Hopp til innhold

Her skal Norges kulturarv lagres: – Anlegget er så stort at det kan romme hele Nidarosdomen

I en gigantisk fjellhall i Nord-Norge blir det nå enda bedre plass til den norske, felles hukommelsen.

Fjellanlegg for bevaring av kulturarv i Mo i Rana

– Anlegget er så stort at det kan romme hele Nidarosdomen, forteller riksarkivar Inga Bolstad til NRK.

Foto: Frank Nygård / NRK

Det er 22 meter fra gulv til tak.

Det har et samlet flateareal er på cirka 12.000 kvadratmeter og et volum på cirka 111.000 kubikkmeter.

Og det har plass til 110.000 hyllemeter med fysisk arkivmateriale.

Det er kanskje ikke helt lett å se for seg dimensjonene i Nasjonalbibliotekets nye fjellhall i Mo i Rana. Men stort er det i hvert fall.

– Anlegget er så stort at det kan romme hele Nidarosdomen, forteller riksarkivar Inga Bolstad til NRK.

Det er med andre ord god lagringsplass. Men det er det behov for også, forteller nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

– Den nye hallen sikrer at papirarkiver, filmer, bilder, musikk, lyd, bøker og annet som vi nordmenn har produsert gjennom vår historie de siste tusen årene, kan bevares de neste tusen årene så det ikke blir ødelagt, sier han til NRK.

– Her skal vi digitalisere, skanne, lagre og bevare den norske, felles hukommelsen, fortsetter han.

Den offisielle åpningen blir gjort av kulturminister Anette Trettebergstuen tirsdag.

– I Mo i Rana har vi i Norge et høyteknologisk anlegg i verdensklasse, nå med nye, imponerende fjellhaller og sikringsmagasiner. Her vil viktige deler av kulturarven og historien vår bli bevart trygt og fjellstøtt inn i evigheten, sier hun.

Arkivverket, og nasjonalbiblioteket

Riksarkivar Inga Bolstad viser frem den gigantiske fjellhallen.

– En gigantisk robot

Det er i fjellet ved Langneset like utenfor sentrum Mo i Rana at inngangen til Norges kulturarv ligger.

Her åpnet Nasjonalbiblioteket sitt første sikringsmagasin på 90-tallet.

I mars 2010 fikk Statsbygg i oppdrag å utrede en utvidelse av det eksisterende fjellanlegget for Nasjonalbiblioteket.

Etter hvert kom også Arkivverket med, og i 2018 startet sprengingen i fjellet.

I fjellanlegget skal historiske dokumenter fra Arkivverket bevares under spesielt tilpassede forhold, sammen med Nasjonalbibliotekets samlinger av film, foto, bøker, aviser og tidsskrifter.

Ifølge Aslak Sira Myhre er kan de sprenge seg hele veien til Sverige om de vil.

99584516-1FC9-4963-87FC-D6AFEA3258E2

Riksarkivar Inga Bolstad og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

Foto: Frank Nygård / NRK

De neste tiårene skal fjellhallene fylles med historisk materiale. Tilrettelagte logistikksystemer og automatisering i det nye anlegget gjør at prosessen med å få materialet inn og ut av fjellet kan skje sikkert og effektivt.

Dette betyr at tilgjengeligheten til materialet øker i betydelig grad.

Lavt oksygennivået forhindrer at det oppstår brann, og jevn temperatur sikrer at materialet bevares under de beste forhold.

– Dette fjellet er egentlig bare en gigantisk robot, som tar materiale inn og ut. Her er alt automatisert, forteller Myhre.

Les også Nasjonalbiblioteket tredobler kapasiteten for 800 millioner kroner

Radioarkivet Nasjonalbiblioteket i Rana

Kulturministeren åpner

– Dette blir vårt mest moderne magasin, og er svært viktig i vårt digitaliseringsarbeid. Dokumentene skal bevares her, men blir også digitalt tilgjengelige og søkbare, sier riksarkivar Bolstad.

– Vi får større kapasitet, men det aller viktigste er at framtidas generasjoner sikres tilgang til enda mer av kulturarven, sier nasjonalbibliotekar Myhre.

Les også Nasjonalbiblioteket på Mo fyller 25 år: – Her er det mange skjulte skatter

Mange skjulte skatter hos Nasjonalbiblioteket

Blir med Thomas Langvann inn i «det aller helligste» ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.

I 2016 fikk NRK bli med Thomas Langvann inn i «det aller helligste» ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.