Hopp til innhold

Rekordinnmelding i samemanntallet: – Også norsktalende samer har noe å si

Bare i januar i år har 226 mennesker meldt seg inn i Sametingets valgmanntall. Det er syv ganger flere enn forrige valgår.

Vibeke Larsen

Nyttårstalen til Sametingspresident Vibeke Larsen høstet mye kritikk.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er helt fantastiske tall! Det viser at Sametinget engasjerer folk, sier leder Inga Lill Sundset (Ap) i Samepolitisk råd til NRK.

Bare i januar i år har 226 mennesker meldt seg inn i Sametingets valgmanntall. Foreløpige tall fra Sametinget viser at det sammenliknet med tall fra valgåret 2013, hvor det var 31 innmeldte i samme måned, er hele syv ganger så mange.

Samemanntallbilde

FORNØYD: Leder for Samepolitisk råd, Inga Lill Sundset synes de foreløpige tallene er fantastiske.

Foto: Amanda Rørmark Åsberg / NRK

Fullverdig same

Det vakte store reaksjoner og kritikk da sametingspresident Vibeke Larsen (Ap) valgte å holde samenes nyttårstale på norsk. Siden opprettelsen av Sametinget i 1989 har samtlige nyttårstaler blitt holdt på samisk, og Larsen gikk derfor inn i historien som den første som brøt med trenden.

Sundset mener at språkvalget i talen kan ha fått flere til å identifisere seg som valgverdige samer.

– Det åpnet nok for at flere følte seg som fullverdige samer, og tok dermed det aktive valget å melde seg inn i Sametingets valgmanntall. Jeg tror talen viste til en videre definisjon for det å være same, sier hun.

(Saken fortsetter under faktaboksen)

Skapt engasjement

Sametingspresidenten har i etterkant av nyttårstalen vært åpen om at kritikken har satt spor. Til Studio Sápmi uttalte Larsen at hun forstår reaksjonene på at hun ikke behersker det samiske språket. Til tross for dét håper hun at den norskspråklige talen engasjerte folk til å melde seg inn i manntallet.

Sametingspresidenten i Studio Sápmi

GÅR AV: Sametingspresident Vibeke Larsen.

Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

– Jeg håper at jeg som norsktalende same fikk satt et ansikt på at også norsktalende samer har noe å si i Sametinget. Sametinget er et viktig organ for samer generelt, ikke bare for samisktalende, sier Larsen til NRK.

Larsen er i liket med 2/3 deler av den samiske befolkninga «språkløs». Hun sier seg allikevel helt enig med kriteriet om samisk språk og tilknytning når det kommer til stemmeavgivning.

– Hvis en person oppfatter seg som same eller har foreldre, beste – eller oldeforeldre med samisk hjemmespråk har man rett til å melde seg inn, og stemme ved valget.

For en drøy uke siden ble det klart at Larsen trekker seg fra Arbeiderpartiet, etter en tid med mye bråk.

I år er det 100 år siden Samenes første landsmøte i Trondheim, og jubileet vil i år markeres landet rundt.