Fikk 1000 sider med avvik fra sykehjemmet: – Jeg klarte ikke å tie lenger

Lokalpolitiker i Alstahaug så at det var mangler i helsetjenesten da hennes far ble pleietrengende. Nå slår hun alarm.

Hanne Nora Nilsen, kommunepolitiker Venstre, Alstahaug

Hanne Nora Nilssen er fristilt kommunestyrerepresentant i Alstahaug. Hun ba om innsyn i avviksmeldingene, og fikk over tusen sider tilbake.

Foto: Privat foto

Da hennes nå 96 år gamle far ble pleietrengende, valgte Hanne Nora Nilsen i Sandnessjøen være hjemme sammen med ham før han kom på sykehjemmet.

Det ga lokalpolitikeren et nyttig innblikk i helsetjenesten.

Hun så hvordan de ansatte i hjemmetjenesten måtte springe for å få tida til å strekke til.

Nilssen ville ha alle fakta på bordet; hvor mange stillinger står ubesatte og hva står det i avviksmeldingene som pleierne har plikt til å skrive?

Først ville Alstahaug kommune bare gi henne antallet og ikke innsyn i hver enkelt melding. Men Nilssen ga seg ikke.

– Jeg måtte ta kontakt med Statsforvalteren. Etter mye om og men, fikk jeg til slutt innsyn i avviksmeldingene.

Det var kopi av mer enn 1000 sider med avviksmeldinger fra 2020 og 2021.

Dette er noen av avviksmeldingene Nilssen har fått innsyn i:

Tekstplakat til sykehjemssak.
avviksmelding
avvik
avvik
avvik
avvik

NRK har endret litt på ordlyden i noen av meldingene for å lette lesbarheten.

I avviksmeldingene kommer det fram at pasienter ikke får den pleien de har krav på fordi de som er på jobb ikke rekker over alt.

Det kommer også frem at de ansatte har lettere å gjøre feil fordi de har det så travelt:

«Vi foreslår at det minimum må være to faglærte på jobb. Dette for å forebygge stress og feilmedisinering.»

Nettavisen iSandnessjøen skrev først om saka.

Det er ved Alstahaug sykehjem, Åsheim terrasse, Zahlgården og hjemmesykepleien at ansatte i løpet av det siste året har registrert et stort antall avvik.

Alstahaug sykehjem

De fleste av avvikene i helsetjenesten har skjedd her, ved sykehjemmet i Sandnessjøen. Dette er ifølge kommunalsjefen gammelt og utdatert, og en del av avvikene er knytta opp mot det byggtekniske.

Foto: Marius Guttormsen/iSandnessjøen

Jobber 12 timer uten pause

Nilssen har som pårørende sett med egne øyne at ikke alt er som det skal være. Hun ble likevel overraska over det hun fikk innsyn i.

– Det gjør vondt å lese det. Og det er jo litt ekstra sårt at jeg selv har en far på sykehjem. Jeg vet jo at de som jobber der gjør så godt de kan og springer for å rekke det de skal.

Hva er det verste å lese?

– Feilmedisinering. For eksempel av en pasient som går på insulin, når du vet at det kunne fått fatale konsekvenser. Men også når du ser at det har vært lenge mellom tilsyn til en pasient som ligger for døden.

Nilssen mener de fleste avvikene skyldes at de er for få ansatte.

– Det kommer jo tydelig fram at de mangler ressurser når de sier fra at de har jobba 12 timer uten en eneste pause.

Ifølge henne henger dette sammen med at kommunen for å spare penger har gjort en del omorganiseringer.

– Kommunen har skral økonomi. Men antall folk på jobb står ikke i forhold til oppgavene. Å spare penger og redusere stillinger når vi har veldig mange som trenger pleie, opprører meg.

En kultur for å melde avvik

Kommunalsjefen for helse og kommuneoverlege i Alstahaug, Kirsten Toft, avviser at de har redusert i stillinger på sykehjemmet.

– Vi har gjort en omstillingsjobb, men ikke kutta bemanning på sykehjemmet i den forbindelse.

Toft sier at de har jobba lenge for å få til en åpenhetskultur der feil og brudd på rutiner skal meldes.

Dermed får de mulighet til å gjøre noe med det.

– Dette viser at vi har et system for å melde avvik som fungerer. Og det er klart at hvis pasienter blir liggende lenge uten å få stell, er selvfølgelig det veldig alvorlig og skal ikke skje. Men det er jo heller ikke noe som skjer daglig på sykehjemmet.

Kommunelege Kirsten Toft i Alstahaug

Kommunalsjef og kommuneoverlege i Alstahaug, Kirsten Toft.

Foto: Frank Nygård / NRK

Ingen nasjonal statistikk for avvik

Nestleder i Norsk Sykepleierforbund, Kai Øivind Brenden skriver i en e-post til NRK at de ikke har statistikk som kan si noe om dette er uvanlig mange eller normal mengde avvik i forhold til andre norske sykehjem.

– Det er litt vanskelig å svare på om dette er få eller mange avviksmeldinger. Det er over en lengre periode og på flere tjenestesteder. Antallet avviksmeldinger er heller ingen indikator i seg selv på kvaliteten ved en tjeneste.

