Hopp til innhold

Jordmødre vurderer å slutte: – Føles ikke trygt

Jordmødrene ved sykehuset i Gravdal vurderer å slutte hvis akuttfunksjonene forsvinner fra sykehuset. – Mor og barn kan i verste fall dø, sier de.

Jordmor Ida Nyström legger et teppe og et par pynteputer på senga.

Det er viktig at det er lunt og hyggelig for de som skal føde i jula.

Men det er usikkert om hun vil fortsette med dette fremover.

Torsdag fikk NRK lekket et utkast som sier at Helse Nord vil avvikle akuttkirurgi i Lofoten og Narvik.

Det betyr at fødende kvinner i Lofoten kan bli nødt reise langt for å føde. Det kan være kritisk. Særlig hvis det er komplikasjoner.

Det skremmer Nystöm og de andre jordmødrene i Lofoten.

Derfor er de usikre på om de vil fortsette, dersom Helse Nord går videre med planene.

– Kan blø i hjel

– Det betyr at vi står her på en øy og en dame kan i verste fall kan blø i hjel, eller babyen klarer seg ikke på grunn av oksygenmangel, sier jordmoren.

Dersom fødende i Lofoten har behov for et hastekeisersnitt, vil ikke jordmødrene kunne utføre det, hvis Helse Nord avvikler akuttkirurgien i Lofoten.

Sykepleier Ida Nyström rer senga på et rom for fødende ved Gravdal sykehus i Lofoten

Jordmor Ida Nyström sier det er viktig at det er hyggelig rundt de fødende kvinnene som kommer til Gravdal sykehus i Lofoten.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Det ville vært helt grusomt. Dersom vi står med kompetansen, uten muligheten til å få hit de vi trenger, hadde ikke det føltes trygt i det hele tatt, sier Nyström.

– Vil du jobbe her dersom keisersnittberedskapen blir tatt bort?

– Det er veldig liten sannsynlighet for det, sier hun og legger til:

– Jeg vil jobbe på et pasientsikkert vis for både mor og barn, og jeg føler at det ikke er pasientsikkerhet hvis vi ikke har den tilgangen.

Jordmødrene Ida Nyström og Mille Olsen står sammen på en fødestude på Gravdal sykehus i Lofoten. I bakgrunn er et juletre og en stjerne i vinduet

Jordmødrene Ida Nyström og Mille Olsen ved Gravdal sykehus i Lofoten tror ikke de vil jobbe på sykehuset om det mister akuttfunksjoner.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Heller ikke Nyström sin kollega, Mille Olsen, tror mange av deres kollegaer vil jobbe på sykehuset dersom de ikke har tilgang på gynekolog i krisesituasjoner.

– Det går ut over pasientsikkerheten, og det står vårt hjerte nært.

Gld for at Helse Nord lytter

Hanne Charlotte Schjelderup, leder for jordmorforbundet, sier Gravdal Sykehus drives godt og ble bygget kun to tiår etter Rikshospitalet. I dag har sykehuset ett sterkt fødetilbud med dedikerte dyktige jordmødre.

– Blir det for farlig å jobbe her?

– Ja, det blir farlig å jobbe her, og farlig å føde her. Vi kan ikke utøve den pasientsikkerhet som det står i loven at vi skal.

Har hverken luftambulanse eller helikopter

Administrerende direktør har under tvil landet på at min anbefaling vil være å avvikle akuttkirurgisk funksjon ved både Nordlandssykehuset Lofoten og UNN Narvik. Hovedbegrunnelsen er å sikre framtidig bærekraft

Utdrag fra rapport

Dette dokumentet skal nå drøftes med de tillitsvalgte.

Reidun Karlsen er både jordmor og tillitsvalgt for Jordmorforeninga i Lofoten.

Hun sier at forslaget som nå ligger på bordet vil gjøre at de ikke får handlet fort nok til å redde liv.

Luftambulansetjenesten, legehelikopter med hvit bakgrunn
Foto: Simon Skjelvik Brandseth

Årsaken er at sykehuset hverken har base på luftambulanse eller helikopterrute.

– Hvis vi skal transportere noen kan det ta lang tid. Det kan ta over to timer.

Så lenge det ikke er base på hverken luftambulanse eller helikopter i Lofoten tror Karlsen også det vil bli utfordrende å rekruttere jordmødre til sykehuset.

– Mange jordmødre har ikke lyst til å jobbe her ut ifra en annen modell en vi har i dag. Den modellen vi har i dag drifter vi trygt og bra.

Jordmorstudenter øver på fødsel.

