Hopp til innhold

Slik skal loggboka tydes

Konserveringsekspertene tar i bruk frysetørring for å klare å tyde innholdet i loggboka fra "Western".

Loggboka fra "Western"

LOGGBOK: Blant vrakrestene som ble hentet opp fra 'Western' er loggboka.

Om en uke får undersøkelsekommisjonen etter "Western"-forliset vite hvor mye av innholdet i loggboka som kan leses.

Fiskebåten "Western" forliste på Trænfjorden på Helgeland 6. februar 1981. Alle sju ombord omkom.

Fant loggboka

Restene av fiskebåten ble hevet i april. Hevingsmannskapene da også loggboka.

Loggboka har ligget i sjøen i 27 år, og er i dårlig forfatning.

Oppspist av sjøen

- Problemet er at omlag halvparten av de enkelte arkene er oppspist av sjøen, forteller leder Roar Sæterhaug ved konserveringslaboratoriet ved Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Men ved hjelp av frysetørring greier han å få arkene fra loggboka fra hverandre og dermed gjøre sidene lesbare.

- Kun midtpartiet av arkene er igjen, men det som står her skal kunne gå an å lese, sier Sæterhaug.

Overleveres kommisjonen

Om ei uke regner han med at jobben hans er avsluttet. Da skal loggboka leveres til kommisjonen.

Konserveringslaboratoriet har også fått tilsendt andre dokumenter til behandling, blant annet skipperens lommebok, oversikt over radiostasjoner og bruksanvisninger.