Skal bygge 100 nye kilometer med hyller: – Vi skal fylle fjellet med gull

Inne i et fjell i Rana kommune ligger Norges kulturarv lagret, men det er trangt om plassen. Nå skal 42 kilometer med hyller bli til 150 kilometer.

Radioarkivet Nasjonalbiblioteket i Rana

Innen 2021 skal lagringskapasiteten til Nasjonalbiblioteket være mer enn doblet.

Foto: Nasjonalbiblioteket i Rana

Nasjonalbiblioteket er fornøyd med forslaget til statsbudsjettet som ble lagt frem i går.

Regjeringen foreslår å gi 115 millioner kroner til nytt sikringsmagasin for Nasjonalbiblioteket og arkivmagasin i fjellet i Rana.

Innen 2021 skal lagringskapasiteten til Nasjonalbiblioteket være mer enn doblet. I tillegg til å ta vare på den norske kulturarven, skal de nå også ta vare på store deler av riksarkivets materiale, samt gamle legejournaler fra hele landet.

Avdelingsdirektør Jonny Edvardsen har ansvar for tilvekst og kunnskapsorganisering i Nasjonalbiblioteket, og mener at utbyggingen er nødvendig.

– I løpet av 2018 skal vi være i gang med både sprenging og graving i magasinet.

Utbyggingen kommer på nesten 800 millioner kroner. Når sprengningsarbeidet inne i fjellet er ferdig, vil de være i stand til å ta imot enda flere nasjonalskatter for trygg oppbevaring.

– Det er viktig for nasjonen

Edvardsen forteller at alt som finnes av historisk norsk film skal inn på det nye lageret som blir omkring 2000 kvadratmeter stort.

Det blir et digert fryselager som skal fylles opp av tonnevis med film. Vi får jo stadig tilførsel av både nytt og historisk materiale, det er dette utbyggingen skal gi plass til, forteller han.

Etter at Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett i går, ser avdelingslederen lyst på å gå i gang med arbeidet.

– Dette er viktig for Nasjonalbiblioteket, men det er også viktig for nasjonen, sier han.

Jonny Edvardsen og Bjørn Skevik

(f.v.) Jonny Edvardsen og Bjørn Skevik.

Foto: Frank Nygård

Mer enn dobling av lagringskapasiteten

Dagens sikringsmagasin rommer 42 kilometer med hyller, og når den nye hallen er ferdig bygd skal hyllene i fjellet ha en kapasitet på nærmere 150 kilometer.

– Det nye lokalet blir nesten syv etasjer høyt og 100 meter langt, forteller avdelingsleder for bygg og tekniske tjenester Bjørn Skevik.

– Tar vare på kulturarven

Skevik ser frem til at arbeidet med det nye sikringsmagasinet begynner.

– Vi skal fylle fjellet med gull, alle kulturskattene våre skal inn her.

Nasjonalbiblioteket er en av de viktigste kildene til kunnskap om Norge, nordmenn og norske forhold, her og i utlandet. Virksomheten omfatter oppbygging, bevaring og tilgjengeliggjøring av samlinger av svært forskjellig karakter innen alle medietyper.

Det er ikke bare lagring av filmer, lydklipp og bøker som er funksjonen til depotlageret som ligger i Mo i Rana. En av hovedoppgavene er å låne ut gjenstander til andre bibliotek, og å oppbevare kassert materiale.

Blir med Thomas Langvann inn i «det aller helligste» ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.