Hopp til innhold

Reiser flere spørsmål

De etterlatte etter "Western"-ulykken fikk enda flere spørsmål i fanget etter at den nye granskingsrapporten ble klar.

Her blir vrakdelene etter Western hevet

HEVET: Her blir vrakrestene fra 'Western' hevet.

Foto: Seløy Undervannsservice

Kommisjonen holdt fast ved samme forlisårsak som den første kommisjonen fra 1981, altså kantring under
spesielle bølgeforhold i kombinasjon med dårlig stabilitet. Den nye rapporten kommer imidlertid med nye forklaringer på de skader som ble påvist på fartøyet før første hevingsforsøk.

Få svar

Disse avviker fra den første kommisjonen på viktige punkter. Den første kommisjonen forklarte knust lettbåt, inntrykt stevne og knekket mast med båtens sammenstøt med bunnen.


- Dette fikk vi ikke på noen måte til å gå opp, sier en av de etterlatte, Ragnhild Reiertsen.


Den nye kommisjonen forklarer at disse skadene mest sannsynlig ble påført i fjerninga av nota som satt fast i vraket. Denne operasjonen skjedde i forståelse med den første kommisjonen.
- Det ble den gang reagert på at man igangsatte fjerninga at nota før man hadde fått dokumentasjon på hvordan vraket så ut, sier Elin Eliassen, som mistet en bror i forliset.

Det er et punkt i den nye rapporten de etterlatte i skipper-familien reagerer på umiddelbart.


- Jeg fikk vite i direkte kontakt med redningssentralen at redningshelikopteret hadde hentet en omkommet fra en flåte og at han var ikledd kun undertøy, forteller Elin Eliassen. Ut fra beskrivelse av personen og
merket på undertøyet kunne de slå fast at dette var hennes yngste bror.

Nye opplysninger

I rapporten fra 1981 heter det at påkledningen til tre de omkomne som ble funnet ”viser at de må ha ligget i køya”. I den nye rapporten
heter det at mannen som ble hentet opp fra flåten var ikledd oljehyre. Opplysingen stammer fra et avhør med redningsmannen 26 år etter hendelsen.

Kommisjonens leder Brit Ankill, brukte under presentasjonen
av rapporten denne opplysninga til å skissere et scenario hvor mannskapet hadde gått på dekk for å ordne opp i en uforutsett situasjon, som muligens kunne ha medvirket til forliset.

- Her kan ikke både den nye og den gamle kommisjonen ha rett, påpeker Elin Eliassen som understreker at hun er helt sikker på hva hun fikk vite fra redningssentralen.

- Belastende

Hennes far, Hagar Eliassen mener usikkerheten rundt informasjonen er en ekstra belastning.
- Vi stolte på at vi hadde fått fullstendig informasjon omkring omstendighetene da sønnen min ble funnet. Å få presentert nye opplysinger, som også framstår som usikre, på denne måten er en belastning, sier
Hagar Eliassen.

Pårørende Hagar Eliassen sier det er en belastning at den siste rapporten kommer med nye opplysninger på punktet om hvor sønnen hans befant seg da forliset skjedde. Den gamle rapporten peker på at sønnens påkledning viser at han må ha ligget i køya, mens det i den nye rapporten heter at sønnen var ikledd oljehyre. Kommisjonens leder Brit Ankill, brukte under presentasjonen av rapporten denne opplysningen til å skissere et scenario hvor mannskapet hadde gått på dekk for å ordne opp i en uforutsett situasjon en situasjon som kunne ha medvirket til forliset. Den nye og den gamle kommisjonen kan ikke begge ha rett. Jeg stolte på at jeg hadde fått fullstendig informasjon omkring omstendighetene da sønnen min ble funnet. Det er en belastning å få presentert nye opplysninger, som også framstår som usikre, på denne måten, sierHagar Eliassen.

Regjeringen: - Håper klarlagt

Rapporten vil nå bli gjennomgått i Justisdepartementet.

- Vi håper at årsaksforholdene rundt dette tragiske forliset nå er klarlagt, sier statssekretær Astrid Aas-Hansen (Ap) i Justisdepartementet.

Undersøkelseskommisjonen finner en rekke tegn på at forliset skjedde raskt. I rapporten vises det til at kantringen kan ha skjedd i løpet av 10-20 sekunder. Etter først å ha ligget i stabilt sideleie med 70-80 graders krengning, ville det ifølge ekspertenes beregninger tatt tre til sju og et halvt minutt før båten sank. Westerns svake stabilitet, sjøgangsegenskaper i bølger aktenfra på låringen sammenholdt med vær- og bølgeforhold på forlistidspunktet gjorde Western sterkt eksponert for kantring", heter det i rapporten.