Hopp til innhold

De grønne verken rød eller blå

Listetoppene til Miljøpartiet De Grønne vil samarbeide med de fleste bare politikken er grønn.

Kyr på beite
Foto: Gunnar Morsund / NRK

Listetoppene er entydige på at Frp ikke er noen naturlig samarbeidspartner.

Noen nevner også Høyre og Arbeiderpartiet som vanskelige samarbeidspartier.

Fra sak til sak

Miljøpartiet De Grønne har aldri vært i nærheten av å være representert på Stortinget. Om de skulle komme inn etter valget, er de åpne for det meste.

Harald Nissen

Harald Nissen er listetopp for MDG og lokalpolitiker. Han har tatt til orde for eget dyreverndirektorat i Trondheim.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

- MDG vil samarbeide med alle partier som foreslår gode tiltak innenfor våre viktigste politikkområder. Vi vil samarbeide fra sak til sak og ikke stemme på tvers av vårt politiske program gjennom politiske avtaler. Det sier Dag F. Dale, listetopp i Rogaland.

- Hvilket parti vil du helst ikke samarbeide med?

- MDG vil samarbeide med alle som har gode forslag i tråd med våre grunnprinsipper. Jeg tror imidlertid det kan by på utfordringer å samarbeide på sak med de to største stortingspartiene, fordi de hittil har stått for fortsatt økonomisk vekst, økt oljeutvinning, mer klimagassutslipp - kort sagt en ressursutnyttelse som ikke er bærekraftig.

- Vi trenger et grønt parti

Førstekandidat i Buskerud, Eirin Gundersen mener Stortinget trenger et grønt parti:

- Vi trenger et grønt parti på Stortinget, som er radikale nok til å våge å satse på, og sette livskvalitet framfor økonomisk vekst, som våger å avvikle olje-, gass- og kullutvinningen og heller prioritere å satse på fornybar energi og gode løsninger på veier ut av oljealderen.

- Vi trenger et parti som blant annet vil gjøre land- og sjøbruk økologisk, forby pelsdyroppdrett, grunnlovsfeste dyrs rettigheter, tillate fildeling, og støtte personvernet vårt ved å si et klart nei til datalagringsdirektivet, sier Gundersen.

Stort alderssprik

Miljøpartiet stiller til liste i alle fylkene. Fire av listetoppene har valgt å ikke svare på NRKs portrettintervju.

Av de 19 listetoppene er det 9 kvinner og 10 menn. Yngste kandidat er Eirin Gundersen (19) i Buskerud. Eldst er Steinar Høiback (60).

Gjenomsnittsalderen blant de 15 som har svart er 43,4 år.

Miljøpartiet De Grønne

AKTUELT NÅ