Hopp til innhold

Vedum beskyldes for kynisk spill: Vil snu planene som snart har kostet halv milliard

Snart har Forsvarsbygg brukt over en halv milliard på å legge til rette for maritime overvåkningsfly på Evenes. Likevel vil Senterpartiet stoppe planene. Høyre kaller det et kynisk spill.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum understreker i dette NRK-intervjuet at han foretrekker en Sp/Ap-basert regjering etter valget.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum vil snu om på planene, og bygge opp Andøya. Det vekker harme hos Høyre.

Foto: Lars Nehru Sand / NRK

I 2016 vedtok et flertall på Stortinget å legge ned Andøya flystasjon, og flytte de maritime overvåkningsflyene til ny base på Evenes.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum kaller det en historisk feilbeslutning.

– Vi mener at det er den desidert beste plassen å ha overvåkningsfly. Derfor kommer vi til å ta opp igjen saken til høsten hvis vi får tillit gjennom velgerne.

Partileder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.

Vedum mener at å fortsatt ha maritime overvåkningsfly handler om å sikre en god beredskap.

Foto: NRK

Han mener fortsatt at Evenes skal være basestasjon for jagerfly, men at man beholder de maritime overvåkningsflyene på Andøya.

– Det er ganske krevende å få inn alt i tillegg til den sivile lufthavnen, det er også krevende flyforhold. Andøya er en bedre plassering, det er et bedre miljø, der har man en historie, sier Sp-lederen.

– Er det en så viktig sak at det blir ultimatum i samarbeid med Ap?

– Vi stiller ikke ultimatum til hverandre. Poenget er å si det man mener, så stemmer folk på det de er enige i. Vi har jobbet mye med Andøya, og vi mener at det er en nødvendig investering for landet og vår sikkerhet.

Investeringer for to milliarder

Det er Forsvarsbygg som er utbygger for Forsvarets virksomhet på nye Evenes flystasjon.

Oppdraget er å ha en base klar for F-35 som vil operere ut fra Evenes fra 2022. I tillegg skal en ny hangar for patruljeflyene MPA stå klar i 2023.

Ved utgangen av 2020 var det investert for nærmere to milliarder kroner på Evenes, får NRK opplyst fra Forsvarsbygg.

Totalt sett er det pr. 31.12.2020 benyttet om lag 260 mill. kroner til å bygge de dedikerte fasilitetene til overvåkningsflyene på Evenes, og inneværende år er det beregnet å bruke rundt 360 millioner kroner.

– Status er at kontrakt for forberedende arbeider er under ferdigstillelse. Tomten skal være byggeklar til den nye MPA hangaren denne sommeren, sier seksjonssjef John Ommund Syvertsen i Forsvarsbygg.

Høyre: – Vedum fører folk bak lyset

Stortingskandidat Bård Ludvig Thorheim mener Sp-lederen fører folk bak lyset og kaller utspillet urealistisk.

Bård Ludvig Thorheim, kommende stortingsrepresentant for Høyre i Nordland

Stortingskandidat Bård Ludvig Thorheim (H) mener Senterpartiet fører folk bak lyset når de mener at de skal reversere vedtaket om flytting av overvåkningsflyene fra Andøya.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– For det første fordi man har brukt så mye penger på Evenes. For det andre sier Senterpartiet at de ikke vil ha noe ultimatum i saken. Da kommer det ikke til å skje noe som helst, sier han.

Thorheim kaller det et kynisk spill for å få velgere.

– Vedum fører folk i Andøy bak lyset. Han sier at han skal kjempe for reversering, men sier at han ikke vil stille noe ultimatum. Det er et slag i lufta. Mistilliten vil bli enorm hvis de kommer i posisjon.

For at Sp skal få snudd vedtaket, er de avhengig av sin eventuelle fremtidige regjeringspartner Arbeiderpartiet. Men der i gården er de ikke særlig lysten på en omkamp.

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt sier det nå har gått fem år siden vedtaket om flytting til Evenes, og at de nå heller vil se framover med folk på Andøya.

– Vi vil prioritere å få etablert et nasjonalt senter for rom-innovasjon og få fortgang i utbyggingen av satellittbasen Andøya Spaceport, sier Huitfeldt.

 Orion-flyet «Jøssing» klargjøres for å tas ut av hangaren. Bildet tatt 18.08.20 på Andøya flystasjon.

Orion-flyet «Jøssing» klargjøres for å tas ut av hangaren. Dersom Senterpartiet får viljen sin vil det fortsatt bli drift av maritime overvåkningsfly fra Andøya.

Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Vedum: Uansvarlig

Vedum sparker ballen tilbake til Thorheim.

– Høyre presset sammen med Frp gjennom en uansvarlig beslutning i sin tid, og dessverre støttet også Ap det.

– Man sa at kostnadene skulle vært rundt 3,5 milliarder. Nå har allerede kostnadsoverslagene passert fem milliarder. Det dukker opp nye kostnadselementer i nærmest hver eneste proposisjon fra regjeringa.

– Thorheim sier du fører folk bak lyset og kaller utspillet ditt urealistisk?

– Det var Høyre og Thorheim som gjennomførte en særdeles uklok beslutning. Dette blir en dyrere og dårligere løsning som svekker norsk forsvarsevne.

Når NRK spør om det fra Sp sin side er et valgløfte, å satse på Andøya – sier Vedum:

– Selvfølgelig skal vi gjøre det vi kan for å videreutvikle miljøet på Andøya. Vi mener det er best for vår forsvarsevne. Så skal vi bygge opp Evenes til den basten vi har vedtatt når det gjelder kampflybase, en såkalt QRA.

– Poenget er at den sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier at vi trenger flere utgangspunkt for å kunne ha militære flyvninger. Da vil Evenes være QRA, Andøya overvåkningsfly.