Hopp til innhold

Slik skal Ap stoppe skrekk-sjåførene

I dag legger Arbeiderpartiet fram en tipunktsliste med forslag som skal begrense livsfarlige vogntog på norske veier.

– Det sier seg selv at et 50 tonns kjøretøy uten vinterdekk på norske veier er livsfarlig. I hele vinter har vi sett skremmende bilder av vogntog som seiler rundt på norske veier. De som underbetaler sine sjåfører og har dårlig utrustede biler truer sikkerheten på veiene våre. Nå er tiden inne for å stanse disse «dødstrailerne», sier stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik (Ap) fra Nordland.

Kjell Idar Juvik

– Økende innslag av kriminalitet og sosial dumping i transportsektoren er svært alvorlig, sier Kjell-Idar Juvik.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Sammen med flere andre Ap-representanter på Stortinget legger han i dag fram en tipunktsliste mot sosial dumping og kriminalitet i transportsektoren.

Trussel mot sikkerheten

– Økende innslag av kriminalitet og sosial dumping i transportsektoren er svært alvorlig, både når det gjelder arbeidsvilkårene for sjåførene, konkurransevilkårene for seriøse bedrifter, og ikke minst for trafikksikkerheten på veiene. Dette har vi mye erfaringer med i Nordland, sier han.

Underbetalte sjåfører som ikke overholder hviletider, bryter trafikkregler, med mangelfull eller ikke- eksisterende kompetanse på norske vei- og kjøreforhold, med dårlig utrustede biler, har blitt et vanlig innslag på norske veier.

– Dette er en trussel mot trafikksikkerheten, det skaper press på lønns- og arbeidsvilkår i bransjen samt uholdbare konkurransevilkår for seriøse transportører. For ofte ender det med ulykker før de stanses.

Frp: – Underlig

Ketil Solvik-Olsen

– Det er litt rart at Ap fremmer et forslag som på mange områder bare er kopi av ting vi allerede jobber med, sier statsråd Ketil Solvik-Olsen.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er i all hovedsak positiv til forslagene fra Ap.

– Jeg setter pris på at Ap har funnet mer energi til å ta initiativ etter at de kom i opposisjon. Det er underlig at Ap ikke gjorde noe med dette da de satt i regjering, men venter med å fremme forslagene til etter at en ny regjering har varslet tilsvarende tiltak, sier han til NRK.no.

Han viser spesielt til Ap-forslaget som gjelder vinterførerkort.

– Vi varslet at vi skulle jobbe konkret med dette i løpet av første måned i regjering. Forslagene er i hovedsak i tråd med grep vi allerede har varslet vi jobber med. Slik sett er Aps utspill en bekreftelse på at regjeringen har bred støtte for vår tilnærming og de initiativ vi allerede har tatt, sier statsråden til NRK.no.

– Ikke nye forslag

Kjell Idar Juvik (Ap) mener utspillet fra Frp-statsråden faller på sin egen urimelighet.

– Vi driver politikk selv om vi er i opposisjon. Vi startet denne prosessen i sommer, og jeg har jobbet med dette siden jeg kom inn i transportkomiteen i fjor høst. Vi følger opp dette arbeidet med et konkret forslag, sier Juvik til NRK.no.

Juvik hevder at verken Høyre eller Frp har tatt opp et eneste forslag mot sosial dumping på egen hånd.

– Stort sett har de vært motstandere til de fleste tiltakene. Nå som de har kommet i regjering får vi håpe de snur og begynner å ta situasjonen på alvor og stemmer for disse forslagene, sier han.

– Må snu hver stein

Juvik vil til livs virksomheter som bevisst kjøper transporttjenester til en urimelig lav pris og ignorerer at sjåføren og traileren ikke har de nødvendige forsikringer, sertifikater, sikkerhetsforanstaltninger i orden.

– De skal ikke kunne «toe sine hender» og slippe økonomisk eller annet ansvar hvis en ulykke skulle inntreffe. De bidrar til å undergrave de seriøse i transportbransjen, og det truer sikkerheten på veiene våre. Derfor må vi se på måter som gjør at også transportkjøper har et medansvar for at transporten foregår under skikkelige forhold, mener Juvik.

Stortinget har allerede vedtatt å innføre obligatorisk bombrikke og Ap håper regjeringen følger opp og iverksetter ordningen raskt.

– Selv med obligatorisk bombrikke vet vi at mange bare vil fortsette å kjøre uten å betale. Det vil vi stoppe og derfor bør det være krav om at de skal ha forhåndsbetalt en viss sum på brikkene.

Konflikt med EØS-regelverk

Juvik er klar over at noen av forslagene Ap foreslår vil komme i konflikt med gjeldende EØS-regelverk.

– Ett eksempel er krav til opplæring av sjåfører. Her kan ikke Norge ha særregler i forhold til EU. Men dette må vi bare jobbe videre med.

Juvik er glad for at regjeringen, med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i spissen, har signalisert at de tar problematikken på alvor.

– Jeg har store forventninger til både Stortinget og regjeringen om at vi skal få et bredt og stort flertall for dette forslaget.

Han er mer usikker på forslaget som går på sosial dumping.

– Det er også uenighet om hvem som skal kontrollere vogntogene. Ap har foreslått at det skal innføres regionale verneombud, samt regionale registre som viser om de som kjører inn i Norge kjører dit de skal og tilbake, sier Juvik til NRK.no.