NRK Meny
Normal

Sikker på å bli sittende

Selv om flere kommentatorer spekulerer i om fiskeriministeren må gå før påske, føler Lisbeth Berg-Hansen seg trygg på at hun blir sittende.

Den nye fiskeriministeren, Lisbeth Berg-Hansen

MEDIESTORM: Det har stormet rundt fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) den siste tiden.

Foto: Jon-Michael Josefsen / Scanpix

Statsråden er i søkelyset igjen etter at det før helga ble kjent at Fiskeridirektoratet frikjente selskapet hvor fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) er medeier. Fra før er selskapet anmeldt til politiet for miljøkriminalitet på grunn av lakserømming og for høye forekomster av lakselus.

I dag skriver Dagens Næringsliv at familiebdriften Sinkaberg-Hansen har fått varsel om mulkt fire ganger på tre år. Fram til november satt Berg-Hansen som styremedlem i selskapet.

– Har skapt 200 arbeidsplasser

I Politisk kvarter på P1 tirsdag avviser fiskeriministeren at det kan bli aktuelt å selge seg ut av familiebedriften.

– Habiliteten min er vurdert av lovavdelingen i Justisdepartementet og jeg føler stor ro i forhold til å sitte som medeier i bedriften. I tillegg er dette en familiebedrift. Foreldrene og søsknene mine er inne på eiersida, så det vil ikke hjelpe i forhold til jussen. Dette er en bedrift som jeg har vært med å bygd opp fra ingenting. Vi har greid å skape 200 arbeidsplasser i Midt-Norge, sier fiskeriministeren.

Tid til å være fiskeriminister?

– Flere kritikere har uttalt at du ikke har tid til å være fiskeriminister. Regnet du med at dine private interesser skulle ta så mye av din tid?

– Nei. Men jeg prøver å stille opp i alle sammenhenger for å forklare hvordan dette henger sammen. Jeg bruker fortsatt mesteparten av tida mi på politikk, sier hun.

– Men hvordan skal du overbevise velgerne at du ikke tenker på hva som er best for familiebedriften når du nå skal rydde opp i laksenæringa?

– Det er et kjempeviktig spørsmål som jeg tar alvorlig. Derfor fikk jeg lovavdelinga i Justisdepartementet til og gå igjennom dette og fikk et greit svar på hvilke saker jeg er inhabil og hvilke saker jeg ikke er det. Alt som har med Sinkaberg-Hansen som enkeltsaker å gjøre er jeg selvsagt inhabil. Nå er det slik at det er veldig sjelden at enkeltsaker havner på fiskeriministerens bord, sier hun.

Må drive bærekraftig

Problemene med lakselus og lakserømming er et stort miljløprobelem i Norge, men Berg-Hansen sier hun er ikke redd for å stramme til, selv om det vil gå ut over hennes egne økonomiske interesser.

– Dersom havbruksnæringa skal ha ei framtid må den drives bærekraftig. Kortsiktig profitt er sjelden lønnsomt for ei næring, sier hun.

Vil rydde opp i næringa

– Men det vil jo være uhensiktsmessig for deg å gå inn for mulkt eller strengere gebyrer så lenge selskapet du var styremelem i fram til november har fått varsel om mulkt fire ganger på tre år?

– Jeg er på overordnet nivå og behandler forskrifter. Overtredelselsgebyrene er det Fiskeridirektoratet som tar seg av, sier Lisbeth Berg-Hansen.

10-12 gebyrsaker på vent

Gebyrene har blitt stilt i bero, hvorfor?

– Her er det viktig å skille mellom de tre nivåene som forvalter norsk fiskeri og havbruksnæring. Det første nivået som behandler alle enkeltsaker er Fiskeridirektoratets regionkontor. Så er det Fiskeridirektoratet over der igjen, som er ankeinstans. I dette tilfellet har Sivilombudsmannen gått igjennom og vurdert ei enkeltsak med et stort overtredelsesgebyr. Her reiser Sivilombudsmannen spørsmål om at et slikt gebyr for rømt laks kan ha preg av straff, og at det kan være i strid med Grunnloven. Det Fiskeridirektoratet gjorde var å avvente til departemenetet hadde gått igjennom Sivilombudsmannens ordning. Dette gjelder 10-12 saker som nå er lagt på vent. Hva som skjer med dem vet ingen i dag, sier Berg-Hansen.

Opp i Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen på Stortinget kommer denne uka til sende noen spørsmål til fiskeriministeren, knyttet til gebyrer for overtredelse av oppdrettsloven og Økokrims etterforskning av lakserømming.

Det mener Berg-Hansen det ikke er grunnlag for.

– Min habilitet generelt er vurdert av lovavdelingen i Justisdepartementet. Når det gjelder enekeltsaker tar jeg dem fortløpende. Gebyrsaken har ikke nådd mitt bord, sannsynligvis kommer den heller ikke så langt. Men jeg vil vurdere den når Sivilombudsmannens har behandlet saken.

Berg-Hansen avventer også behandlingen av Økokrims etterforskning av lakserømming i september mens hun enda var styremedlem. På spørsmål om hun kan sitte som statsråd dersom selskapet hennes får bot for ikke å ha passet på laksen i merdene.

– Det får vi komme tilbake til når Økokrim er ferdig med sin etterforskning.

– Hvor lenge kan du sitte å vente på dette?

– Jeg sitter ikke og venter på dette, jeg er fiskeri- og kystminister, sier hun.