Her øver jordmorstudenter på fødsel. Reidun Karlsen, tillitsvalgt for Jordmorforeninga i Lofoten, tror det vil bli vanskeligere å rekruttere jordmødre til Lofoten om Helse Nord går for det foreløpige forslaget.

Foto: Cathrine Oftedahl

– Bør ikke være tvil

Dokumentet som ble lekket fra Helse Nord torsdag sier at de vil avvikle akuttfunksjonene i Lofoten og Narvik «under tvil».

Det synes ikke Robert Hammer, avdelingsoverlege medisinsk avdeling ved Gravdal sykehus i Lofoten, er godt nok.

Robert Hammer – overlege medisinsk avdeling Nordlandssykehuset Lofoten.

– Jeg tenker at når så store avgjørelser skal bli tatt kan det ikke være rom for tvil i det hele tatt, sier Robert Hammer, avdelingsoverlege ved Gravdal sykehus i Lofoten.

Foto: Vilde Bratland Erikstad

Blant annet har Helseministeren og Trygve Slagsvold Vedum vært på sykehuset for å høre de ansattes perspektiv av saken. Overlegen tror det kan være grunnen til ordlyden i dokumentet.

– Når de får alle reaksjonene fra folket og fagfolk er det ikke rart de begynner å tvile.

– Er det positivt at ledelsen uttrykker tvil?

– Det er på en måte positivt, for det betyr at de ikke helt har bestemt seg. Og det er fortsatt håp for at vi kan beholde vårt tilbud.

Fakkeltog på Stokmarknes i solidaritet med forslaget i Helse Nord om å kutte akutt- og fødetilbud i Lofoten og Narvik.

Overlegen tror også at fakkeltogene som har blitt holdt både i Lofoten og i Vesterålen har hatt innvirkning på Helse Nord.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

I det lekkede dokumentet står det også at Helse Nord vurdere å la sykehuset i Narvik beholde indremedisinsk behandling. Overlegen mener det kanskje er en delseier.

– Vi begynner å vinne terreng. Nå skal vi bare vinne resten av krigen også.

Helse Nord: – Bare et drøftingsutkast

Kommunikasjonsdirektør i Helse Nord, Skjalg Fjellheim er tydelig på at det til nå bare er et snakk om et drøftingsutkast.

– Det er nettopp et dokument som er lagt frem for at de ansatte og brukerne skal kunne gi sine svar og sin mening til kjenne før administrerende direktør fremmer en sak for styret, sier han.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på plass i Lofoten, Gravdal

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøkte sykehuset i Gravdal i Lofoten ti Lofoten, Gravdal

Foto: Vilde Bratland Erikstad

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til NRK vil ikke kommentere på dokumentlekkasjen før på et senere tidspunkt.

– Nå vil Helse Nord gi meg en anbefaling først på nyåret. Det er ikke riktig av meg å kommentere en lekkasje på dette arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NRK.

Ingvild Kjerkol (Ap) ved sykehuset på Gravdal i Lofoten.

Kjerkol understreker at det har vært mye diskusjon rundt arbeidet til arbeidsgruppene. Her fra da hun besøkte sykehuset i Gravdal i Lofoten tidligere i vinter.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Helse Nord må gjøre en grundig jobb med å risikovurdere og kvalitetssikre anbefalingene de etter hvert sender til departementet. Vi skal ha en god akuttberedskap i Nord-Norge, det står også i Hurdalsplattformen.

Jordmorforbundet: – Bør styrke heller enn å svekke

Hanne Charlotte Schjelderup, leder for Jordmorforbundet, mener lokalsykehusene heller bør styrkes for å avlaste presset på sykehusene i Tromsø og Bodø som mangler fagfolk.

Hanne Charlotte Schjelderup.

– Legger en ned akuttfunksjonene i Narvik og Gravdal, så er det svært alvorlig for innbyggerne som blir rammet av alvorlig sykdom der minutter teller, sier Hanne Charlotte Schjelderup, leder for jordmorforbundet.

Foto: Odd Skjerdal

Schjelderup minner om at det i sommer ble meldt om et altfor høyt trykk på fødeavdelinger i Tromsø da fødetilbudet i regionen stengte periodevis for å kutte kostnader.

– Vi har mye stygt vær i nord som utfordrer ambulanse, båt og flytransport. Derfor må vi ha kortere avstand fra pasient til lokalsykehus med akuttfunksjon og fødeavdeling om vi skal ha like helsetilbud som i resten av landet, sier hun.

Lederen for jordmorforbundet. mener det ikke er tilfeldig at lokalsykehusene er der de her, etter over 100 år med erfaring.

– Vi trenger alle lokalsykehusene med sin breddekompetanse for at sentralsykehusene skal kunne konsentrere seg om sine spesialistoppgaver.