Hopp til innhold

Kommune må møte i retten – nekter å betale bot etter at de ble anmeldt av foreldre

Foreldrene til to skolegutter valgte i 2019 å anmelde Rana kommune til politiet etter en skolemiljøsak. Det endte i en bot for kommunen, men den nekter de å betale. Nå blir det rettssak.

Rana Rådhus

Det ligger an til at Rana kommune må møte i Helgeland tingrett i to rettssaker i høst. Begge med bakgrunn i to betente skolemiljøsaker.

Foto: Billy Jacobsen

Det er ganske nøyaktig ett år siden fikk Rana kommune fikk boten fra politiet.

På 100.000 kroner.

Den fikk de fordi politiet mener Rana kommune er strafferettslig ansvarlig for brudd på opplæringsloven i den mye omtalte skolemiljø-saka.

Les også Kommunen nektet å betale bot i betent skolesak – nå har de fått ny bot av politiet

Mo i Rana

Men kommunen ville ikke betale boten.

Nå skal saka behandles som ei straffesak i Helgeland tingrett fra 13. – 17. november.

Ikke nok med det.

Rana kommune har også fått tvangsmulkter fra Statsforvalteren, på til sammen nesten 500.000 kroner.

Også den har de nekta å betale.

Dermed kan det bli to rettssaker for Rana kommune denne høsten.

Begge dreier seg om de to samme skolemiljøsakene.

Da betalingsfristen gikk ut den 1. oktober 2020, hadde kommunen fortsatt ikke betalt tvangsmulktene. Og det har de ennå ikke gjort.

Les også Kommune fikk tvangsmulkt på en halv million – ett år senere har de fortsatt ikke betalt

Gutt i skolegård (ill.bilde)

Politiaksjon i skolegården

Det er dette det dreier seg om:

To ti år gamle gutter hadde over tid hatt en mangelfull skolegang og et utrygt skolemiljø, ifølge Statsforvalteren i Nordland.

Spesielt en hendelse i skolegården i 2018 har stått sentralt.

Med blålys, sirener og skjold troppa politiet opp på skolen og skulle håndtere en gutt på 10 år med Tourettes syndrom.

Det skjedde etter at de to guttene hadde «bevæpna» seg med hver sin pinne i skolegården. Faren til den ene gutten kom til stedet.

«Han har Tourettes, han kan ikke noe for det», sa han avvergende til politiet.

Statsforvalteren i Nordland mener skolen og Rana kommune ikke har oppfylt aktivitetsplikten i disse to skolemiljøsakene.

– Svært kritikkverdig

Dokumentene i skolemiljøsaka i Rana er svært mange og omfattende.

I et av vedtakene fra Statsforvalteren heter det:

«Skolen innehar ikke den nødvendige kompetansen, og er med på å sette eleven i situasjoner som kan føre til at han utagerer. Da reagerer skolen med å straffe eleven for en situasjon de har fremprovosert».

Og det heter videre:

«Det er svært kritikkverdig, da konsekvensene for eleven er svært alvorlige», står det i vedtaket.

16. mars 2020 fatta de vedtak om at Rana kommune måtte betale tvangsmulkt i de to skolemiljøsakene.

Staten står fast på tvangsmulkt i skolemiljøsak – kommunen vurderer rettssak

Statsadvokaten: Tror det blir ei belastning

Foreldrene valgte i 2019 også å anmelde rektor og kommunen til politiet.

Politiet har i sin etterforskning lagt Statsforvalterens arbeid til grunn og ga kommunen en bot på 100.000 kroner.

De lot rektoren «gå strafferettslig fri».

Aktor Erik Thronæs

Statsadvokat Erik Thronæs skal være aktor i saka i Helgeland tingrett.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Rana kommune har av politiet fått et forelegg for brudd på opplæringsloven. Det forelegget har kommunen ikke vedtatt og påtalemyndigheten har da beslutta å sende saka til retten, sier statsadvokat Erik Thronæs.

Hva er det som er så alvorlig med denne saka?

– Jeg vil ikke gå så mye inn på det nå, i og med at det skal behandles i retten. Men påtalemyndigheten mener i hvert fall at det har vært grunnlag for å skrive ut et forelegg.

– Kommunen har nekta å vedta forelegget og mener at man ikke har gjort noe ulovlig.

Det er sjelden denne type politisaker, om skolemiljø, havner i retten.

Politiet har støtta seg på statsforvalteren i etterforskninga.

Men er dere sikre på at Statsforvalteren har rett. Dette bestrider jo Rana kommune?

– Det er dette retten må ta stilling til når saka bringes inn, om opplæringsloven er overtrådt eller ikke.

Hva tenker du om de to familiene som er berørt her?

– Jeg vil jo anta at det vil være ei belastning for dem å møte i retten. Det blir sannsynligvis en del mediedekning av saka og det er sikkert veldig krevende.

Foreldrene: – Lever med store konsekvenser

Foreldrene til den ene av guttene sier til NRK at de er klare til å møte i retten.

De forventer et svar på hvorvidt opplæringsloven 9a faktisk fungerer slik den er tenkt, som barnas «arbeidsmiljølov».

Siden slike anmeldelser altfor ofte blir henlagt er det godt at statsforvalter og politi har tatt barna på alvor i denne saka.

Hvordan tror dere det blir «å gå gjennom» disse sakene?

Retraumatiserende. Vi lever med store konsekvenser på grunn av denne saka, som forplanter seg til både søsken og øvrig familie.

Og de legger til:

Vi har allerede tapt, men håper fremdeles på rettferdighet og et fungerende lovverk for alle barn som fremdeles står midt i lignende saker. Vi håper dette skal bli en seier for alle barn og foreldre som står i samme situasjon.

Les også Stor økning i antall mobbesaker ​hos Statsforvalterne: – Det er rett og slett vondt

Jenta gruer seg til å gå på skolen

Advokaten: – Et omfattende bevismateriale

Advokat Frode Lauareid har hele tida vært klar både når det gjelder tvangsmulkta og bota fra politiet.

Kommunen vil ikke betale.

Frode Lauareid

Frode Lauareid, advokat i KS.

Foto: Roald Marker / NRK

Han sier det er naturlig at straffesaka kommer først for retten. Advokaten er ikke fornøyd med politiets arbeid.

Rana kommune mener påtalemakta ikke har oppfylt plikta til å føre bevis for at det er grunnlag for straff. Rana kommune har derfor lagt ned påstand om frifinnelse i tillegg til at kommunen har lagt fram et omfattende bevismateriale. Noe som egentlig er påtalemakta sitt ansvar, skriver han i en e-post til NRK.

Må ta hensyn til andre elever og de ansatte

Hva kan det gjøre med omdømmet til Rana kommune at det blir to rettssaker i kjølvannet av de to skolemiljøsakene?

– Det som er utfordringa er at i media blir disse sakene framstilt på en forenkla måte. Framstillinga er at en elev mener skoleeier ikke oppfyller sine plikter overfor denne eleven. Media tar perspektivet til denne eleven.

Han skriver at Rana kommune må ta et større ansvar.

– Rana kommune må ta hensyn til den ene eleven, til de andre elevene og til de ansatte.

Tror ikke det blir rettssak som oppsatt

Nå sier han at han ikke tror det blir rettssak de fem dagene som er satt av i Helgeland tingrett.

Det skal være et planmøte med retten den 18. september.

Lauareid har nå meldt inn 20 ekstra vitner til retten og levert inn mange hundre sider dokumenter i saka som han mener er relevante.

– For mye er uavklart, sier han.