Brenden sier at forholdene som beskrives i denne saken dessverre ikke er ukjent fra andre deler av landet heller.

– Sykepleiermangelen har konsekvenser som beskrevet i denne saken. Tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse er selve grunnplanken for å kunne ta tak i de utfordringene helse- og omsorgssektoren i kommunene står foran, understreker Brenden.

Ubesatte stillinger

Toft forklarer at i Alstahaug, som i andre kommuner, jobber de hele tiden med gode rutiner for å hindre at feilmedisinering skjer.

Vi har ikke så lite bemanning at vi ikke har folk til å gi pasientene mat, så da må vi se på hvorfor situasjonen har oppstått.

Hun sier de har gjort om sykepleierturnusen til at de går inn i «sykepleier-team».

– Det betyr at sykepleierne er tatt ut av ordinær turnus for å konsentrere seg om sykepleieroppgaver. Og det er klart at de skal ha tid til pauser når de går 12-timersvakt.

Mange av avvikene skyldes at det er for få folk på jobb, hvorfor gjør dere ikke noe med det?

– Vi har hele tiden ubesatte stillinger, det er vanskelig å rekruttere. Vi jobber innenfor de budsjettrammene vi har og prøver å få det til på best mulig måte. Og selvfølgelig skal forsvarlighet alltid gå foran.

Ifølge Toft er bemanningsfaktoren i snitt på alle avdelingene på sykehjemmet på 1,33 mens landsgjennomsnittet er på 0,71.

– Bemanninga vurderes fortløpende, og er ikke en statisk størrelse.

Jobber på et utdatert sykehjem

Toft understreker at det ikke er slik at avviksmeldingene bare blir liggende der.

– Hele poenget er at man skal ta tak i feil som blir gjort og lære av det. Vi jobber med hvert enkelt avvik for å hindre at feil skjer igjen.

Hun sier at de aller fleste avvikene er knytta til sykehjemmet, og en del går på det byggtekniske.

– Det er kjent at vi lenge har meldt inn behovet for et nytt sykehjem fordi det gamle er utdatert. Ikke alt med bygget er forsvarlig. Men det har ikke blitt prioritert noe nytt sykehjem fram til nå, sier Toft.

Kommunalsjefen mener at de generelt har en god helsetjeneste.

– Vi oppfordrer folk som lurer på noe om å ta kontakt med oss. For avvikene i seg selv gir ikke et riktig bilde av hvordan pleietjenesten i Alstahaug fungerer.

Sykepleier: – Vi har en plikt til å skrive avvik

En av sykepleierne som jobber på sykehjemmet i Alstahaug, bekrefter at de har hatt stort fokus på avvik skal meldes.

Har du selv skrevet mange avvik?

– Ja. Og jeg har oppfordra andre til å gjøre det. Som helsepersonell har man en plikt til å skrive avvik når det skjer.

Det sier sykepleier Vanja Røtvold Pettersen, som også er hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Alstahaug.

Hun beskriver et nedslitt gammelt sykehjem, som er dårlig plassert, og sier det er forklaringa på noen av avvikene.

Vanja Røtvold Pettersen, sykepleier og hovedtillitsvalgt Norsk sykepleierforbund

Vanja Røtvold Pettersen, sykepleier på Alstahaug sykehjem og hovedtillitsvalgt.

Foto: Privat foto

Ifølge Røtvold Pettersen strekker de seg langt for å gi god pleie, men innimellom glipper det.

– Det er alvorlig når det skjer avvik. For å få oppmerksomhet fra politikerne er man nødt til å kunne vise til statistikk, telle avvik, telle fall.

Hun understreker at pasientene på sykehjemmet jevnt over har det bra, og at de ansatte hele tida gjør så godt de kan.

– Det er jo ikke sånn at ingenting blir gjort. Et avvik er mer enn en liten beskrivelse. Vi har forslag til forbedringer og alle avvikene får jo også et svar fra lederen.

Mener kommunestyret har ansvaret

Lokalpolitiker Hanne Nora Nilssen berømmer de ansatte for at de skriver så mange avvik.

Hun mener det er kommunestyret som har hovedansvaret for å rydde opp.

Nå håper hun at fokus på avvikene kan føre til at det kommer flere folk på plass.

– Vi kan jo ikke skjære inn til beinet til de som virkelig trenger pleie. Vi vet at de som kommer på sykehjem er i siste delen av livet sitt. De går ikke fakkeltog, snakker ikke med høy stemme. Men de har fortjent noe bedre.

Nilssen understreker at de har mange dyktige ansatte i kommunen som gjør sitt beste for å gi pleie og omsorg.

– Men det er ikke greit når jeg her om dagen kom for å besøke min far og det er nærmere 30 grader inne på rommet hans. Det er andre kommunale bygg som har hatt solskjerming før sykehjemmet, for å si det sånn.

Det har blitt mange klapp på skuldra etter at hun sto fram i lokalavisa og fortalte om alle avvikene i pleiesektoren.

– Folk sier at det er skammelig at det skal være sånn og at dette må man gjøre noe med. Jeg tror det hjelper å si fra. Det er noe med å få fakta på bordet.

Artikkelen er oppdatert 31.07.21 kl. 13:40 med kommentarer fra Norsk Sykepleierforbund.