Jubler over forslag til nye regler: – Vil gi færre dødsulykker på norske veier

Regjeringen vil skjerpe krav til vinterdekk på vogntog allerede til neste vinter. – Dette vil gi en radikal forbedring av veigrepet, jubler lastebileierne.

Bjørnfjell vogntog dronefoto

Kontroll av vogntog ved grensen på Bjørnfjell i forrige uke.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Den siste tiden har det stormet om vogntog som sliter på norske vinterveier, og i forrige uke kom Norges Lastebileier-Forbund på banen der de ba Samferdselsdepartementet om å ta grep for å sikre bedre veigrep.

De vil at det skal stilles strengere krav til vinterdekkene.

Frank Lauritz Jensen, rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund

Frank Lauritz Jensen er rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund.

Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

– Regelverket er ikke tydelig nok. Nå krever vi at en ny type vinterdekk skal tas i bruk i Norge. Tyskland innførte dette allerede 1. januar 2018, og da må vi – som har dårligere klimatiske forhold enn tyskerne – klare å få dette til, sa rådgiver Frank Lauritz Jensen i Norges Lastebileierforbund til NRK fredag.

I dag er kravet at vinterdekk skal være merket «M+S», som betyr «mud and snow», mens NLF mener dekk merket med «Three Peak Mountain Snowflake» (3PMSF) er det eneste man med sikkerhet vet at oppfyller kravene til vinteregenskaper.

– Forskjellen er gummiblandingen. «3PMSF»-merkede dekk har egenskaper som gjør dem mer egnet på norske veier. De dekkene som brukes i dag er rett og slett uegnet, forklarer han.

Når drømmer kan bli virkelighet

Og nå er det altså enighet om å gjøre regelverket strengere.

Jon Georg Dale

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) går inn for å skjerpe reglene.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Fredag sendte Samferdselsdepartementet brev til Vegdirektoratet der de ba direktoratet om å skjerpe kravene til vinterdekk.

Dermed kan Jensen og NLFs ønske om tyske tilstander bli standard allerede før neste vinter, forteller samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

– Vi har nå sett at de i Tyskland har klart å utnytte et handlingsrom som ligger i de avtalene vi har i dag til å skjerpe kravene til vinterdekk.

– Derfor har vi bedt Vegdirektoratet om å se på muligheten for å gjøre det samme her i Norge, slik at vi skal være trygge på at det er best mulige vinterdekk på de bilene som transporterer varer i Norge, forteller Dale til NRK.

Kontroll av vogntog på Bjørnfjell torsdag formiddag

Vogntog på norske vinterveier.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Radikal forbedring

– Hvor nært er man å gjennomføre dette?

– Så lenge vi har hjemmel etter internasjonal og nasjonal lovgivning til å innføre dette, tar jeg sikte på at vi skal kunne gjøre dette nå.

Og det får Jensen i NLF til å juble.

Han mener dette vil innebære en radikal forbedring av veigrepet på vogntogene som ferdes på norske vinterveier.

– Vi kommer til å oppleve at det blir færre ulykker fordi færre mister veigrepet, og det kommer til å føre til at færre stanser i bakke der man ikke har gripeevne. Det betyr at vi får bedre veigrep og en mye sikrere ferd, sier Jensen.