Hopp til innhold

Ramona Lind om Hareide: – Han tar ikke saken alvorlig

I februar sendte hun en ønskeliste for trafikksikkerhet til samferdselsministeren. Nå har hun fått svar og mener samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) ikke tar saken på alvor.

Ramona Lind

Ramona Lind mistet sønnen Charlie Dan Lind i en trafikkulykke i januar i fjor. Siden har hun engasjert seg sterkt i trafikksikkerhet på norske veier.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

I over ett år har Ramona Lind kjempet for sikrere vogntog på veiene i nord.

Hun har engasjert seg i å bedre trafikksikkerheten helt siden hun mistet sønnen Charlie Dan Lind.

Sønnen døde av skadene han fikk etter et møte med et utenlandsk vogntog som kom over i motsatt kjøreretning.

I februar sendte Ramona Lind ei ønskeliste til samferdselsminister Knut Arild Hareide. Der var det forslag til hvordan veiene skal bli tryggere.

Nå har hun fått svar.

– Jeg prøver å være profesjonell i denne saken. Likevel er det ikke tvil om at den berører meg sterkt personlig. Jeg ble både skuffet og trist da jeg leste brevet. Det virker som om han ikke tar saken alvorlig.

Ramona Linds ønskeliste til samferdselsminister Knut Arild Hareide

I en ønskeliste på flere punkter ramset Ramona Lind i februar opp hvor hun mener det bør gjøres mer for trafikksikkerheten.

Foto: Ramona Lind

Skjerpede krav til vinterdekk fra i år

Allerede fra i år har Regjeringen skjerpet kravene på vinterdekk. Likevel ønsker Lind enda strengere krav.

Tidligere har kravet til vinterdekk vært at de skal være merket «M+S», såkalte «mud and snow»-dekk.

Fra vinteren av blir det krav om en ny type gummiblanding enn det som har vært tillatt tidligere.

Likevel mener Lind dette ikke sier noe om standen på dekkene eller egenskapene på vinterføre.

Hun mener også mener det bør på plass en formell opplæring i kjøring på norske vinterveier. Og et bedre vedlikehold av veiene.

– Jeg er nok ikke lett å tilfredsstille i denne saken, det ville kostet milliarder. Men det ville vært en begynnelse dersom de tok saken på alvor.

Hareide: – Jobber aktivt med dette

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier til NRK at de er takknemlige for Ramona Linds store engasjement for sikkerheten på norske veier.

– Jeg kan forsikre om at vi tar hennes innspill og denne tematikken på største alvor, sier han.

Hareide viser til møtet med Lind hvor hun leverte sine forslag til sikkerhetstiltak. Og sier de har jobbet grundig med denne listen og har gitt utfyllende svar.

Knut Arild Hareide

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier de aktivt jobber med å gjøre norske veier tryggere.

Foto: Terje Pedersen

– Vi registrerer at hun ønsker enda raskere og mer konkrete tiltak. Som samferdselsminister deler jeg hennes utålmodighet. Men en del av min rolle er å jobbe målrettet og systematisk med all trafikksikkerhet, sier Hareide.

Han fortsetter:

– Vi vil fortsette arbeidet med å gjøre norske veier tryggere. Både departementet og etatene jobber aktivt med dette.

Mener transportkjøpere må ansvarliggjøres

Rådgiver Frank Lauritz Jensen i Norges Lastebileierforbund (NLF) er enig i at det er bra med skjerpede krav til vinterdekk.

Likevel er det kun et lite skritt i riktig retning.

– Vi når ikke nullvisjonen før vi har eliminert den menneskelige faktoren. Får vi litt bedre vinterdekk, bedre vinterdrift på veiene og en ansvarliggjøring av transportkjøperne, er vi godt på vei.

Selv om Jensen mener vedlikeholdet på veiene varierer, berømmer han innsatsen som ble lagt ned av brøytemannskap sist vinter.

Han er enig med Lind i at det må bli strengere regler.

– Vi ser at transportkjøper oftere stilles til ansvar for hendelser i forbindelse med deres frakt av gods. Skal det være muligheter å skille mellom de som har ting i orden og ikke, må dette bli en standard, sier han.

Blant de større kjedene som kjøper transportkjeder, har blant annet Coop satt krav for lastebilene som kjører oppdrag for dem.

Mener det er for lang avstand fra Stortinget til veiene i nord

Selv i lys av koronakrisen, mener Lind at avstanden mellom «løvebakken» og norske vinterveier oppleves urimelig lang.

– Jeg antar at den blir lengre i tiden som kommer. Når det økonomiske hullet skal tettes og trafikksikkerhet fortsatt ikke er sexy nok til å satses på.

Lind opplever at ministeren bagatelliserer ulykkene og hendelsene. Antall dødsulykker har nemlig gått ned de siste årene. I 2019 ble 108 personer drept i trafikken.

Selv om tallene peker i riktig retning er det fortsatt 108 for mange, mener Lind.

– Vi vil aldri klare å gå i null. Men vi kan redusere ulykkene som skader og dreper betraktelig med å prioritere annerledes, sier hun.

Mener havarirapport bekrefter viktigheten av ønskeliste

Statens havarikommisjon (SHT) gransket tidligere i år fire alvorlige trafikkulykker der vogntog mistet kontrollen under krevende kjøreforhold.

En av dem var ulykken på E8 i Nordkjosbotn i Troms 7. januar i 2019. Hvor Linds 22 år gamle sønn omkom i møte med et litauisk vogntog som fikk sleng på hengeren.

Rapporten er ikke en teknisk etterforskning. Men en grundig gjennomgang av rammevilkårene fra en vare bestilles til en ulykke skjer.

Her slås det fast at:

  • Det er et stort forbedringspotensial knyttet til transportbestiller sin ivaretakelse av trafikksikkerheten.
  • Sikkerhetsnivået i veitransport blir påvirket av de premissene som bestillere setter i tilknytning til oppdraget.
  • SHT mener det er nødvendig at sikkerhetsnivået i transportbransjen styrkes gjennom økt fokus hos alle aktørene i transportkjeden.

Havarikommisjonen kommer også med et klart råd til bransjen: om å intensivere trafikksikkerhetsarbeidet rundt godstransport på vei.

Ramona Lind sier hun skal sende et svar på brevet hun fikk fra Hareide.

– Det kommer en vinter i år også, og vi vet hva den bringer med seg.

Det sier Ramona Lind om engasjementet. I februar sendte hun brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide. Nå har hun fått svar.

Det sier Ramona Lind om engasjementet sitt. I februar sendte hun brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide. Nå har hun fått svar.