Hopp til innhold

Stor økning i antall mobbesaker ​hos Statsforvalterne: – Det er rett og slett vondt

Familien til ei 15 år gammel jente valgte å flytte til en annen kant av landet for å slippe unna mobberne. Men ennå bruker hun helga på å grue seg til å gå på skolen.

Jenta gruer seg til å gå på skolen

Ei jente fra Nordland og familien ble nødt til å flytte etter langvarig mobbing. Det hun har opplevd gjør at hun ikke alltid greier å møte opp på den nye skolen.

Illustrasjon: Egil Ursin

Bare hos Statsforvalteren i Nordland har de det siste halve året fått inn 100 meldinger om elever som ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Det er like mange saker som de vanligvis får inn i løpet av et helt år.

Det er dette som gjerne omtales som mobbesaker.

Hvor alvorlig er det at denne type klagesaker øker i omfang?

Det er alvorlig. Lovgiver har sagt at eleven skal ha et godt og trygt miljø.

Gisle Berg Statsforvalteren i Nordland

– Det at det øker er et tegn på at det er noe i samfunnet som vi ikke får til helt, sier Gisle Berg, avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Nordland

Økninga er ikke spesiell for Nordland.

Så langt i år er det kommet inn 1425 klagesaker på skolemiljø, viser nye tall NRK har fått fra Utdanningsdirektoratet.

Det er ei stor økning fra første halvår i fjor, da det kom inn totalt 886 klager.

Jente (15): – Det er veldig vondt

En av dem som ikke har hatt det bra på skolen er ei 15 år gammel jente som i dag bor på Vestlandet.

Hun ble utsatt for mobbing på en skole i Nordland fra 1. klasse.

Mobbinga, som var både psykisk og fysisk, varte ut 7. klasse.

Det er ett ord som best forklarer hvordan hun opplevde det.

– Det er rett og slett vondt. Vondt og veldig uggent. Man blir lei seg.

Hennes klagesak hos Statsforvalteren ligger flere år tilbake i tid. NRK kjenner innholdet, men velger å ikke fortelle hvilken skole det gjelder eller konkret hva hun ble utsatt for av hensyn til jenta.

Ble tvunget til å flytte

Til tross for at foreldrene kobla inn Statsforvalteren og sa fra utallige ganger så stoppa ikke mobbinga.

Familien ble tvunget til å flytte til en annen kant av landet.

Familien ble tvunget til å flytte til en annen kant av landet.
Illustrasjon: Egil Ursin

Foreldrene sa opp jobbene sine og jenta måtte begynne på ny skole.

Der har hun blitt tatt vare fra første dag, men mobbinga har fått konsekvenser.

Hun kommer seg ikke alltid på skolen. Bare av og til. Og kjenner på den store skuffelsen når hun må melde pass i siste liten.

Jeg går så og si hele helga og tenker på at det er skole snart.

Jente (15)

Brenna: – Det er veldig alvorlig

Kunnskapsminister Tonje Brenna sier dette til NRK om at det strømmer klagesaker inn til statsforvalterne:

– Det er veldig alvorlig at så mange elever mobbes og at så mange opplever at skolen ikke klarer å løse problemet slik at de må gå til Statsforvalteren.

Sånn skal vi ikke ha det. Det skal være trygt og godt å gå på skolen i Norge.

Tone Brenna Kunnskapsminister

Brenna sier det er viktig at alle skoleledere og andre ute i skolen tar dette på alvor. For det beste er at skolemiljøsakene løses så raskt som mulig lokalt og i samarbeid med foreldrene.

Tonje Brenna

Tonje Brenna, kunnskapsminister (Ap)

Foto: NRK

Hun lover ei satsing i neste års statsbudsjett.

– Vi vil sette av 35 millioner kroner til lokale innsatsteam som kan komme inn i den enkelte skole for å hjelpe til å løse saker. Vi vil også styrke statsforvalternes mulighet til å behandle saker raskt og sørge for at flere skoler kan delta i det som heter Læringsmiljøprosjektet.

