Rune varslet i fjor – nå har Bring fått påvist flere lovbrudd

Arbeidstilsynet har avdekket alvorlige lovbrudd hos det statseide Bring Transportløsninger, etter at varslinger fra tidligere ansatte ikke ble fulgt opp.

bringbring

Rune Carlsson fikk ikke gehør da han varslet om dårlige arbeidsforhold ved arbeidsplassen sin i fjor. Nå, etter at han har sluttet i jobben, har selskapet fått avdekket flere brudd og mangler av Arbeidstilsynet.

Foto: Gisle Forland / NRK

I fjor sa flere sjåfører opp jobben i det Posten-eide selskapet Bring Transportløsninger, da de mente at lønns- og arbeidsforholdene der var uholdbare.

Arbeidstilsynet konkluderer i en rapport med at Bring Transportløsninger avdeling Tromsø har brutt arbeidsmiljøloven og flere forskrifter.

Halvparten av sjåførene som ble kontrollert hadde brudd på reglene for arbeidstid og krav til hvile. Noen av sjåførene har også fått utbetalt for lite lønn. En av dem som varslet fra om forholdene var sjåfør Rune Carlsson

– Rapporten beviser at jeg har dekning for det jeg tidligere har varslet om, men som jeg ikke har nådd frem med, sier han.

Mener rapporten bekrefter påstandene

– Jeg varslet om lønns- og arbeidsforhold, men det går litt på det helsemessige også.

– Hva skjedde da du gikk til ledelsen med dette?

– Ingenting, absolutt ingenting.

Rune Carlsson

Rune Carlsson var sint og sliten etter uoverenstemmelsene i fjor. Nå håper han på at han får de pengene han selv mener han har krav på fra Bring.

Foto: Gisle Forland / NRK

Han er nå glad for at Arbeidstilsynet har belyst manglene, og tar det som et bevis på at det han hele tiden har hevdet har vært sant. Nå håper Carlsson på etterbetaling av lønn han mener han har krav på.

– For det første mangler en hel del penger for overtid, som ikke har dukket opp enda. Det skal være sendt til juridisk behandling i LO, etter hva jeg har hørt.

– Du gir ikke opp pengene?

– Nei, gir opp gjør jeg aldri. Rett skal være rett.

Øker risikoen for helseskader og ulykker

Koordinator og jurist i Arbeidstilsynet, Vivian Mikalsen, sier at bruddene som har blitt avdekket er alvorlige. Spesielt kan en stor arbeidsmengde få store konsekvenser.

– Det mest alvorlige er gjentakende arbeidsuker på over 60 timer. Fordi belastningen over tid gir en kraftig økning i riskoen for helseskader og ulykker.

Mikalsen sier at ulykkesrisikoen for transportsjåfører øker for hver time etter en arbeidsdag på åtte timer.

– Har du jobbet 12 timer, øker den med hundre prosent. Hvis du kobler dette til yrket disse menneskene har som sjåfører, så er jo potensialet til veldig uheldige følger til stede.

Skylder på «voksesmerter»

Kommunikasjonssjef i Posten Norge AS, John Eckhoff, erkjenner at selskapet har hatt mangelfulle rutiner, men at disse nå skal være rettet opp i.

– Vi tilstreber å følge lover og regler. Når vi gjør feil må vi selvfølgelig rette opp i det. Vi har hatt en god dialog med Arbeidstilsynet og de har lukket saken uten videre pålegg.

John Eckhoff

Kommunikasjonssjef i Posten Norge AS, John Eckhoff.

Foto: Birger Morken / Posten

Eckhoff sier at grunnen til de manglende rutinene skyldtes at selskapet var nytt og opplevde kraftig vekst.

– Det fantes arbeidsplaner, men de var ikke gode nok når antallet ansatte økte fra 4 til 60 i løpet av et halvt år. Du kan kalle det for voksesmerter, sier han.

Posten opplyser at de i senere tid har gått gjennom arbeidslistene og at de har etterbetalt de ansatte som har hatt krav på utestående overtidsbetaling.

Rune Carlsson, som varslet om forholdene i selskapet, har foreløpig takket nei til tilbudet om etterbetaling, fordi han mener summen han var tilbudt var for lav i forhold til det han mener å ha utestående.