Hopp til innhold

Hareide om Widerøe-kuttene: – Svært bekymret

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) er bekymret for konsekvensene av Widerøes rutekutt. – Dette er dramatiske kutt, sier han.

Knut Arild Hareide

DRAMATISK: – Det er Widerøe som tar denne beslutningen, det er ikke en beslutning som har ligget på mitt bord, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Flyselskapet Widerøe kutter 15 prosent av de kommersielle flygingene sine i kortbanenettet . Totalt kuttes 4.000 avganger i året.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) er bekymret for konsekvensene av Widerøes rutekutt.

– Widerøes tilbud er veldig viktig for distriktene.

Hareide legger til at regjeringen har vært bekymret i lengre tid, og at man derfor har gitt Widerøe avgiftslettelser fra 1. januar i år.

Flyselskapet opplyser at årsaken til kuttene er økte avgifter over flere år, en kraftig svekkelse av den norske kronen og at den generelle markedsutviklingen i Norge har medført store utfordringer for lønnsomheten.

Legger ned flere steder

Endringene trer i kraft 4. mai. Det er spesielt Evenes i Nordland som blir hardt rammet. Der legger Widerøe ned rutene til Bodø og Andenes.

I tillegg blir flere avganger fra Tromsø, Bodø og Florø lagt ned og direkteruter fra Oslo lagt ned i deler av året.

Widerøe-fly lander på Bodø lufthavn

Flyselskapet Widerøe kutter 15 prosent av de kommersielle flygingene sine i kortbanenettet. Totalt kuttes 4.000 avganger i året.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Det er ikke tvil om at kuttene vil være dramatisk for enkelte regioner i Norge. Vi vet at Widerøe er særdeles viktig for Distrikts-Norge. Men kuttene vil ramme innbyggere i hele landet. Dette vil jeg vi naturlig nok følge tett framover.

Senest forrige uke hadde Hareide et møte med flyselskapet.

– Jeg er glad for den gode dialogen vi har hatt så langt, men jeg har naturlig nok ikke tiltak på plass i dag.

– Du har to måneder på deg til å utlyse eventuelt nye anbud? Vil det være mulig å løse dette innen den tid?

– Jeg tror alle forstår at jeg ikke har noen løsningene på plass i dag. Men regjeringen er bekymret over konsekvensene av kuttene.

Hareide understreker at regjeringen er opptatt av en god konkurranse innenfor flymarkedet.

– Det er viktig å få prisnivået ned generelt. Det betyr også mye for Distrikts-Norge

Hareide vil ikke svare på om Samferdselsdepartementet kan utlyse en konkurranse som gjør at andre aktører kan komme inn allerede i mai.

– Nå skal vi se på konsekvensene av tiltakene Widerøe har besluttet.

Ap: – Konsekvens av manglende distriktspolitikk

Bjørnar Selnes Skjæran

– «Folk treng’ fly - og fly treng’ folk». Regjeringen burde gjøre mer for å opprettholde kortbanenettet, fordi vi trenger det når luftfarten skal elektrifiseres, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran mener Widerøes kutt er en konsekvens av regjeringens manglende distriktspolitikk.

Han mener at ordningen med såkalte FOT-ruter – altså ikke-lønnsomme ruter som staten subsidierer – har blitt svekket de siste årene.

– Kombinert med at regjeringspartiene for noen år siden plutselig fant opp en flypassasjeravgift i de sene nattetimer i sine interne budsjettforhandlinger. Konsekvensene ser vi nå, sier Skjæran

Arbeiderpartiet vil erstatte dagens flypassasjeravgift med avgift som har reell klimaeffekt, slik at distriktsarbeidsplasser og rutetilbud ikke rammes urimelig slik som nå.

– Norge er avhengig av det desentraliserte rutetilbudet for flytrafikk, noe Avinor-modellen er med på å sikre. Som bilpolitikken må luftfartspolitikken ha flere fasetter, avhengig om det gjelder tett befolkede områder eller i distriktene. Høye flypriser begrenser bevegelsesfriheten for næringsliv og mennesker mange steder, sier Skjæran.

Sp-Vedum: – Dramatisk

Fremskrittspartiet går ut av regjering

– Det er dramatisk når 4000 Widerøe-ruter kuttes, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum kaller Widerøe-kuttene for dramatisk. Han kaller nyheten i dag for en varslet katastrofe.

– Widerøe har sagt fra gang etter gang at de avgiftsgrepene regjeringen har gjort ville ramme distriktene og kortbanenettet, og nå skjer det.

Han skylder på regjeringens avgiftspolitikk for at Widerøe havner i denne situasjonen.

– Regjeringen må innføre fritak for flyseteavgift for alle fly under 20 tonn, sier han.

Hammerfest lufthavn

Flykuttene i Widerøe trer i kraft 4. mai.

Foto: Allan Klo / NRK

Han foreslår også å redusere momsen, som har økt fra åtte til 12 prosent. Videre mener han at det må bevilges mer penger til de minst lønnsomme rutene, de såkalte FOT-rutene. Regjeringen må også få ned kostnadene på småflyplasser, for eksempel fjerne parkeringsavgifter.

– Dette er veldig alvorlig. Man har bygd småflyplasser rundt omkring for å binde Norge sammen. Hvis det ikke går fly der, så er denne satsingen bortkastet.

SV: – Utrolig

Fylkesråd for næring – Mona Fagerås (SV)

– Det er avgjørende viktig for Nord-Norge at rutetilbudet på kortbanenettet opprettholdes, sier stortingsrepresentant Mona Fagerås.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Sosialistisk Venstreparti synes det er utrolig at Widerøe kutter bare noen måneder etter at regjeringen varslet en slags løsning på krisa ved at avgiftsnivået skulle endres til fordel for småfly som brukes av Widerøe.

– Selskapet jublet for denne endringen som skulle inntre i mai. Men det var altså ikke nok. Regjeringa må nå finne mer penger i revidert nasjonalbudsjett i vår, sier stortingsrepresentant Mona Fagerås fra Lofoten.

SV jobber nå med nye forslag som skal skjerme kortbanenettet for prisøkninger.

– SV ønsker at prisene på flyreiser i langt større grad skal differensieres, blant annet etter muligheter for alternative reisemåter. Derfor burde det koste mer å ta fly på der det går jernbane eller der prisene er alt for lave ut fra et miljøperspektiv, sier Fagerås.