Hva tenker du om jenta på 15 år og familien som måtte flytte på grunn av mobbing?

– Det er dramatisk for den jenta og det er dramatisk for familien. Jeg tenker også det er dramatisk for skoler som ikke klarer å løse disse sakene sjøl. Sånn skal det ikke være, uansett hvor du bor eller hvem du er.

Økning i mobbing

Siden den såkalte «mobbeloven» ble satt ut i livet i 2017, har mange tusen foreldre og barn klaga på at skolene ikke greier å stoppe mobbing og andre krenkelser.

Den siste elevundersøkelsen viser også at mobbing øker i omfang på alle klassetrinn.

– Det er veldig trist. Det er ikke akkurat greit å oppleve.

15-åringen har et håp om at det skal bli bedre.

– Jeg har jo det. Å få greie karakterer på skolen og få en bra jobb. Litt sånn ...

Hun har fått gode venner på den nye heimplassen. men hun savner stedet der hun vokste opp inntil de måtte flytte.

– Ja, jeg gjør vel egentlig det. Plassen, og folk jeg har kjent så å si hele livet. Og gode minner.

Hva er forskjellen på en gamle og nye skolen?

– Det er bedre her. Lærerne er bedre. Det er nok litt mobbing her også, men det er ikke mye. Og lærerne og de andre voksne på skolen er veldig flink å ta ordentlig tak når det skjer noe.

Dermed har hun ett klart råd for å stoppe mobbing:

– Det viktigste er at unger kan ha voksne og lærere som de kan stole på. Og at de voksne gjør en jobb for at det skal bli bedre.

Jente (15)

Komplekse saker

Det som kjennetegner sakene som kommer inn til Statsforvalteren, er at det er komplekse saker som har pågått over tid

NRK har tidligere fortalt at mange foreldre ikke vet at de kan klage til Statsforvalteren når barnet deres ikke får den hjelpa som trengs for å få et godt og trygt skolemiljø.

Les også Gutten hans ble mobba på skolen – faren visste ikke hva han skulle gjøre

Far med tegninga sønnen har laga

Det er Opplæringsloven kapittel 9 A som gir barna denne rettigheten.

– Når de kommer til oss så har det blitt såpass komplekst at det har skåret seg. Det handler om elever som enten blir mobba eller krenka eller av andre grunner ikke har det trygt og godt på skolen, sier Berg.

Les også Ny studie: Mobbing kan gi like store traumer som det å oppleve vold i familien

Mobbing kan ha like store konsekvenser som det å oppleve vold i familien

I nesten alle sakene der de fatter vedtak konkluderer de med at skolen har brutt aktivitetsplikten som skolene har

– Det vil si at skolen ikke har gjort det man med rimelighet kan forvente.

Gisle Berg, avdelingsdirektør for oppvekst og velferd hos Statsforvalteren i Nordland. En mann med grått skjegg og briller.

Gisle Berg, avdelingsdirektør for oppvekst og velferd hos Statsforvalteren i Nordland.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Han understreker at det også gjøres mye bra ute i skolene.

– Lærere og rektorer får det til i de fleste tilfellene. I tillegg til behandling av saker jobber vi mye med veiledning. Det fører ofte til at saker løser seg gjennom dialog.

Særlig hos Statsforvalteren i Oslo og Viken strømmer det inn saker fra foreldre som mener at skolen ikke gjør nok for å stoppe mobbing.

Berg har ett klart råd til elever som kjenner at de ikke har det trygt og godt på skolen.

– Til dere som har det sånn så er det viktig at du gir klar beskjed om at du trenger hjelp til å få det bedre. Ikke sitt alene med det og ikke vent. Det er sjelden rette medisin.

Hei!

Har du tanker rundt saka du har lest eller forslag til nye viktige historier jeg bør fortelle? 

Tidligere har jeg skrevet om: 

  1. Reidunn tapte kampen mot lungekreft
  2. Sara greide ikke å gå på skolen
  3. Gutten barnevernet sviktet