Hopp til innhold

Politimann anmeldt for å ha unnlatt å etterforske overgrep, nå er saken henlagt

Fram til 2014 henla politiet åtte av ti sedelighetssaker som ble anmeldt i Tysfjord. En polititjenestemann i kommunen ble anmeldt for å ha unnlatt å etterforske overgrep. Nå har Spesialenheten for politisaker henlagt saken.

TYSFJORD

Etterforskerne har avdekket 151 overgrepssaker i Tysfjord, der overgrepene skal ha funnet sted mellom 1953 og 2017.

Foto: LARS-BJØRN MARTINSEN / NRK

– Spesialenheten finner det ikke bevist utover rimelig tvil at politimannen mottok opplysninger som innebar plikt til å avverge overgrep, skriver Spesialenheten i sitt påtalevedtak.

Det er heller ikke bevismessige holdepunkter for at politimannen har begått unnlatelser som innebærer overtredelse av straffeloven, heter det videre.

Anmeldte politimann

Tysfjord lensmannskontor

Til sammen er det avdekket 151 overgrepssaker i Tysfjord. Nå er en polititjenestemann under etterforskning for å ha forsømt seg i etterforskningen av overgrepssakene. I dag er lensmannskontoret i Tysfjord lagt ned.

Foto: Christine Jensen / NRK

Det var 25. april 2017 at en person i Tysfjord anmeldte en politimann for å ha unnlatt å etterforske overgrep. Han var en av de 11 som sto fram i VG i 2016 og fortalte om rekke seksuelle overgrep begått i Tysfjord over flere tiår.

Til sammen er det avdekket 151 overgrepssaker i det omfattende Tysfjord-komplekset.

I VG-reportasjen «Den mørke hemmeligheten» kom det fram at offentlige myndigheter ikke hadde gjort noe for å avverge nye overgrep.

Skilt Drag

Nærmere 70 prosent av de fornærmede og mistenkte i komplekset er lulesamer. Mange av de involverte har tilknytning til den læstadianske menigheten.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Nordland politidistrikt sendte anmeldelsen over til Spesialenheten for politisaker, som det siste halvannet året har etterforske saken.

Ifølge dokumentene til Spesialenheten skal anmelderen ha kontaktet politimannen i hjemkommunen to ganger.

Her skal han ha fortalt at han han var blitt utsatt for overgrep, oppgitt navn på fornærmede og mistenkte personer.

Flere av disse navnene inngår i den omfattende Tysfjord-saken.

Ifølge Spesialenheten skal politimannen ha uttalt at besøket var prisverdig, og det ble tatt notater under samtalen. Anmelderen oppfattet at politimannen kom til å gjøre noe.

Videre har vedkommende forklart at politimannen opptrådte på akkurat samme måte som kommunen, ved å la den samiske befolkningen «ordne opp selv».

Framstilt som «Svarteper»

Den aktuelle politimannen har hatt status som mistenkt, men har ikke vært tatt ut av tjeneste mens etterforskningen har pågått.

I avhør med Spesialenheten uttaler politimannen at han i media er blitt framstilt som «svarteper» som ikke gjorde jobben sin. Dette har han følt som en belastning.

Han sier at han ikke er kjent med at politiet ble varslet om noen overgrepssaker der politiet ikke gjorde noe. Han kan ikke huske at anmelderen fortalte at han hadde vært utsatt for overgrep.

Politimannen er heller ikke kjent med at politiet mottok varsler fra eller bekymringsmeldinger fra helsesøster, lege eller rektor om overgrep, og erkjenner ikke straffskyld.

Spesialenheten har ikke klart å finne beviser på at det er begått en straffbart handling.

– Fordi det er ord mot ord, henlegges saken på grunn av beviset stilling, heter det i påtalevedtaket.

Henla åtte av ti saker

Tone Vangen
Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Mellom 1997 til 2014 ble det anmeldt eller opprettet totalt 67 sedelighetssaker i kommunen med 1.941 innbyggere. Av dem ble 82 prosent av sakene henlagt, ifølge tall VG hentet inn i arbeidet med Tysfjord-saken.

Politirapporten «Overgrepene i Tysfjord» viser at det i 20 saker er funnet opplysninger om mulig brudd på varslingsplikten. Spesialenheten har innhentet dokumenter som gjelder disse 20 tilfellene. 12 av de 20 sakene er det opplyst at det ble varslet til politiet.

Sist uke var politimester Tone Vangen i Tysfjord. Her innrømmet hun at den jobben politiet har hadde gjort fram til 2016 ikke hadde vært god nok.

Alle de fornærmede har fått et personlig brev fra politiet. Det er også blitt gjennomført forebyggende samtaler med både unge og eldre fornærmede i sakskomplekset.

– Hvis politiet ikke har tillit i et lokalsamfunn, har vi liten mulighet til å avdekke og forfølge kriminalitet. Det er helt avgjørende for oss at folk har tro på at politiet vil det beste for alle, utttalte politimesteren.