Slår alarm om Lofoten: – Det haster å innføre turistskatt

Naturen i Lofoten tåler ikke trykket av turister i sommermånedene. Reiselivssjefen og næringslivet slår nå alarm og mener det haster å finne en løsning på slitasjeproblemene.

Turistene tråkker ned naturen i Lofoten

Stor slitasje på grunn av en økende turiststrøm gjør seg ekstra gjeldende på turstiene rundt om i regionen.

Foto: Odd Petter Hovde

De siste årene har Lofoten opplevd en formidabel økning i antall besøkende, uten at det er utelukkende positivt for regionen. Turister setter opp telt på kirkegårder, omtaler skoger som "the forest of shit" og stier forsvinner og erstattes av gjørmesumper.

Elisabeth Dreyer i Destinasjon Lofoten

Reiselivssjef Elisabeth Dreyer.

Foto: Tommy Andreassen

Turistnæringen i Lofoten er bekymret for utviklingen og etterlyser en lovendring for å få bukt med problemet.

– Det begynner å haste med å få til en lovendring. Vi må få inn inntekter til å bevare naturen i Lofoten. Stier må gjøres robuste og sanitæranlegg og renovasjonsanlegg må bygges. I tillegg må dette vedlikeholdes, mener reiselivssjef i Lofoten, Elisabeth Dreyer.

– Skatter og avgifter som betales i Lofoten går til statskassa, og av disse verdiene får kommunen tilbake midler basert på antall innbyggere. Det gjør at turistdestinasjoner som Lofoten kommer dårlig ut.

Trygve Steen, rådgiver i Arktisk kompetanse

Landsdekkende problem

Også andre turistdestinasjoner sliter med å finansiere infrastrukturen for den stadig økende turismen. Administrerende direktør i Fjord Norway, Kristian Jørgensen, mener det haster å få plass løsninger på Trolltunga og Preikestolen.

 Kristian Jørgensen

Administrerende direktør i Fjord Norway, Kristian Jørgensen.

Foto: Berge Myrene / NRK

– Det er klart at når det øker fra 50.000 til 300.000 besøkende på Trolltunga over seks år blir det utfordringer knyttet til sanitæranlegg, sikkerhet og berdskap. Vi må tenke nytt på hvordan vi kan få inn penger til dette.

Jørgensen mener også det er mye penger å hente om turistnæringene går sammen og finner løsninger som innebærer at de besøkende legger igjen mer penger som blir øremerket vedlikehold.

Folksomt på Preikestolen

Det kan til tider være svært folksomt på Preikestolen. Det bidrar til slitasje på stien og reiselivsorganisasjonene mener det må samles inn mer midler til vedlikehold og utbygging av infrastruktur.

Foto: Jarle Kristiansen

Bekymret for merkevaren

I Lofoten mener reiselivssjefen den nåværende situasjonen er ødeleggende for området som turistdestinasjon.

– Vi ønsker å markedsføre et Lofoten som er rent og holder mål i forhold til det bildet vi selger av Lofoten. Fortsetter utviklingen kan vi ikke det, forteller Dreyer.

Trygve Steen i Arktisk kompetanse

Trygve Steen, rådgiver i Arktisk kompetanse.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Den store utfordringen er at der vi tidligere hadde rundreiseturisten som kjørte bil gjennom Lofoten og betraktet landskapet, har vi i dag turister som er langt mer fokusert på aktive opplevelser, forteller Trygve Steen, rådgiver i Arktisk kompetanse.

I likhet med Dreyer mener han det må brukes mer midler til vedlikehold og tilrettelegging av stier og offentlige områder. Problemet er at kommunene ikke får ekstra bevilgninger til tilrettelegginger basert på antall turister.

– Skatter og avgifter som betales i Lofoten går til statskassa, og av disse verdiene får kommunen tilbake midler basert på antall innbyggere. Det gjør at turistdestinasjoner som Lofoten kommer dårlig ut, forteller Steen.

Økende problem

Reiselivskonsulenten mener det nå er på tide at kommunene i Lofoten tar grep og innfører turistskatt. Norsk Hovedorganisasjon (NHO) har vært skeptisk til dette.

– Derfor mener vi at man må ta opp fellesgodefinansiering. En mindre avgift som den besøkende betaler. Avgiften skal betales under kjøp av tjenester under oppholdet i Lofoten. Ikke bare hotell, sier Steen og forespeiler en tilsvarende løsning som Jørgensen i Fjord Norway.

– Turister som bruker naturen i større grad enn tidligere kommer til å fortsette å vokse som en nasjonal utfordring. Våre prognonser tilsier en vekst på 60 prosent fra tallene vi har nå i 2030. Da haster det å få til en løsning, mener Jørgensen.

Camping ved gravstøttene i Reine

Et tilbakevendende problem i Lofoten er turister som slår opp telt på kirkegårder.

Foto: Laila Jusnes Kristiansen