NRK Meny
Normal

Stanset oppdrettsgebyrene

Justisdepartementet og regjeringsadvokaten har ikke avsluttet sin vurdering av forskriften som gir Fiskeridirektoratet rett til å fastsette gebyr for fiskeoppdrettere med for mye laks i merdene.

oppdrettsanlegg

ÅPNER FOR STRAFFEGEBYR: Den nye akvakulturloven åpner for at Fiskeridepartementet utformet en reaksjonsforskrift som ga forvaltningen anledning til å ilegge oppdrettere et straffegebyr dersom det ble påvist for mye laks i merdene.

Foto: Marita Andersen / NRK

Sivilombudsmannen stanset oppdrettsgebyrene og ga før jul uttrykk for tvil om forskriften er i samsvar med Grunnlovens paragraf 96 som slår fast at ingen kan straffes uten ved lov og dom.

– Det sier seg selv at alle straffegebyr er lagt «på vent» mens denne saken utredes av de to instansene, sier departementsråd i Fiskeridepartementet, Jørn Krog, til NTB.

Han kan ikke si noe om når saken er avklart og viser dessuten til den mulighet at oppdretteren som brakte saken inn for Sivilombudsmannen, også kan ta saken videre til retten dersom ikke fiskerimyndighetene finner en løsning.

Ikke habilitet

Krog sier denne saken ikke har noe med statsrådens habilitet å gjøre. Den nye akvakulturloven åpnet for at Fiskeridepartementet utformet en reaksjonsforskrift som ga forvaltningen anledning til å ilegge oppdrettere et straffegebyr dersom det ble påvist for mye laks i merdene.

– Gebyret skal etter forskriften fastsettes på objektivt grunnlag ved at størrelsen på biomassen bestemmer gebyrets størrelse, sier Krog. Han husker ikke hvilken oppdretter som brakte saken inn for Sivilombudsmannen, men sier det ikke var selskaper knyttet til den nåværende fiskeriministeren.

Adressa.no har imidlertid klart for seg hvilket selskap det gjelder.

Polarlaks

I en reportasje skriver avisen at nordnorske Polarlaks i november ble kontrollert med 456 tonn for mye fisk i merdene. Fiskeridirektoratet ga selskapet et gebyr på 9,2 millioner kroner i tråd med reaksjonsforskiften som departementet hadde utarbeidet.

Oppdretteren klaget til Sivilombudsmannen som like før jul svarte med å be Fiskeridirektoratet vurdere saken på nytt. Det er denne vurderingen som nå pågår i Justisdepartementet og hos Regjeringsadvokaten.

Til sjuende og sist er det imidlertid bare Høyesterett som kan avgjøre om en forskrift er i strid med Grunnloven.

Departementsråd Krog sier til NTB at det er innsigelsene fra Sivilombudsmannen som er den eneste årsak til at gebyrer til andre oppdrettere nå ligger «på vent» mens saken endelig avklares.

Ber om redegjørelse

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

PRESSET ØKER: Venstre og Fremskrittspartiet i å be fiskeriminister Lisbet Berg-Hansen (Ap) om å redegjøre for årsaken til at gebyrene er lagt på vent.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

Det har imidlertid ikke hindret Venstre og Fremskrittspartiet i å be fiskeriminister Lisbet Berg-Hansen (Ap) om å redegjøre for årsaken til at gebyrene er lagt på vent. Minst ett av de selskap som de siste ukene har fått gebyr har tilknytning til fiskeriministerens familieselskap innen oppdrett, Sinkaberg-Hansen.

– For hver sak som kommer opp, svekker det Berg-Hansen som statsråd. Det burde bekymre statsministeren, sier Venstres Trine Skei Grande til Dagbladet.
Hun vil tirsdag sammen med Frps Anders Anundsen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget be komiteen sende et brev til statsråden om en redegjørelse.

– Statsråden må vite at hun må ta en ny vurdering av sin habilitet i hver enkelt sak. Denne gebyrsaken er nok en sak og nok et argument for at kontroll- og konstitusjonskomiteen bør gå inn i saken, sier Grande.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.