal strekningen på E6 bli mye bedre, og regjeringen ønsker å åpne lommeboken på vidt gap for å få det til.

Det går trangt for seg når to vogntog møtes i én av de mange tunnelene som ligger langs E6 i Sørfold kommune.

Foto: TORBJØRN BROVOLD

Jernbanen og viktige Narvik havn

I dag går det jernbane nordover til Fauske. Men dersom forsvarsmateriell skal fraktes lenger nord, må man benytte seg av bil- eller sjøvei.

En utbedring av veinettet i Nord-Norge vil også gagne våre skandinaviske allierte i Finland og Sverige, mener Solli.

– I en situasjon hvor langtrekkende russiske våpen fra Kolahalvøya kan true transportsystemet i Nord-Finland og Nord-Sverige, vil det sikre området bak dette bli Nord-Norge.

Luftfoto over Narvik by, sett fra havna.

Havnen i Narvik har blitt et viktig strategisk knutepunkt når Sverige og Finland er på vei inn i Nato. Det går jernbane fra byen og til Nord-Sverige, noe som gjør byen egnet for å ta imot og videresende forsyninger og militært materiell.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Ikke minst er det et poeng å ha gode veiforbindelser til Narvik, mener Solli.

– Det som har skjedd i det siste er at Narvik er utpekt som en veldig viktig havn for å få frem forsyninger, ikke bare for Nord-Norge, men også for Sverige og Finland. Der kan man bruke jernbanesystemet (Ofotbanen) videre innover, sier Solli videre.

Samtidig er det ikke bare E6 i Nord-Norge som må bedres, mener Statens vegvesen.

Fylkesveier bør bli riksveier

Generelt er veistandarden i Norge kritisk dårlig med tanke på å motta tropper og forflytte disse.

Flere av veiforbindelsene er fylkesveier, blant annet ut til havneterminalene på Nyhamna, Sture, Kollsnes og Mongstad, samt havnen i Trøndelag.

Derfor mener Vegvesenet at disse bør gjøres om til riksveier og tildeles ekstra midler for oppgradering og beredskap.

Veiforbindelsene til samfunnskritiske olje- og gassterminaler og havner utpekt til å ilandsette NATO-styrker og materiell har kritiske objekter (bruer, undersjøiske tunneler eller ferjestrekninger) som kan påvirke fremkommeligheten. Flere av de kartlagte objektene er i dårlig stand og/eller sårbare for ytre påkjenninger.

Statens vegvesen

Ved en krise eller krig er det ofte logistikken som blir avgjørende, mener Solli.

– Ofte avgjør det om man vinner eller taper en krig. At samferdselssystemet er optimalt for å få frem reservestyrker, etterforsyninger og så videre. Det er helt kritisk og uvurderlig for de operative avdelingene.

NRK har vært i kontakt med både Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet, som ikke ønsket å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Fra Forsvaret gir pressevakt Per Espen Strande denne uttalelsen.

På generelt grunnlag er Forsvaret avhengig av en godt utbygget veiinfrastruktur og annen infrastruktur, for effektiv fremføring og forflytning av materiell og forsyninger forbindelse med vår beredskap, operasjoner og øvelser.

Nyhamna i Aukra

Nyhamna i Aukra tar imot gass fra Ormen Lange-feltet

Foto: Roar Strøm / NRK