Hopp til innhold

Rapport: "Western" kantret

Stabilitetesproblemer er årsaken til at fiskebåten "Western" forliste, mener havarikommisjonen som nå har avsluttet sin etterforskning.

Her blir vrakdelene etter Western hevet

Her blir vrakdelene etter 'Western' hevet, og dette er trålbakken som det var knyttet mye spenning til.

Foto: Seløy Undervannsservice

Ut i fra kommisjonens grundige vurderinger er stabilitetesproblemer med "Western" den mest sannsynlige årsaken til at båten gikk ned, konkluderer kommisjonen.

Western hadde vært oppbygget mange ganger, men ble ikke kontrollert etterpå. Men beregninger kommisjonen har foretatt, viser at båten kun tilfredstilte ett til to punkter av seks krav til stabilitet på daværende tidspunkt.

Ikke noe nytt etter hevingen

- Hevingen av båtvraket har vært til liten nytte i etterforskningen, sier kommisjonens leder Brit Ankil.

Etter diverse bergingsforsøk, var båten allerede i 1981 kraftig skadet.

Kommisjonen har vurdert en rekke forskjellige mulige årsaker til forlis, og kommet til at manglende stabilitet er den mest sannsynlige.
Under de gjeldende bølge- og vindforhold, og ifølge tester og beregninger som kommisjonen har gjort, var båten svært lite stabil.

Kantret i løpet av sekunder

I følge kommisjonen så kantret båten i løpet av 10-20 sekunder. Deretter skal fartøyet ha ligget i stabilt sideleie med 70-80 graders vinkel, og sunket på 3-8 minutter.

Det var umulig for mannskapet å rekke å varsle, regner kommisjonen med.

De utelukker også kollisjon med annet fartøy.