NRK Meny
Normal

– Et helt klart overtramp

– Fiskeridirektoratet er inhabil og kan ikke frikjenne ministerens selskap, sier førsteamanuensis i fiskerirett Peter Ørebech ved Norges Fiskerihøgskole.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

MEDIASTORM: Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen er i søkelyset igjen etter at det ble kjent at Fiskeridirektoratet frikjente selskapet hvor fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen er medeier.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

– Det er helt klart et overtramp av regelverket når Fiskeridirektoratet har frikjent Sinkaberg-Hansen selskapet for lakserømmingen i deres anlegg i Vikna, sier Ørebech til avsløringene om at regiondirektør Otto Gregussen i Fiskeridirektoratet har frikjent fiskeriministerens selskap i den såkalte rømningssaken. Oppdrettsanlegget som fiskeriministeren er deleier i, var anmeldt for miljøkriminalitet etter at 5-10.000 laks rømte.

Var klart inhabil

Adresseavisen skrev i går at oppdrettsselskapet ble frikjent av ministerens gode venn Otto Gregussen før Økokrim kom i gang med sin etterforskning ble

– Dette er en sak hvor Otto Gregussen burde fratrådt og overlatt saken til en annen. Dette har ikke direktoratet tatt alvorlig nok, sier han til NRK.

– Vennskapog ukultur

Otto Gregussen

Regiondirektør Otto Gregussen i Fiskeridirektoratet.

Foto: Gunnar Lier / Scanpix

– Vennskap er et klassisk eksempler på brudd på habilitet og paragraf seks i forvaltningsloven. I denne saken er også statsråden selv inhabil, og da kan heller ikke hennes underordnede tjenestemenn og ombudsmenn treffe en avgjørelse i saken, sier Ørebech til NRK.

Han vil ikke spekulere i hva statsminister Jens Stoltenberg og Lisbeth Berg-Hansens øvrige regjeringskolleger vil gjøre etter at avsløringene fortsetter å ramme den nye fiskeriministeren.

Bør overlates til et annet departement

– Men det de kan gjøre er å sørge for at dette blir håndtert på en mye ryddigere måte enn i dag. Fiskeriministeren bør sette seg ned med sine embetsfolk og gå igjennom porteføljen av saker punkt for punkt og finne de sakene hvor hun er inhabil. Så bør man lage rutiner for hvordan man håndterer disse sakene. F. eks en generell sak som berører Sinaberg-Hansen kan departementet finne fram saksdokumentene og sende de til Næringsdepartemenetet isteden, sier Ørebech.

– Men hva har det å si at hun er inhabil i såpass mange spørsmål etterhvert?

Peter Ørebech

Førsteamanuensis i fiskerirett Peter Ørebech ved Norges Fiskerihøgskole.

– Spørsmålet blir om statsministeren er tjent med å ha en vingeklippet statsråd. Nå ligger ballen i fanget til statsminister Jens Stoltenberg, sier han.

Ikke nytt problem

Lisbeth Berg-Hansen er ikke den første statsråden som har møtt på problemer med inhabilitet.

– Justisdepartementet har hatt flere slike saker på sitt bord opp igjennom årene. Jeg husker en sak fra 1973 hvor statsråd Trygve Olsen i Korvaldregjeringen ga seg selv en loddekonsesjon. Den gang tok hele Stortinget kraftig avstand fra saksbehandlingsprosessen. I 1996 hadde daværende statsråd Peter Angelsen en sak hvor han var inhabil, sier Ørebech.

Krever ministerens avgang

I Dagbladet i dag krever miljøaktivist Kurt Oddekalv krever at både fiskeriministeren og fiskeridirektør Liv Holmefjord trekker seg fra sine stillinger.

– De vasker skittentøyet til hverandre og er et bilde på det korrupte Norge. Begge må få sparken umiddelbart, ellers må Jens Stoltenberg pakke sammen selv, sier Oddekalv til avisen.

Det var Oddekalv som anmeldte Sinkaberg-Hansen-saken til politiet og som ble foranledningen til Økokrim-etterforskningen.