NRK Meny
Normal

Jernbane fra Bodø til Tromsø

Miljøvern er gjennomgående innenfor alle sakene til Miljøpartiet De Grønne. Det må strekkes nye togskinner fra Bodø til Tromsø for å styrke kollektivtransporten, mener de.

Seija Nissinen Klaveness

Læreren og firebarnsmoren fra Lofoten kjemper mot oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.

Foto: Privat

– Det viktigste innenfor samferdselen er satsing på kollektivtransport, tog og buss. Vi er nødt å tenke miljøvennlighet og bærekraftig utvikling for å få utslippene ned. Vi må få godstransport på skinner i større grad, og jeg er for å satse på jernbane fra Bodø til Narvik og videre til Tromsø.

Det sier Seija Nissinen Klaveness som er Miljøpartiet De Grønnes toppkandidat for Nordland.

– Det må også gjøres lettvint for vanlige folk å leve miljøvennlig, derfor må det legges til rette for at buss blir et reelt alternativ for bruk av privatbilen, i alle fall i tettbygde strøk. Det må stilles krav til skipstrafikk om rensing av utslipp, fortsetter hun.

Sterk petroleumsmotstand

Klaveness bor midt i de omstridte områdene som det nå strides om i forhold til leting og utvinng av olje og gass. Områdene utenfor Lofoten og Vesterålen er årets store politiske stridstema.

Miljøpartiet De Grønne, MDG, ønsker en generell fredning av norske farvann for all oljeleting i 20 år.

– Den tiden bør vi i stedet bruke til å legge om til fornybare energikilder. Stortinget bør sette en stopper for olje- og gassrelaterte aktiviteter i dette sårbare området, og fornybare ressurser som fiskeriene må prioriteres. Dessuten er forurensing en global sak, og Stortinget bør satse på konkrete tiltak for å få utslippene ned, derfor er det logisk å vedta at Lofoten og Vesterålen blir en petroleumsfri sone, sier Klaveness.

Aktiv aktivist

Læreren fra Ramberg jobber aktivt i kampen mot oljevirksomhet utenfor Lofoten. I tillegg til å være aktiv politiker for partiet, sitter hun også i styret for Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten.

Som mange av fiskerne vil hun ha slutt på oljeleting med seismiske undersøkelser.

– Seismikkskytingen må stoppes, den ødelegger for fiskerne. Norge må ut av oljeavhengighet; som et av verdens rikeste land må Norge gå foran for å stoppe den globale oppvarmingen.

Internasjonalt engasjement

Klaveness mener miljøkampen må gjøre lokalt og globalt. MDG samarbeider med European Green Party (EGP), og som EU-delegat mener hun å ha litt innflytelse på den internasjonale miljø-agendaen.

– Jeg som EGP -delegat har muligheten å bringe norske saker til rådsmøtene, jeg har også stemmerett i det europeiske partiet, sier hun.

Klavenes valgte Miljøpatriet De Grønne på grunn av deres syn på miljøet.

– Vi er nødt til å tenke bærekraftig om alt for at vi skal ha noe å overlevere til fremtidige generasjoner. I tillegg er det viktig å tenke på at vi må vise solidaritet for folk som sliter i Norge og i andre land, for dyr og natur.
Men det er for våre barn vi gjør alt dette, for at de skal ha det bra, sier hun

Grønt samarbeid

Miljøpartiet De Grønne fikk beskjedne 0,2 prosent oppslutning ved forrige Stortingsvalg. Men i år satser de på stortingsplass.

Partiet samarbeider gjerne med alle, de parti som støtter deres ideologiske ståsted.

Send epost til Seija Nissinen Klaveness

Miljøpartiet De Grønne

Seija Nissinen Klaveness`hjemmeside

Seija Nissinen Klaveness på Facebook

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.