Hopp til innhold

Høy temperatur i Stortinget: – Å basere en debatt på angiveri og lekkasjer er uredelig

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) gikk til kraftig angrep på Liv Signe Navarsete (Sp) under Stortingets spørretime.

I kjent stil var Liv Signe Navarsete på hugget i Stortinget i dag og hadde flere spørsmål til forsvarsministeren.

Blant annet: Skal Forsvarets nye overvåkingsfly innfases på Evenes som planlagt?

Frank Bakke-Jensen svarte også i kjent i stil, og kunne bekrefte at det meste gikk som planlagt – til tross for forsinkelser.

Men da Navarsete plutselig ville ha svar på hva som ikke sto i interne forsvarsdokumenter, kokte det delvis over for forsvarsministeren fra Finnmark.

– Å basere en politisk debatt på lekkasjer, angiveri, tysting og synsing, er uredelig, sa forsvarsministeren fra talerstolen.

Se hele videoen lenger ned i saken.

Hvor skal flyene fases inn?

Norges nye overvåkingsfly P-8 skal ha Evenes i Nordland som base, har flertallet i Stortinget bestemt.

Men veien frem til full drift i 2023 har vært til dels kronglete, og i fjor ble det klart at hangaren på den nye flybasen er forsinket, og kanskje ikke klar i tide til å ta imot de første nye flyene som kommer i 2022.

Forsvaret vurderte derfor en midlertidig plassering. Andøya, Bodø og Gardermoen ble nevnt som alternativer.

Imidlertid har forsvarsministeren holdt fast på at de nye flyene skal fases inn på Evenes – forsinkelsene til tross.

Advarte fra talerstolen

Men Senterpartiet virker ikke å være beroliget. For Liv Signe Navarsete virker å mene at det fortsatt er en sjanse for at flyene fases inn et annet sted enn på Evenes.

Selve diskusjonen om Evenes er hverken ny eller oppsiktsvekkende. Men at Navarsete utfordret forsvarsministeren på opplysninger hun har fått lekket fra ansatte i forsvaret, det likte Bakke-Jensen dårlig.

Fra talerstolen advarte han:

– Jeg vil advare mot denne måten å jobbe på. Jeg vil peke hva det egentlig er som skjer her nå. Det er altså noen utro tjenere i Forsvaret som slipper informasjon i en intern prosess. Det bryter helt med de reglene vi har for å sikre gode demokratiske prosesser. Nå forsøker Senterpartiet å hoppe over Forsvarssjefen.

Og:

– Jeg må få advare mot å etablere et politiske regime som basere seg på rykter, lekkasjer og på angivere. For det er det som skjer i denne saken.

– Utro tjener

Til NRK utdyper forsvarsministeren kritikken av Navarsete.

– Senterpartiet har i lang tid argumentert på bakgrunn av opplysninger de har fått lekket fra noen i forsvaret. Det vil si at Senterpartiet baserer sin politiske debatt på utro tjenere som lekker opplysninger.

Liv Signe Navarsete i debatt

Forsvarspolitisk talsperson Liv Signe Navarsete i Senterpartiet.

Foto: NRK

Ifølge Bakke-Jensen bidrar Navarsete, som er Sps forsvarspolitiske talsperson, til å undergrave demokratiet.

– At det er en utro tjener i forsvaret, det er et problem. Men at en stortingspolitiker ukritisk tar imot den typen dokumenter og bruker dem uten å tenke på det konstitusjonelle er bekymringsfullt.

Se spørretimen i Stortinget her.

– Veldig overraskende ordbruk

Navarsete på sin side forteller at hun ble overrasket over den kraftige motbøren hun fikk i Stortinget.

– Dette var en ordbruk som absolutt ikke på noe vis sto i stil til spørsmålet. Det var en veldig overraskende ordbruk fra en statsråd i stortingssalen.

Hun forklarer nærmere hva som er bakgrunnen for at spørsmålet kom opp.

– Senterpartiet ba om innsyn i en sak knyttet til innfasingen av overvåkingsflyene. Vi har fått opplyst at Evenes ikke blir ferdig tidsnok.

Ifølge Navarsete var det en kronglete vei frem til avslaget på ønsket om innsyn.

Først ba Senterpartiet om innsyn, men fikk nei. Så fikk de beskjed om at det var komiteen som måtte søke, noe som ble gjort. De fikk vite hvilken dag dokumentene skulle bli tilgjengelige for komiteen, men tidspunktet ble utsatt to ganger før de fikk beskjed om at heller ikke komiteen fikk se dem, fordi departementet nå definerte dem som interne arbeidsnotater.

– Et tips jeg har fått

– Hva slags dokumenter er dette?

– Dette er ikke dokumenter som er stemplet hemmelig eller strengt hemmelig, men begrenset. Det rimer ikke at komiteen først skulle få innsyn, men så fikk vi plutselig ikke det likevel. Derfor har vi fulgt opp dette, for vi synes dette er en merkelig fremgangsmåte av departementet.

– Men du vet altså hva som står der?

– Dette er et tips jeg har fått, og det er ikke det eneste jeg har fått fra folk i Forsvaret.

– Forsvarsministeren reagerer på at du har fått informasjon fra en utro tjener og bruker den i en politisk debatt?

– Vi får mange henvendelser fra ulikt hold i forsvaret, og hvis det er noe som er strengt hemmelig, så har jeg fortsatt til gode å høre noen referere det til meg. Hadde dette vært et hemmeligstemplet dokument hadde jeg ikke stilt spørsmålet. Men dette handler ikke om rikets sikkerhet, dette er rett og slett et praktisk spørsmål om hvor P8-flyene skal fases inn.

– Jeg har ikke sagt et ord om hva som står i dokumentet. Jeg har bare spurt om han kan bekrefte at det ikke står noe om innfasing på Gardermoen. Men at han ikke ville svare, tror jeg betyr at det står noe om Gardermoen i dokumentene. Vi har stilt utallige spørsmål til forsvarsministeren om ulike sider ved forsvaret, det er lite svar å få. Jeg tror ministeren og departementet ville stått seg på å vise mer åpenhet overfor Stortinget og dets representanter.

Forsinket på Evenes

Bakke-Jensen står imidlertid fast på at Evenes er det som gjelder.

– Navarsete nekter å forholde seg til hva forsvarssjefen og forsvarsministeren hører altså på en utro tjener nede i organisasjonen.

– På grunn av forsinkelsene måtte vi vurdere om vi skulle fase inn P-8 andre steder, og det er altså et sånt dokument hun mener beviser at det finnes en annen sannhet. Det er helt uhørt.

– Når lander de første overvåkingsflyene på Evenes?

– De første flyene kommer tidlig i 2022 og de permanente fasilitetene skal stå ferdig i 2023. Vi er forsinket på grunn av arbeidet rundt hangaren, men vi skal få flyene til Evenes i tid og operere dem fra en midlertidig lokalitet, og deretter fra den infrastrukturen vi bygger der oppe.