Hopp til innhold

– Hadde blitt ramaskrik hvis dette skjedde i barnehagen

Leder av Pårørendealliansen reagerer sterkt på over 1000 sider med avvik ved sykehjem i Nordland. Hun etterlyser eldreomsorg på agendaen før stortingsvalget 2021.

Alstahaug sykehjem

Over 1000 sider med avvik var rapportert inn fra sykehjem i Alstahaug i 2020 og 2021.

Foto: Marius Guttormsen/iSandnessjøen

Dette har ikke skjedd i en barnehage.

Men det har skjedd, og skjer, på norske sykehjem. (Navnene er fiktive.)

Det ligner også på noen av avviksmeldingene som kom frem i over 1000 sider med avvik fra sykehjem i Alstahaug i Nordland i løpet av 2020 og 2021.

Det er leder av Pårørendealliansen, Anita Vatland, som sammenligner sykehjem med barnehage.

Begge steder jobber ansatte for å ta vare på, følge opp, stelle og gi omsorg til de som er der.

– Hadde dette vært en barnehage, hadde det blitt ramaskrik, sier Vatland.

– Men dårlig eldreomsorg er jo ikke noe nytt. Likevel det topper seg igjen og igjen, sier hun.

Det var lokalpolitiker Hanne Nora Nilssen i Alstahaug som ba om innsyn i avviksmeldingene.

Dette er noen av avvikene:

Tekstplakat til sykehjemssak.
avviksmelding
avvik
avvik
avvik
avvik

– Må bli tema i valgkampen

Vatland understreker at det er ikke sykepleierne som har skylda.

De gjør jobben sin ved å rapportere, og forklarer hvorfor; de er underbemannet, overarbeidet og mangler riktig kompetanse.

Hun savner eldreomsorgen som viktig tema i årets valgkamp for stortingsvalget 2021.

– Den må prioriteres. En kommune skal ikke ha lov til å nedprioritere lovpålagte tjenester.

Vatland mener det snakkes mye om klima og arbeidsplasser i årets valgkampdebatter, men lite om eldreomsorg.

Til tross for at de ble mer isolert enn de fleste under pandemien.

Hun peker ikke ut enkeltpartier, men på alle:

– Dette handler om menneskerettigheter. Dette går under FNs bærekraftsmål.

Anita Vatland, daglig leder av Pårørendealliansen.

Anita Vatland, daglig leder av Pårørendealliansen, har vært engasjert i det konkrete arbeidet med eldreomsorg siden 2013.

Foto: Torbjørn Tangberg

Et par fakta:

  • Om bare ti år vil det for første gang være flere eldre enn barn, viser tall fra SSB i fjor.
  • Samtidig viser en Demenskartet.no at over 100.000 mennesker i Norge lever med demens. Det er nesten 2 % av befolkningen.
  • Samtidig har nesten alle beboere på sykehjem, hele 84 %, demens, viser tall fra FHI.

Valgforsker: – Alltid et tema

Valgforsker Johannes Bergh på Institutt for samfunnsforskning gir Vatland delvis rett i at eldreomsorg ikke er en spesielt viktig sak i årets valgkamp.

Men han påpeker også at debatten ikke er helt i gang ennå.

– Hun har nok rett i at eldreomsorg ikke har vært blant de viktigste sakene så langt. Samtidig er det en sak som aldri helt forsvinner, som er tema i hver valgkamp, og som har blitt viktigere over tid.

– Har vi blitt immune, likegyldige til eldreomsorg? Når vi hører om avvik igjen og igjen.

– Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror flere og flere er opptatte av eldreomsorg. Men det er mange saker som konkurrerer om oppmerksomheten, sier Bergh.

Johannes Bergh, valgforsker

Johannes Bergh, valgforsker.

Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Til nå er det pandemien og dens følger som troner høyest på prioriterte valgkampsaker:

– Helsepolitikk, beredskap og sosial ulikhet vil jeg tro blir viktige valgkampsaker. I tillegg til klima og miljø, spesielt blant unge velgere.

– Har eldreomsorg noen gang vært et valgkamptema?

– Ja, det har det. Ved valget i 1997 var eldreomsorg en av de viktigste sakene ifølge velgerne. Eldreomsorg var også viktig i 1985. Men jeg kan dessverre ikke forklare hvorfor på stående fot, sier han.

– Hvilke partier er mest kjent for å kjempe for eldreomsorgen?

– Frp og KrF har stor troverdighet blant velgerne. Men det har også Arbeiderpartiet.

På partienes hjemmesider har de listet opp sine viktigste punkter i eldreomsorgen.

De eneste partiene som konkret nevner økt bemanning på sykehjem, er Rødt og SV.

De øvrige store partiene vil øke antall sykehjemsplasser (som for eksempel Ap og Sp), ha flere omsorgsboliger (f.eks. Venstre), ha støtteordninger for pårørende (f.eks. KrF), øke valgfriheten (privat eller offentlig; slik som f.eks. Høyre og Frp).

MDG har ikke noe om eldreomsorg i sine hovedpunkter på nettsidene sine, men nevner eldreomsorg på s. 98 i partiprogrammet. Dog intet om økt bemanning av sykepleiere.

– Hva skal til for at eldreomsorg kommer på dagsordenen?

– En slags enighet mellom politikere og media om at dette er en viktig sak.

– Men media skriver jo om det, likevel fortsetter det?

– Det som skal til i et valg, er at saken blir politisert, at politikerne tar tak i det, og kommer med utspill som viser at partiene har ulik politikk, forklarer Bergh.

Partiene må med andre ord vise at de har ulike løsninger som skaper debatter.

– Det som engasjerer i et valg er gjerne uenighet, sier valgforskeren.

Målinger Norstat har gjort for Aftenposten viser at dette er nordmenns viktigste temaer i årets valgdebatt, her kommer eldreomsorg på en 8.plass:

Oppdatering 5.8.21: MDGs omtale av eldre i sitt partiprogram er lagt inn.