Hopp til innhold

Polititopp: – Det er uklokt å ha ett politidistrikt i Nord-Norge

– Vi kan ikke ha et fjernstyrt politi, sier lederen i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad. Han vil samle Nord-Norge under to politidistrikt.

Leder for politiets fellesforbund vil ha to politidistrikt i Nord-Norge.

Den kommende politireformen foreslår å kutte dramatisk i antall politidistrikter og gjøre politiet mer effektivt. Politidirektør Odd Reidar Humlegård gikk tidligere i år ut og sa at politidirektoratet ønsker inntil ti politidistrikt i Norge.

I dag består Nord-Norge av seks politidistrikt som strekker seg fra Nord-Trøndelag til den russiske grensen. En analyse som ble gjort for to år siden konkluderte med at hele Nord-Norge skulle samles til ett distrikt.

I dag ble politireformen diskutert på landsmøtet i Bodø.

– Vi har hatt en bred debatt over tid, og vi har landet på at det vil være uklokt å ha kun ett politidistrikt i Nord-Norge. Det bør være minst to, sier leder for Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Politiets landsmøte i Bodø

LANDSMØTE: Den kommende politireformen foreslår å kutte dramatisk i antall politidistrikter og gjøre politiet mer effektivt. I dag ble reformen diskutert på politiets landsmøte.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Må være tilstede

Bolstad mener man vil miste funksjonaliteten til politiet ved å ha kun ett politidistrikt i nord.

– Vi må være en naturlig del av samfunnet og kommunene, det er utrolig viktig. Det betyr at man ikke kan ha et fjernstyrt politi, man må være tilstede. Mister man nærheten til publikum, da mister man tilliten og muligheten for å gjøre en god arbeidsoppgave.

Hadia Tajik

VIKTIGST: – Det viktigste er at folk er trygge der de bor, mener Hadia Tajik.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Finnes det andre måter å organisere dette på, enn å kutte i antall politidistrikter?

– Er man villig til å sette inn flere ressurser slik at politiet kan være nærmere og få en bedre spisskompetanse, så kan man få gjort en god del. Vi er ikke i den situasjonen i dag, og derfor må man kutte i antall distrikter.

Geografiske avstander

Politiets Fellesforbund får støtte fra politimesteren i Salten politidistrikt, Geir Ove Heir. Han ønsker også to politidistrikt i Nord-Norge.

– Det er naturlig at Troms og Finnmark blir ett politidistrikt, og at Nordland blir et eget, det er på grunn av de store geografiske utfordringene vi står overfor.

Leder for justiskomiteen, Hadia Tajik, har forståelse for politimesterens bekymring.

– Selv om infrastrukturen har blitt bedre i løpet av de siste ti årene, så er fjellene, fjordene og dalstrøkene der fortsatt. Det betyr at vi må ha en politireform som klarer å ta høyde for at det er store geografiske avstander i deler av landet, sier Tajik til NRK.

Politimester i Vest-Finnmark, Geir Ove Heir

NATURLIG: – Det er naturlig at Troms og Finnmark blir ett politidistrikt, og at Nordland blir et eget, sier politimesteren i Salten politidistrikt, Geir Ove Heir.

Foto: Allan Klo/NRK / NRK

Ifølge Tajik skal regjeringen legge fram politireformen for Stortinget i løpet av kort tid.

– Når regjeringen har lagt den fram, vil Stortinget begynne å jobbe med den. Jeg har tro på og håp om at vi vil kunne fatte en beslutning i løpet av sommeren, slik at politiet og folk over hele landet kan begynne å se endringer.

– Hva blir avgjørende for hvordan det nye politikartet vil bli seende ut?

– At folk er trygge der de bor. Vi som politikere må tilpasse oss de stedene folk har valgt å bosette seg, de skal ikke måtte tilpasse seg etter politireformen.

– Ivaretar politimesterrollen

De ansatte i Salten tror politiet kan gjøre en bedre jobb, dersom det blir en løsning med flere distrikt.

– Det som er viktig er at vi får en lokal forankring, med en god hverdagsberedskap. Vi skjønner godt at vår politimester ser for seg to politidistrikt, sier lokallagsleder i Politiets Fellesforbund, Kenneth Magnussen.

Kenneth Markussen

STØTTER POLITIMESTEREN: Lokallagsleder i Politiets Fellesforbund, Kenneth Magnussen, er enig med politimester og vil ha to politidistrikt.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Heir mener man vil ivareta politimesterrollen ved å ha to politidistrikt i Nord-Norge.

– Det har noe med måten å håndtere politimesterrollen på. I tillegg er det slik at politimesteren skal være en leder innenfor eget distrikt; han skal ha kontakt med samarbeidspartnere, med offentligheten og publikum. Jeg mener man best ivaretar det ved å ha to politidistrikt.

– Vil ett politidistrikt kunne frigjøre flere av politiets ressurser?

– I Nord-Norge vil det være marginalt. Det er så lange avstander mellom politienhetene og folk, at det ikke ha noen utslag, sier Heir.