Hopp til innhold

Saksøker vindkraftutbyggere for brudd på grunnloven: – Tar saken til FN hvis vi må

Eolus Wind skal bygge et av Norges største vindkraftanlegg på Øyfjellet i Mosjøen. Nå er de saksøkt av Motvind Norge og reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke.

Demonstrasjon ved Øyfjellet.

Her demonstreres det ved Øyfjellet tidligere i år.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

I fjor fikk det svensk-tyske vindkraftselskapet Eolus fikk grønt lys fra NVE til å bygge 72 vindturbiner i Vefsn. Midt i flytteveiene til om lag 2000 rein.

Siden har konfliktene stått i kø.

Tidligere i sommer blokkerte aksjonister anleggsveien opp til vindkraftanlegget.

Det ble etterhvert amper stemning mellom anleggsarbeidere og aksjonistene.

Da demonstrantene ville hindre et helikopter å lande, oppsto en konfrontasjon.

Da demonstrantene ville hindre et helikopter å lande, oppsto en konfrontasjon.

Nå går reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke rettens vei.

Sammen med miljøorganisasjonen Motvind Norge saksøker de vindkraftselskapet Eolus Wind for brudd på grunnlovens paragraf 108 og 112.

Klare til å ta saken til Høyesterett – eller FN

Rune Haaland, generalsekretær i Motvind Norge, sier til NRK at de leverer det endelige søksmålet over helga.

– Hvorfor saksøker dere Eolus Wind?

– Fordi de gjør inngrep i samenes tradisjonelle næringsområde. Dette er et brudd på urfolks rettigheter, sier Haaland til NRK.

De krever at utbyggingen av vindkraftparken stanses.

Miljøaktivist Rune Haaland

Miljøverner og generalsekretær i Motvind Norge, Rune Haaland.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

De har jobbet sammen om søksmålet siden tidlig i vinter.

Nå skal de samle nok penger til rettssaken som de antar vil koste flere millioner.

– Vi skal ha et sikringsfond på ti millioner til saksomkostninger. Det jobber vi med å fylle opp – per nå har vi 1,3 millioner. Vi skal ha råd til å tape saken, sier han.

– Og vi skal ha råd til å ta det helt til Høyesterett og internasjonale domstoler.

Hvis det ikke går, tar de saken hele veien til FN.

– Vi kommer ikke til å gi oss i kampen om urfolks rettigheter eller folks rett til natur. Dette handler også om å ta vare på Europas siste villmark, sier han.

Nylig ble det klart at Fosen Vind må betale 90 millioner kroner i erstatning til reineierne på Fosenhalvøya i Trøndelag.

Grunnen etter at reindriftssamene mister store landområder for alltid.

Anleggsarbeid på Øyfjellet.

Anleggsarbeid på Øyfjellet.

Foto: Trond Erik Vollen

Ikke enige om avtale

Da Eolus Wind fikk konsesjon var forutsetningen at de fikk til en avtale om sameksistens med reindriftsnæringa.

Reineierne mener prosessen har vært uryddig.

Vindkraftutbyggeren på sin side mener de har strukket seg langt for å komme reineierne i møte.

Reineierne hevder de har fått tilbud om 5000 kroner i kompensasjon per vindturbin. Det har de avvist som «ingenting».

– Vi har ikke kommet til enighet om en avtale med utbyggerne. Som var en del av konsesjonsvilkårene.

Det sier leder Torstein Appfjell i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.

Advokat Pål Gude Gudesen i Dalan advokatfirma har foreløpig ingen kommentar til søksmålet.

Torstein Appfjell, leder Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt

Torstein Appfjell, leder Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Panikkflytting av rein

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt har beiter i flere forskjellige kommuner i Nordland.

Men Øyfjellet i Vefsn kommune er det mest sentrale beiteområde i distriktet.

Det fordi det er den tradisjonelle flytteleien fra vinterbeitene til sommerbeitene.

Distriktet er avhengig av trase. Her går den naturlige trekkmønsteret til reinsdyrene. De har vandret her sesong etter sesong over en veldig lang tidsperiode.

– Vi hadde det jeg vil kalle ei panikkflytting i år. Vi satset alt på å komme oss forbi anleggsområdet fortest mulig. Vi jobbet 24 timer i døgnet i flere dager for å ikke miste kontrollen på reinen, sier Appfjell.

Reinflytting i Øyfjellområdet i Vefsn. Bildene er ikke fra selve planområdet for vindkraftanlegget.

72 VINDTURBINER: Hver vår flyttes tusenvis av rein til sommerbeite gjennom området hvor det nå skal bygges vindmøller.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Eolus: – Ikke fått stevning ennå

Ørjan Torstensen Rosvold er byggeprosjektleder for Øyfjellet vindkraftverk.

I en SMS til NRK skriver han at de ikke har fått en offisiell beskjed om at de er saksøkt, en såkalt stevning.

Det er fordi den ikke er levert. Ifølge Haaland i Motvind Norge leveres den over helga.

Ørjan Thorstensen Rosvold, byggeprosjektleder Eolus Wind

Ørjan Thorstensen Rosvold, byggeprosjektleder Eolus Wind.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Det jeg kan si, er at konsesjonen til Øyfjellet vindpark er basert på en bred og demokratisk prosess. Der enkeltpersoner og organisasjoner har hatt mulighet til å komme med innspill.

Rosvold skriver de har hele veien vært opptatte av å bygge et anlegg som gir minst mulig inngrep i naturen og mest mulig tilbake til lokalsamfunnet.

– Derfor har dette prosjektet bred lokal forankring. Det er vi stolte av, skriver han.

Les alle våre saker om konflikten på Øyfjellet her.