Hopp til innhold

Snart halvveis til FNs temperaturgrense

Temperaturen på jorden øker, og nærmer seg FNs togradersgrense. – Urovekkende, mener MDG.

Uver i Bodø

Flere forskere mener høyere temperaturer vil gi mer ekstremvær.

Foto: Larsen, Marius Helge / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Landene i verden har gjennom klimaforhandlinger blitt enige om at de skal jobbe mot at jordens temperatur stiger mer enn to grader, gjennom det såkalte togradersmålet.

Rasmus Hansson

Rasmus Hansson (MDG) mener resultatene gir grunn til bekymring.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Det er det populærvitenskapelige magasinet New Scientist som denne uken melder at temperaturen på jorden i bunn og grunn er halvveis til grensen.

– Dette er en svært urovekkende nyhet som bør vekke norske politikere fra den klimapolitiske dvalen, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne.

Han mener verden er på full fart mot fem graders oppvarming, og at utslippene må kuttes dersom man skal klare å snu utviklingen.

Troverdige resultater

Bjørn Hallvard Samset

Seniorforsker Bjørn Hallvard Samset sier utviklingen har akselerert.

Foto: CICERO / CICERO

Forskere har sammenfattet målinger på oppdrag fra New Scientist. Alle målingene bortsett fra én viser at vi allerede er halvveis til temperaturgrensen, fire måneder før FNs klimatoppmøte i Paris.

– 2015 ser ut til å knuse den gamle rekorden, sier Kevin Trenberth som jobber ved National Center for Atmospheric Research in Boulder, Colorado, til magasinet.

Bjørn Hallvard Samset er seniorforsker i CICERO Senter for klimaforskning. Han mener det ikke er noen grunn til å betvile resultatene som blir presentert i New Scientist, men understreker at de ikke er kvalitetssikret av andre forskere.

Han mener likevel New Scientist har grunnlag for å fastslå at vi er halvveis til togradersmålet.

– Vi er omtrent der nå, selv om det ikke er mulig å sette noen spesiell dato for når vi når halvveispunktet.

Øker raskere

I artikkelen slås det også fast at togradersmålet er en realitet innen midten av århundret, dersom det ikke skjer endringer.

– Vi har hatt en 15-års periode nå hvor temperaturen ikke har økt så mye. At vi nå ser et hopp i 2014, og antakelig 2015, tyder på at den rolige perioden snart er over, og at vi kan forvente en raskere økning igjen fremover, sier Samset.

Han sier videre at en varmere klode vil gi mer ekstremvær, sterk stigning i havnivået og mer intense tørkeperioder.

I Miljøpartiet De Grønne mener de Norge gjør for lite til å bremse utviklingen.

Det haster nå med å få på plass en klimalov som forplikter regjeringen til å kutte utslippene i Norge, sektor for sektor.