Øyvind lovte «bra temperatur» - rådmannen mener uttalelsen er en alvorlig trussel

Under dagens kommunestyremøte i Tysfjord delte rådmannen ut avisutklipp der en far lovte «bra temperatur» i forbindelse med en pågående skoledebatt. Rådmannen mener uttalelsen er en alvorlig og uakseptabel trussel.

Øyvind Johansen

Øyvind Johansen er far til en de fem elevene som har blitt holdt hjemme fra skolen siden starten av skoleåret.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Den pågående skoletvisten i Tysfjord der fem elever er tatt ut av skolen i protest mot en midlertidig nedleggelse av Storjord skole, nådde tirsdag et nytt toppunkt.

Helt siden skolestart i august har elevene nektet å møte ved den nye skolen på Drag og heller fått undervisning hjemme.

Bakgrunnen for den midlertidige nedleggelsen, er ifølge kommunen mangel på lærere. Dette mener innbyggerne i bygda er uforståelig, ettersom de på egenhånd har skaffet en rekke kvalifiserte søkere. Dermed har elevene blitt holdt hjemme, der de har blitt undervist av pensjonerte lærere.

Nå mener kommunen at protesten har gått for langt og vil ha elevene tilbake på skolebenken. Så langt har foreldrene nektet.

Denne uken skal et tilsyn vurdere om undervisningen som de fem elevene får hjemme, er forsvarlig. Det er i forkant av dette tilsynet at konflikten toppet seg.

Rådmann: – Uakseptabel trussel

I et intervju med Avisa Nordland, sa Øyvind Johansen, som er far til en av elevene og leder av kommunedelsutvalget for Storjord følgende:

«Jeg håper vi får satt strek i denne saken på tirsdagens kommunestyremøte, noe som skulle vært gjort for tre-fire uker siden. Hvis ikke tror jeg det kan bli bra temperatur her på torsdag og fredag under tilsynet».

Dettee utsagnet mener rådmann Oddbjørn Nilsen er over kanten.

– Dette er svært alvorlig. Det oppfatter vi som en trussel, en trussel om at det skal bli veldig hett under tilsynsbesøkene, sa Nilsen under kommunestyremøtet.

Under dagens kommunestyremøte delte han også ut kopier av avisutklippet med sitatet.

– Det står svart på hvitt her. Det er helt uakseptabelt å bruke trusler på den måten.

Nilsen sa videre at han vurderte utsagnet som et forsøk på å sabotere for tilsynet, at det er et brudd på straffeloven og at han vil vurdere det som ble oppfattet som rettslige skritt i saken.

Rådmann Oddbjørn Nilsen påberoper seg rett til tilsvar i kontrollutvalgets saker.

Rådmann Oddbjørn Nilsen reagerte sterkt på utspillet til en av foreldrene til de streikende elevene.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Kaller rådmannens reaksjon for udemokratisk

Johansen synes rådmannens reaksjon er i kraftigste laget.

– Jeg mener jeg har opptrådt ryddig i denne saken. At jeg da skal bli truet av rådmannen med rettsak for mitt engasjement, synes jeg er leit. Jeg tror vi kan finne en løsning på denne saken, men da må vi jobbe sammen.

Han får støttte fra lederen for kontrollutvalget i Tysfjord, Ann-Aashild Hansen.

– Vi har ytringsfrihet i Norge og jeg kan ikke lese noe i den artikkelen som fremstår som en trussel. Det jeg derimot kan anerkjenne som en trussel, er det kommunestyret gjør mot demokratiet i kommunen.

Etter dagens kommunestyremøte er det altså ingenting som tyder på at skolekonflikten vil bli løst i nærmeste fremtid.

– Når vi gjør en innsats er det ikke for å plage med kommunen, men fordi vi ønsker en skole i vår hjembygd, sier Johansen.

Storjord skole

Storjord skole er kjernen i debatten. Foreldrene og elevene ved ungdomstrinnet vil gjerne at skolen består, men kommunen sier lærermangel gjør at ungdomsskolen må legges ned inntil videre.

Foto: Simon Piera Paulsen