Hopp til innhold

Vil ha gransking av 1000 sider med avvik på sykehjem

– Dette er ikke noe man skal sette seg ned og jobbe med. Det skal gripes inn øyeblikkelig, sier fylkesleder i Sykepleierforbundet.

Alstahaug sykehjem

Det er her ved Alstahaug sykehjem det har vært flest alvorlige avvik. Sykepleierforbundet mener alle avvikene tyder på at kommunen ikke gir forsvarlig helsehjelp. Ordføreren sier de har gode tjenester.

Foto: Marius Guttormsen/iSandnessjøen

NRK fortalte nylig om alle avviksmeldingene de ansatte i pleietjenesten i Alstahaug kommune har skrevet.

Til sammen mer enn 1000 sider med avvik på sykehjemmene i Alstahaug i Nordland ble skrevet i løpet 2020 og 2021.

De forteller blant annet om pasienter som ikke har fått mat eller stell til rett tid eller feil medisiner.

De alle fleste avvikene er fra sykehjemmet i Sandnessjøen.

Det kommer fram at pasienter ikke får den pleien de har krav på fordi de som er på jobb ikke rekker over alt.

Dette avviket er skrevet av en sykepleier som kom inn til en pasient på sykehjemmet klokka 12.30:

«Pasient er enda ikke skiftet på og lå i urin og avføring i sengen, og med blod på skjorta. Pasienten hadde ikke blitt skiftet på denne morgenen.»

Tekstplakat til sykehjemssak.
avviksmelding
avvik
avvik
avvik
avvik

– Skulle ha vært grepet inn for lenge siden

Lederen i Norsk Sykepleierforbund i Nordland, Gjertrud Krokaa, mener det som nå kommer fram er helt uakseptabelt.

– Jeg synes det er ei forferdelig sak. Dette handler om lovpålagte oppgaver der kommunen er forplikta til å ha faglig forsvarlig helsehjelp. Det har ikke skjedd her.

Krokaa viser til at avvikene i Alstahaug er levert inn over en lang periode, i 2020 og 2021.

– Det nytter ikke å snakke om nye rutiner og bedre prosedyrer når man ikke har nok ansatte. Dette er avvik som må stoppe med en eneste gang. Så mange sider med avvik over så lang tid skulle vært grepet inn for lenge siden.

Gjertrud Krokaa

Gjertrud Krokaa, leder i Norsk Sykepleierforbund, Nordland, mener Statsforvalteren må inn og granske det som har skjedd i helsetjenesten i Alstahaug kommune.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Kritikkverdig at de ikke har rydda opp

Hun mener hovedårsaken til alle avvikene er at det er for få folk på jobb.

– Det kan aldri bli faglig forsvarlig helsehjelp når man ikke har ansatte til å ta seg av oppgavene. Det er også lettere å gjøre feil i en sånn situasjon. Bare det at de ikke hat fått mat når de skal ha det, er helt uakseptabel.

Krokaa er opptatt av at dette har foregått over lang tid.

– Da er det dypt kritikkverdig at de ikke har rydda opp. Dette går på helsa løs for alle. Det er ikke noe man skal sette seg ned og se på og jobbe med. Det skal gripes inn øyeblikkelig.

Ordføreren: – Alle avvikene er lukka

Ordføreren i Alstahaug, Peter Talset (Sp) sier til NRK at noe av det som nå kommer fram er alvorlig.

– En del av avvikene som nå er blitt kjent er sterkt kritikkverdige.

Krokaa hevder det er for få ansatte på sykehjemmet og at dere skulle ha stoppa avvikene for lenge siden?

Det er å dra det svært langt og helt utenfor det jeg opplever er realiteten. Alle avvikene fra 2020 og så langt i år er lukket.

Peter Talseth, ordfører Alstahaug

Peter Talseth, ordfører i Alstahaug

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

En del av avvikene på sykehjemmet et knytta til at bygget er gammelt.

Ordføreren bekrefter at politikerne foreløpig ikke har greid å prioritere å bygge nytt, men sier de stadig oppgraderer det gamle.

Han ber folk om ikke å uroe seg over helsetjenestene i Alstahaug.

Vi leverer på et godt nivå og har god grunnbemanning. De største overtrampene forutsetter jeg blir lukka øyeblikkelig.

– Vi kan aldri akseptere det

Fylkeslederen for sykepleierne, Gjertrud Krokaa, tror at det rapporteres om lignende avvik også i andre kommuner i landet.

– Ja, det tror jeg. Vi har blant annet en kritisk mangel på sykepleiere. Og det har ikke vært lett å få tak i vikarer i sommer. Men at pasienter ikke skal få mat og medisiner når de skal ha det, det kan vi aldri akseptere. Likevel skjer det helt sikkert flere plasser.

Kommunalsjefen og ordføreren i Alstahaug sier at de tar hvert eneste avvik på alvor?

– Det kan godt hende de tenker at de skal lære av det og bli bedre. Jeg tenker ikke sånn. Hvis folk ikke får mat eller medisiner eller det sårstellet de skal ha, så er det ikke noe man skal lære av. Ting blir ikke bedre av seg sjøl. Det må flere folk inn straks.

– Det er helt vilt. Jeg tenker at hele denne saka fra Alstahaug skulle ha vært på bordet til Statsforvalteren.

Fylkeslegen vil foreløpig ikke granske

Lars Utne Haukland, fungerende fylkeslege i Nordland sier de bare kjenner saka om avvikene i Alstahaug fra media.

– Foreløpig vet vi ikke nok om saken til å vurdere om det er grunnlag for oppfølging fra Statsforvalteren. Både brukere og pårørende har mulighet til å klage om de mener kommunen ikke yter forsvarlig tjenester for å få den granska. Det har ikke skjedd så langt.

Lars Utne Haukland, fungerende fylkeslege i Nordland

Lars Utne Haukland, fung. fylkeslege i Nordland

Foto: Mark Cabot

Ifølge fylkeslegen er det ikke antallet avvik, men innholdet i avvikene og hva kommunen gjør for å hindre at det skal skje igjen, som er mest interessant.

– Noen av disse avvikene er ikke bra, og det har jo kommunen vært enig i. Avvikssystemet er laga for å få fram feil og unødvendige hendelser slik at man kan forbedre tjenestene, og unngå at det skjer igjen.

Men når dette foregår over så lang tid, lykkes man ikke med å få stoppa det?

– Det vet vi jo ikke. Som sagt, så kan antallet avvik være et tegn på at de ønsker å få fram alt som skjer av uheldige hendelser.

Ber folk sende inn klager

Haukland sier Statsforvalteren ikke har oversikt over hvor ofte det rapporteres om avvik i kommunene.

– Vi har noen, men ikke veldig mange klager på tjenestene i sykehjem fra det siste året. Og fra Alstahaug har vi ingen klager.

Vil du oppfordre folk til å klage til dere dersom de mener at de ikke får forsvarlig helsehjelp i kommunen?

– Ja. Ddersom brukere eller pårørende mener de ikke får forsvarlige tjenester, er vi selvfølgelig interessert i at de sier fra til oss, så vil vi vurdere om det er grunnlag for å gjøre tilsyn eller ikke.